นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล

10 November 2015
Ico48
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้องทำจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้เห็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สิ่งดี ๆ ที่อยากได้อยากให้เป็นทั้งในการศึกษา การพัฒนาบุคลากร องค์กร การตั้งวิสัยทัศน์ ปณิธาน อันสวยหรู แต่มักไม่ค่อยเกิดในความเป็นจริง ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะอบรมกี่ครั้ง ทำกี่ที ก็ไม่มีใครทำ ทำแบบเดิม ทำตรงข้าม แสดงว่าการพัฒนา การสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรม ไม่...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 871
at: 10 November 2015 10:32
06 November 2015
Ico48
เหลียวหลังแลหน้า KM ม.อ. สืบเนื่องจาก Comment ของกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย
in HR Knowledge Volution & Research
By Kommiracle
เหลียวหลังแลหน้าKMม.อ. จาก Comment ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา ในประเด็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัย ที่ประเมินว่ากิจกรรม KM ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยทำ จริงๆแล้วไม่ใช่ KM โดยคณะกรรมการผู้ทำการประเมินได้ให้...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1166
at: 06 November 2015 12:55
30 October 2015
Ico48
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ(1)
in ประกันคุณภาพ
By เปตอง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานฯ การประชุมแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ระดับคณะ เมื่อวันที่ 16 กันยา...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 732
at: 30 October 2015 17:34
20 October 2015
Ico48
ค้าขายต้องเป็นคนไทยใจดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้สังเกตคนไทยมีนิสัยแตกต่างกันระหว่างการให้ของ กับ การขายของ คนไทยเป็นคนใจดีที่ให้ของแก่ใคร มักให้แต่ของดี ๆ บางครั้งดีกว่าที่ตนใช้เอง กินเอง เพื่อให้ได้รับความยินดีนิยมชื่นชอบจากผู้รับ และของที่ไม่ดีมักไม่กล้าให้เกรงว่าคนรับจะได้ของไม่ดี แต่กับของซื้อของขาย มักจะเสียดายของ ของไม่ดี ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 659
at: 20 October 2015 07:09
03 October 2015
Ico48
สูงค่าต้องสร้างค่าสูง คุ้มตามคุณภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
อ่านข่าวว่า คนรุ่นใหม่จบปริญญาตรีตีค่าตนสูงเรียกเงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือน โดยตีจากค่าใช้จ่ายที่ตนได้จากพ่อแม่ตอนเรียนที่ใช้จ่ายเดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หากได้เงินต่ำกว่าที่เรียกบอกว่า ไปอยู่กับพ่อแม่ดีกว่า ไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้เดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท นั่นเป็นรุ่นใหม่ที...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 650
at: 03 October 2015 09:31
26 September 2015
Ico48
ปัญหาระบบการศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การจัดการศึกษาตามระบบ เป็นจัดการการสอนที่เป็นระบบปิด เป็นระบบที่เรียนตามความรู้ ตามระบบและกิจกรรมที่จัดให้ ผู้เรียนไม่ต้องคิด ไม่ต้องหา เพียงแต่ทำตาม การประเมินผลก็ทำแบบผิด ถูก ตามที่สอน ไม่ใช่ถูกผิดตามเหตุการณ์ สถานการณ์จริง ทำให้การเรียนขาดกระบวนการเรียนแบบลองผิดลองถูก ขาดการหาควา...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 872
at: 26 September 2015 07:32
24 September 2015
Ico48
ขอบเขต ADLI
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
อย่างที่บอกว่าได้ไปเรียนรู้หลักสูตรTQA Internal Organization Assessment ไม่รู้ว่าเก็บมาได้มามากน้อยแค่ไหน วิทยากรบอกเราว่า ADLI ใช้สำหรับการประเมินตั้งแต่หมวด 1 - 6 ส่วนหมวดเจ็ดใช้ LeTCI แค่ ADLI ก็ไม่ง่ายแล้วนิเพราะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อเราอ่านเอกสารที่ผู้ยื่นให้เราเข้าไปเป็นผู้ตรวจประเมิ...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 779
at: 24 September 2015 20:20
20 September 2015
Ico48
การประเมินองค์กรแบบ TQA ประเมินอะไร
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรที่พร้อมพัฒนา องค์กรที่มุ่งมั่นไปแนวทางเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพระดับชาติ จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนเป็นรูปเล่ม และพร้อมรายงานเนื้อหาสาระ ที่ตัวเองอ่าน และเข้าใจความว่ากำลังทำอะไร และพร้อมที่จะนำเสนออย่างไร ที่จะให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจประเมิน อ่านแล้วฟัน...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 749
at: 20 September 2015 18:47
19 September 2015
Ico48
การส่งต่อในความหมายของคุณภาพ
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เป็นเรื่องที่น่าคิด และติดตาต้องใจมานานว่ามันเกี่ยวพันกันอย่างไรในเรื่องของการส่งต่อ คำว่าส่งต่อในความหมายของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างในแวดวงของคำว่าคุณภาพอย่างกรณีที่เราเปิด LAB ทดสอบในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง แล้วเกิดปัญหาว่าเครื่องมือเราไม่พร้อม เราเห็นว่าลูกค้าจะได้รับผลกระทบเราก็อาสาที่จะ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 813
at: 19 September 2015 22:14
18 September 2015
Ico48
TQA กับความต้องการขององค์กร
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ผ่านไปด้วยดีกับหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามแบบฉบับของ TQA ที่บางกอก ๓ วันเต็ม ๆ แบบว่าเข้าตรงเวลา พักช่วงกาแฟ และทานข้าวเที่ยงแบบว่าต้องตรงต่อเวลา จริง ๆ อาจเป็นเพราะเนื้อหาเยอะหลักสูตรอบรมราคาค่อนข้างไปทางว่าแพง ฮา กลัวลูกค้าเสียสิทธิในการเรียนรู้เพื่อให้ครอบคลุมทุก ๆ บริบท แถมเลิกเรียนตอนเย็นต้...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 750
at: 18 September 2015 08:10
10 September 2015
Ico48
การแข่งขันของไทย ต้องมาตรฐานไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ชื่อของไทย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย ผลไม้ไทย บริการสุขภาพ การท่องเที่ยว จะเห็นว่า สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในการส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ในช่วงที่ผ่านมา แม้แต่ปัจจุบันที่ตลาดเปลี่ยนจากโลกที่เติบโตทางเทคโนโลยี มาเป็นตลาดใหญ่ด้านประชากร คือ จีน อินเดีย ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 739
at: 10 September 2015 09:19
09 September 2015
Ico48
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่
in Equipment for Life
By Zenki
การจัดเก็บและทำลายตัวอย่างทดสอบ เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ (Quality Procedures: QP) ซึ่ง SEC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ข้อ คือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดเก็บตัวอย่างทดสอบในที่ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพของตัวอย่างระหว่างรอการทดสอบและรอส่งคืนแก่ลูกค...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 652
at: 09 September 2015 16:16
01 September 2015
Ico48
เสียดายของ กับ เสียดายลูกค้า 
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำมาหากิน ทำอาชีพให้มีรายได้ ต้องมีสองอย่าง ของที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการ และลูกค้า ซึ่งต้องไปด้วยกันและสำคัญไม่แพ้กัน ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันมาก ทั้งสินค้าและบริการ ทำให้ของที่ขายได้ดีต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และต้องตรงกับความต้องการของตลาด ของผู้ซื้อ ซึ่งปัจจุบันผู้ซื้อมีทางเล...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 985
at: 01 September 2015 13:20
22 August 2015
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3
in LUX
By LUX
นอนไม่หลับเพราะฤทธิ์กาแฟรอบบ่ายตอนประเมินคุณภาพหลักสูตร จึงตัดสินใจเขียนมหากาพย์การประเมินคุณภาพภาค 3 ต่อดีกว่า ก่อนที่จะลืมเขียนจนเหมือนกับดูหนังไม่จบม้วน วันที่หลักสูตรที่ตนเองมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจริง ๆ เพราะหลักสูตรถูกบริหารโดยภาควิชาจึงไม่ได้เป็นผู้รับผิด...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 817
at: 22 August 2015 04:55
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2
in LUX
By LUX
ว่ากันต่อกับ "มหากาพย์เรื่องการประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2" นะคะ ความจริงสกอ.กำหนดเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรมาสักพักแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้การจัดการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนั้นการจัดการหลักสูตรของบางคณะ บางภาควิชาจึงเป็นอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา บา...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 826
at: 22 August 2015 03:25
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตร
in LUX
By LUX
ช่วงนี้ทั้งมหาวิทยาลัยกำลังชุลมุนวุ่นวายกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร จากการที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ต้องรับการประเมินและจากการที่ต้องไปเป็นกรรมการประเมินให้กับหลักสูตรอื่น จึงเกิดเป็นมหากาพย์ที่อยากจะร่วมแชร์หลายประเด็น ตามหลักการประเมิน ก็ต้องเริ่มจากการชมก่อนดีกว่านะคะ ต้องยอมรั...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 755
at: 22 August 2015 02:52
12 August 2015
Ico48
Method validation และ Method verification
in Method validation
By ลูกไก่
คงไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ/การสอบเทียบใด ที่จะไม่รู้จักกับคำว่า "การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (method validation)" และยิ่งห้องปฏิบัติการใดต้องการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ปัจจุบันคือฉบับปี พ.ศ. 2548คงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับข้อกำหนดในข้อนี้ นั่นคือข้อ 5.4 นั่นเอง โดยปกติการตร...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 3314
at: 12 August 2015 21:45
09 August 2015
Ico48
ก้าวข้ามความกลัว "กลยุทธ์"
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เช้าของวันศุกร์ เราบอกกล่าวกันในกลุ่ม "LINE" ของทีมบริหารกันว่าล้อหมุน ด้วยรถส่วนตัวเพื่อมุ่งหน้าไปที่บ้านหน้าเกาะ 5 คันกับ 19 ชีวิตของทีมบริหาร คันแรก ของท่านหมวกเหลือง รวมด้วยกัน ๕ คนเสร็จสรรพ มีรองLUX pompom เยลลี่อัดเม็ด!! มินเนี่ยน ^o^ พลขับท่านคนธรรมดาคันที่สองServiceMan บุษราคัม Nobita ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 715
at: 09 August 2015 16:56
Ico48
SEC Planning เริ่มต้นได้ดีปี 59
in Lifestyle
By Zenki
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมบริหารทั้งหมดได้เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง โดยมีภาระกิจสำคัญ คือ การจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอีกครั้งที่จัดโครงการขึ้นนอกสถานที่ เพราะจากประสบการณ์ของ SEC ที่ผ่านมา พบว่า การทำกลยุทธ์กันนอกบ้านได้ผลลัพธ์กลับมาค่อนข้างดี หลาย ๆ ไอเดียเกิดขึ้นระหว่างการแลกเปลี่ยนพู...
Flowers: 11 · Comments: 0 · Read: 984
at: 09 August 2015 12:39
06 August 2015
Ico48
ระบบประกันขั้นประถมจึงไม่อุดมคุณภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการคลุกคลีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี 2543 รู้สึกว่าระบบการประกันคุณการศึกษาไม่ได้ออกไปจากคนทำงานจริง ที่ต้องการแสดงความสามารถ ความดีเด่นของการทำงาน เพราะระบบไม่เอื้อต่อการแสดงออกได้ เป็นระบบที่บังคับตัวชี้วัด และตัวชี้วัดก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา จนทำให้ความก้าวหน้าไม่ไปถึงไหน เพราะไปไม่ไ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 792
at: 06 August 2015 08:41