นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์

16 เมษายน 2559
Ico48
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ความเป็นมาของโครงการ : เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำและ ขาดเสถียรภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงจัดทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ขึ้น เพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำและปลายน้ำที่ สำคั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 633
เมื่อ: 16 เมษายน 2559 18:35
12 เมษายน 2559
Ico48
จองพื้นที่จำหน่ายสินค้างานเกษตรภาคใต้
ใน งานเกษตรภาคใต้
โดย ศรีนรา
เรื่มต้นกับการประชาสัมพันธ์ จองพื้นที่จำหน่าย/แสดงสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ การเกษตรอาหารเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน หนังสือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าทั่วไป เกษตรเพื่อชาวใต้ สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน..จะแจ้งเป็นระยะๆ ขอขอบคุณ :)
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1072
เมื่อ: 12 เมษายน 2559 13:07
09 เมษายน 2559
Ico48
เส้นทางเข้า-ออกสถานีขนส่ง
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เพิ่มเส้นทางเข้าออกขนส่ง ที่อยู่บริเวณเปิดท้ายขายของแรกเริ่มเดิมทีที่ก่อส้างแล้วเสร็จเมื่อสักหลายสิบปีที่แล้ว ทั้งบ้านทั้งที่จอดรถว่างเต็มไปเสียหมด ไม่มีใครไปใช้บริการจอดรถ รถประจำทาง รถบัส รถตู้ ไม่มีใครยอม ต่างยึดพ้นที่บริเวณสายหนึ่ง สายสอง และหน้าหอนาฬิกาเป็นที่จอดรอผู้โดยสาร มาวันนี้สถานกา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 707
เมื่อ: 09 เมษายน 2559 06:54
05 เมษายน 2559
Ico48
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24
ใน พัฒนางาน
โดย แมงปอ
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2559 ในปีนี้จะเปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ดังนี้ พื้นที่พิเศษ - สมัครทางไปรษณีย์ กรณีผู้สมัครที่เคยได้รับสิทธิในพื้นที่ สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ในระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2559 โดยใช้วันประทับตราไปรษณ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 489
เมื่อ: 05 เมษายน 2559 16:47
04 เมษายน 2559
Ico48
มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
ศุกร์ 8 เมษา มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์ มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานไทร อาคาร ๓ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วม : พิธีสงฆ์ แต่งกายผ้าไทยสีสันสดใส และรดน้ำดำหัว กำหนดการ ๐๘.๓๐ น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จาง ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 583
เมื่อ: 04 เมษายน 2559 16:32
01 เมษายน 2559
Ico48
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน ขอจงทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "นารีรัตนา” เพลงเฉลิมพระเกียรติ “เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร *************...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 802
เมื่อ: 01 เมษายน 2559 11:03
30 มีนาคม 2559
Ico48
ทุนนักวิจัยแกนนำ
ใน แหล่งทุนวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ผู้นำและทีมวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความคล่องตัว และสร้างผลงานที่มีผลกระทบและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 677
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 13:47
29 มีนาคม 2559
Ico48
โครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
เรียน ทุกท่าน ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดจัดโครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการภายใต้แนวคิดตรังศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสร้างเครือข่ายตรังศึกษาในภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวคิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 316
เมื่อ: 29 มีนาคม 2559 11:08
25 มีนาคม 2559
Ico48
ระวัง..ไวรัสเรียกค่าไถ่ .locky
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
เรียน อาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตตรัง ทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้มีไวรัสประเภท ransomware คือ Trojan ชนิดหนึ่งได้กระจายผ่านทางระบบ e-mail มีผลกระทบทำให้เครื่องที่มีไวรัส จะเปลี่ยนไฟล์ประเภทรูปภาพ ไฟล์เอกสารทุกชนิด และไฟล์ multimedia ถูกเข้ารหัส ไม่สามารถใช้งานได้ โดยไวรัสจะมีผลกระทบกับทุกไฟล์ที่อยู่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 751
เมื่อ: 25 มีนาคม 2559 14:14
24 มีนาคม 2559
Ico48
ปชส. เครื่องมือวิจัยฯ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ปชส. งานซ่อม เนื่องด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) งดให้บริการในช่วงเวลานี้ อันเนื่องมาขากชุด Highvolts ที่ใช้สำหรับการเปิดไส้หลอด หริอเรียกตามภาษาช่างว่า Filament ซึ่งตัวไส้หลอดเป็นแบบ Lanthanum hexaboride (LaB6) เสื่อมสภาพจากการ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 491
เมื่อ: 24 มีนาคม 2559 06:23
18 มีนาคม 2559
Ico48
ผักสด Delivery
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ดิริเวอรี่ (Delivery) ส่งตรงถึงบ้านหรือโตีะทำงานจึงเกิดขึ้น และมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะใช้บริการมากขึ้น ในหลายธุรกิจ เป็นแหล่งที่ทำรายได้ได้ดี ไม่ต้องมีหน้าร้าน ถ้าประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook Line ยิ่งทำให้กว้างขวางยิ่งขึ้น...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 750
เมื่อ: 18 มีนาคม 2559 11:22
17 มีนาคม 2559
Ico48
ประชาสัมพันธ์ทุนแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships)
ใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Parisss'O
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 Counsellor for Culture and Cooperation และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เดินทางมาประชาสัมพันธ์ทุนแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้แก่ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 434
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 14:43
15 มีนาคม 2559
Ico48
ขอเชิญร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships)
ใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Parisss'O
ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดย Campus France ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายการศึกษา กำหนดจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 389
เมื่อ: 15 มีนาคม 2559 16:48
14 มีนาคม 2559
Ico48
บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 ซึ่งปีนี้มีการจัดแบ่งกลุ่มของการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นไว้ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ ๒ ตำแ...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 659
เมื่อ: 14 มีนาคม 2559 21:03
Ico48
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ สะดวกทุกที่ ไม่ต้องรออีกต่อไป เริ่ม 1 เมษายน 2559
ใน minny
โดย Melon
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ **เปิดบริการ จ่ายประโยชน์ทดแทน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร(ยกเว้นธนาคารออมสินและธนาคารเกษตรและสหกรณ์)** ***เริ่ม 1 เมษายน 2559*** กรณี ทันตกรรม คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ (ระยะเวลาโอนเงินภายใน 5 วันทำการ) เพียงกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร ส่งที...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 506
เมื่อ: 14 มีนาคม 2559 17:45
09 มีนาคม 2559
Ico48
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. มอบรางวัลสำหรับบุคคล/หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. มอบเงินทุนช่วยเหลือการวิจ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 394
เมื่อ: 09 มีนาคม 2559 16:17
04 มีนาคม 2559
28 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ครอบครัวสุขสันต์ ร่วมเลือกผักสดจากโต๊ะปลูกผัก ตลาดเกษตร ม.อ.
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
จากโต๊ะปลูกผักตลาดเกษตร ม.อ. พร้อมเสริฟถึงครัวบ้านคุณ (ความเดิม) ..... สดๆ จากแปลงปลูง เสริฟถึงครัวบ้านคุณ .... แดดร่มลมตก .. ยามเย็น .. ผู้คน เดินถือตระกร้าเข้ามาบริเวณโต๊ะปลูกผักตามคำร้องเชิญของเรา... อีกหนึ่งบรรยากาศที่พบเห็น พ่อ แม่ ลูก ต่างกันเดินรอบโต๊ะปลูกผัก พูดคุยจะหยิบต้นไหน ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 983
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2559 20:33
26 กุมภาพันธ์ 2559
19 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
เปิดอบรมทักษะความรู้คอมพิวเตอร์เฉพาะสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เพิ่มเติม
ใน ทั่วไป
โดย bo
ประชาสัมพันธ์ : เปิดอบรมทักษะความรู้คอมพิวเตอร์เฉพาะสำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น (ตกค้าง) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เพิ่มเติม หลักสูตร Microsoft Office 2013 (Word,PowerPoint,Excel) - รุ่น 4 จัดระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 - รุ่น 5 จัดระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 433
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2559 16:00