นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกการเดินทาง

13 ตุลาคม 2558
Ico48
คิดถึงบ้าน เมื่ออยู่ไกล
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ไกลบ้าน ไกลอาหาร ไกลสิ่งที่เราอยู่จนคุ้นชิน มาบ้านเพื่อนมันมีอะไร ๆ หลาย ๆ อย่างที่ไม่เหมือนที่ ที่เราอยู่บางผู้คนถือว่าคือโอกาส แต่เราถือว่าหน้าที่มันมาก่อนโอกาส ซึ่งคำว่า" โอกาส" มันมาหลังหน้าที่จริง ๆ หน้าที่เราคือลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องมือ แม้ว่าเราจะใช้เงินในปัจจุบันเพื่อหวังผลใน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1162
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2558 22:11