นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล

18 September 2015
Ico48
TQA กับความต้องการขององค์กร
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ผ่านไปด้วยดีกับหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามแบบฉบับของ TQA ที่บางกอก ๓ วันเต็ม ๆ แบบว่าเข้าตรงเวลา พักช่วงกาแฟ และทานข้าวเที่ยงแบบว่าต้องตรงต่อเวลา จริง ๆ อาจเป็นเพราะเนื้อหาเยอะหลักสูตรอบรมราคาค่อนข้างไปทางว่าแพง ฮา กลัวลูกค้าเสียสิทธิในการเรียนรู้เพื่อให้ครอบคลุมทุก ๆ บริบท แถมเลิกเรียนตอนเย็นต้...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 717
at: 18 September 2015 08:10
10 September 2015
Ico48
การแข่งขันของไทย ต้องมาตรฐานไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ชื่อของไทย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย ผลไม้ไทย บริการสุขภาพ การท่องเที่ยว จะเห็นว่า สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในการส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ในช่วงที่ผ่านมา แม้แต่ปัจจุบันที่ตลาดเปลี่ยนจากโลกที่เติบโตทางเทคโนโลยี มาเป็นตลาดใหญ่ด้านประชากร คือ จีน อินเดีย ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 720
at: 10 September 2015 09:19
09 September 2015
Ico48
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่
in Equipment for Life
By Zenki
การจัดเก็บและทำลายตัวอย่างทดสอบ เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ (Quality Procedures: QP) ซึ่ง SEC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ข้อ คือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดเก็บตัวอย่างทดสอบในที่ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพของตัวอย่างระหว่างรอการทดสอบและรอส่งคืนแก่ลูกค...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 603
at: 09 September 2015 16:16
01 September 2015
Ico48
เสียดายของ กับ เสียดายลูกค้า 
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำมาหากิน ทำอาชีพให้มีรายได้ ต้องมีสองอย่าง ของที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการ และลูกค้า ซึ่งต้องไปด้วยกันและสำคัญไม่แพ้กัน ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันมาก ทั้งสินค้าและบริการ ทำให้ของที่ขายได้ดีต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และต้องตรงกับความต้องการของตลาด ของผู้ซื้อ ซึ่งปัจจุบันผู้ซื้อมีทางเล...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 953
at: 01 September 2015 13:20
22 August 2015
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3
in LUX
By LUX
นอนไม่หลับเพราะฤทธิ์กาแฟรอบบ่ายตอนประเมินคุณภาพหลักสูตร จึงตัดสินใจเขียนมหากาพย์การประเมินคุณภาพภาค 3 ต่อดีกว่า ก่อนที่จะลืมเขียนจนเหมือนกับดูหนังไม่จบม้วน วันที่หลักสูตรที่ตนเองมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจริง ๆ เพราะหลักสูตรถูกบริหารโดยภาควิชาจึงไม่ได้เป็นผู้รับผิด...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 769
at: 22 August 2015 04:55
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2
in LUX
By LUX
ว่ากันต่อกับ "มหากาพย์เรื่องการประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2" นะคะ ความจริงสกอ.กำหนดเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรมาสักพักแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้การจัดการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนั้นการจัดการหลักสูตรของบางคณะ บางภาควิชาจึงเป็นอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา บา...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 775
at: 22 August 2015 03:25
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตร
in LUX
By LUX
ช่วงนี้ทั้งมหาวิทยาลัยกำลังชุลมุนวุ่นวายกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร จากการที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ต้องรับการประเมินและจากการที่ต้องไปเป็นกรรมการประเมินให้กับหลักสูตรอื่น จึงเกิดเป็นมหากาพย์ที่อยากจะร่วมแชร์หลายประเด็น ตามหลักการประเมิน ก็ต้องเริ่มจากการชมก่อนดีกว่านะคะ ต้องยอมรั...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 727
at: 22 August 2015 02:52
12 August 2015
Ico48
Method validation และ Method verification
in Method validation
By ลูกไก่
คงไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ/การสอบเทียบใด ที่จะไม่รู้จักกับคำว่า "การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (method validation)" และยิ่งห้องปฏิบัติการใดต้องการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ปัจจุบันคือฉบับปี พ.ศ. 2548คงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับข้อกำหนดในข้อนี้ นั่นคือข้อ 5.4 นั่นเอง โดยปกติการตร...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 3133
at: 12 August 2015 21:45
09 August 2015
Ico48
ก้าวข้ามความกลัว "กลยุทธ์"
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เช้าของวันศุกร์ เราบอกกล่าวกันในกลุ่ม "LINE" ของทีมบริหารกันว่าล้อหมุน ด้วยรถส่วนตัวเพื่อมุ่งหน้าไปที่บ้านหน้าเกาะ 5 คันกับ 19 ชีวิตของทีมบริหาร คันแรก ของท่านหมวกเหลือง รวมด้วยกัน ๕ คนเสร็จสรรพ มีรองLUX pompom เยลลี่อัดเม็ด!! มินเนี่ยน ^o^ พลขับท่านคนธรรมดาคันที่สองServiceMan บุษราคัม Nobita ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 681
at: 09 August 2015 16:56
Ico48
SEC Planning เริ่มต้นได้ดีปี 59
in Lifestyle
By Zenki
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมบริหารทั้งหมดได้เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง โดยมีภาระกิจสำคัญ คือ การจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอีกครั้งที่จัดโครงการขึ้นนอกสถานที่ เพราะจากประสบการณ์ของ SEC ที่ผ่านมา พบว่า การทำกลยุทธ์กันนอกบ้านได้ผลลัพธ์กลับมาค่อนข้างดี หลาย ๆ ไอเดียเกิดขึ้นระหว่างการแลกเปลี่ยนพู...
Flowers: 11 · Comments: 0 · Read: 945
at: 09 August 2015 12:39
06 August 2015
Ico48
ระบบประกันขั้นประถมจึงไม่อุดมคุณภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการคลุกคลีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี 2543 รู้สึกว่าระบบการประกันคุณการศึกษาไม่ได้ออกไปจากคนทำงานจริง ที่ต้องการแสดงความสามารถ ความดีเด่นของการทำงาน เพราะระบบไม่เอื้อต่อการแสดงออกได้ เป็นระบบที่บังคับตัวชี้วัด และตัวชี้วัดก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา จนทำให้ความก้าวหน้าไม่ไปถึงไหน เพราะไปไม่ไ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 769
at: 06 August 2015 08:41
05 August 2015
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 10) : ประโยชน์ของการเพิ่มผลิตภาพ
in การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
By Monly
ประโยชน์ของการเพิ่มผลผลิต จะส่งผลที่ดีต่อใครบ้าง? พนักงาน : ทำงานง่าย ได้ผลลัพธ์ ส่งมอบทัน ปลอดภัย งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสุข มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ได้เรียนรู้มากขึ้น มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เงินเดือน / โบนัสเพิ่ม / รางวัลตอบแทนผลงานดีขึ้น ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 658
at: 05 August 2015 17:42
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 9) : กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
in การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
By Monly
กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน มี 3 ส่วน ที่สำคัญและเชื่อมโยงกัน คือ สร้างบรรยากาศ (Promotion) การให้ความรู้ คำแนะนำ ( Education) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Involvemen/Participation) กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศ (Promotion) : การกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพท...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 713
at: 05 August 2015 17:39
03 August 2015
Ico48
ตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัด น่าซื้อ
in ตลาดเกษตรม.อ.
By ศรีนรา
กว่า10 ปี ที่พยามพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. .. ที่สุดส่วนหนึ่งของความพยายามด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง .. กับรางวัลและเกียรติที่ได้รับ โดยผ่านการพิจารณาและคัดเลือกจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข "ตลาดนัดน่าซื้อ ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก" *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- พ่อค้า-แม่ค้า...
Flowers: 10 · Comments: 9 · Read: 1338
at: 03 August 2015 13:56
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 8) : ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
in การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
By Monly
ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion System) เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานทุกระดับแสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยการเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน เป็นลักษณะของการจัดการแบบ Bottom-Up และถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในกา...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 692
at: 03 August 2015 13:25
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 7) : KAIZEN
in การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
By Monly
KAIZEN (Ky’zen) เป็นภาษาญี่ปุ่น โดย KAI หมายถึง Change หรือการเปลี่ยนแปลง สำหรับ ZEN หมายถึง Good (for the better) หรือสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นเมื่อแปลความหมายรวมกัน KAIZEN หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แนวคิด งาน = งานประจำ + การปรับปรุง ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 679
at: 03 August 2015 13:17
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 6) : ความสูญเปล่าในองค์กร
in การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
By Monly
การย้ายสิ่งของบ่อย การรอคอยที่นาน งานผิดเป็นประจำ ผลิตของเหลือเป็นจำนวนมาก ขั้นตอนการทำงานที่หลายขั้นตอน เหล่านี้เป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กร และส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือที่เรียกว่า Eight Wastes เช่น เรื่อง ย้ายบ่อย คอยนาน สต็อกบาน งานผิด ผลิตเกิน เดิน เอื้อม หัน ขั้นตอนไ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 657
at: 03 August 2015 13:11
02 August 2015
Ico48
คุณภาพต้องคิดทำแบบผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ทำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คุณภาพคือการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ ลูกค้า ผู้รับบริการ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพที่ดีจึงตอบคิดแบบผู้ใช้ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพ คือการคิดแบบผู้ทำที่มีมุมมองต่างจากผู้ใช้ เมื่อสิ่งพัฒนาออกไปจึงไม่ตอบสนองผู้ใช้ ลูกค้า และผู้รับบริการ บ่อยครั้งที่การพัฒนาคุณภาพที่มองความต้องการ พฤติกรรม ก...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 724
at: 02 August 2015 09:58
29 July 2015
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 5) : ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ
in การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
By Monly
ทำไม “ต้องให้ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ” ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ : - ความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น - ต้นทุนทุกอย่างสูงต่อเนื่อง รวมทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ - การกีดกันทางการค้าลดลง ไม่มีกำแพงภาษี การแข่งขันสูง - ความท้าทายทางเศรษฐกิจ การเ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 734
at: 29 July 2015 13:09
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 4) : ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร
in การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
By Monly
ในการเพิ่มผลผลิตแบบมีคุณธรรมและยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร คือ - กลุ่มผู้รับบริการ : คำนึงในเรื่อง คุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย - กลุ่มทีมงาน : คำนึงในเรื่อง ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ - กลุ่มสังคม : คำนึงในเรื่อง สิ่งแวดล้อม และจรรยาบร...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 763
at: 29 July 2015 12:57