นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล

20 กันยายน 2558
Ico48
การประเมินองค์กรแบบ TQA ประเมินอะไร
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรที่พร้อมพัฒนา องค์กรที่มุ่งมั่นไปแนวทางเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพระดับชาติ จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนเป็นรูปเล่ม และพร้อมรายงานเนื้อหาสาระ ที่ตัวเองอ่าน และเข้าใจความว่ากำลังทำอะไร และพร้อมที่จะนำเสนออย่างไร ที่จะให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจประเมิน อ่านแล้วฟัน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 729
เมื่อ: 20 กันยายน 2558 18:47
19 กันยายน 2558
Ico48
การส่งต่อในความหมายของคุณภาพ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เป็นเรื่องที่น่าคิด และติดตาต้องใจมานานว่ามันเกี่ยวพันกันอย่างไรในเรื่องของการส่งต่อ คำว่าส่งต่อในความหมายของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างในแวดวงของคำว่าคุณภาพอย่างกรณีที่เราเปิด LAB ทดสอบในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง แล้วเกิดปัญหาว่าเครื่องมือเราไม่พร้อม เราเห็นว่าลูกค้าจะได้รับผลกระทบเราก็อาสาที่จะ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 791
เมื่อ: 19 กันยายน 2558 22:14
18 กันยายน 2558
Ico48
TQA กับความต้องการขององค์กร
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ผ่านไปด้วยดีกับหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามแบบฉบับของ TQA ที่บางกอก ๓ วันเต็ม ๆ แบบว่าเข้าตรงเวลา พักช่วงกาแฟ และทานข้าวเที่ยงแบบว่าต้องตรงต่อเวลา จริง ๆ อาจเป็นเพราะเนื้อหาเยอะหลักสูตรอบรมราคาค่อนข้างไปทางว่าแพง ฮา กลัวลูกค้าเสียสิทธิในการเรียนรู้เพื่อให้ครอบคลุมทุก ๆ บริบท แถมเลิกเรียนตอนเย็นต้...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 727
เมื่อ: 18 กันยายน 2558 08:10
10 กันยายน 2558
Ico48
การแข่งขันของไทย ต้องมาตรฐานไทย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ชื่อของไทย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย ผลไม้ไทย บริการสุขภาพ การท่องเที่ยว จะเห็นว่า สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในการส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ในช่วงที่ผ่านมา แม้แต่ปัจจุบันที่ตลาดเปลี่ยนจากโลกที่เติบโตทางเทคโนโลยี มาเป็นตลาดใหญ่ด้านประชากร คือ จีน อินเดีย ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 727
เมื่อ: 10 กันยายน 2558 09:19
09 กันยายน 2558
Ico48
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่
ใน Equipment for Life
โดย Zenki
การจัดเก็บและทำลายตัวอย่างทดสอบ เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ (Quality Procedures: QP) ซึ่ง SEC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ข้อ คือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดเก็บตัวอย่างทดสอบในที่ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพของตัวอย่างระหว่างรอการทดสอบและรอส่งคืนแก่ลูกค...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 624
เมื่อ: 09 กันยายน 2558 16:16
01 กันยายน 2558
Ico48
เสียดายของ กับ เสียดายลูกค้า 
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำมาหากิน ทำอาชีพให้มีรายได้ ต้องมีสองอย่าง ของที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการ และลูกค้า ซึ่งต้องไปด้วยกันและสำคัญไม่แพ้กัน ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันมาก ทั้งสินค้าและบริการ ทำให้ของที่ขายได้ดีต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และต้องตรงกับความต้องการของตลาด ของผู้ซื้อ ซึ่งปัจจุบันผู้ซื้อมีทางเล...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 965
เมื่อ: 01 กันยายน 2558 13:20
22 สิงหาคม 2558
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3
ใน LUX
โดย LUX
นอนไม่หลับเพราะฤทธิ์กาแฟรอบบ่ายตอนประเมินคุณภาพหลักสูตร จึงตัดสินใจเขียนมหากาพย์การประเมินคุณภาพภาค 3 ต่อดีกว่า ก่อนที่จะลืมเขียนจนเหมือนกับดูหนังไม่จบม้วน วันที่หลักสูตรที่ตนเองมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจริง ๆ เพราะหลักสูตรถูกบริหารโดยภาควิชาจึงไม่ได้เป็นผู้รับผิด...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 792
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2558 04:55
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2
ใน LUX
โดย LUX
ว่ากันต่อกับ "มหากาพย์เรื่องการประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2" นะคะ ความจริงสกอ.กำหนดเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรมาสักพักแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้การจัดการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนั้นการจัดการหลักสูตรของบางคณะ บางภาควิชาจึงเป็นอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา บา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 794
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2558 03:25
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตร
ใน LUX
โดย LUX
ช่วงนี้ทั้งมหาวิทยาลัยกำลังชุลมุนวุ่นวายกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร จากการที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ต้องรับการประเมินและจากการที่ต้องไปเป็นกรรมการประเมินให้กับหลักสูตรอื่น จึงเกิดเป็นมหากาพย์ที่อยากจะร่วมแชร์หลายประเด็น ตามหลักการประเมิน ก็ต้องเริ่มจากการชมก่อนดีกว่านะคะ ต้องยอมรั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 741
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2558 02:52
12 สิงหาคม 2558
Ico48
Method validation และ Method verification
ใน Method validation
โดย ลูกไก่
คงไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ/การสอบเทียบใด ที่จะไม่รู้จักกับคำว่า "การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (method validation)" และยิ่งห้องปฏิบัติการใดต้องการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ปัจจุบันคือฉบับปี พ.ศ. 2548คงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับข้อกำหนดในข้อนี้ นั่นคือข้อ 5.4 นั่นเอง โดยปกติการตร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3207
เมื่อ: 12 สิงหาคม 2558 21:45
09 สิงหาคม 2558
Ico48
ก้าวข้ามความกลัว "กลยุทธ์"
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เช้าของวันศุกร์ เราบอกกล่าวกันในกลุ่ม "LINE" ของทีมบริหารกันว่าล้อหมุน ด้วยรถส่วนตัวเพื่อมุ่งหน้าไปที่บ้านหน้าเกาะ 5 คันกับ 19 ชีวิตของทีมบริหาร คันแรก ของท่านหมวกเหลือง รวมด้วยกัน ๕ คนเสร็จสรรพ มีรองLUX pompom เยลลี่อัดเม็ด!! มินเนี่ยน ^o^ พลขับท่านคนธรรมดาคันที่สองServiceMan บุษราคัม Nobita ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 690
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2558 16:56
Ico48
SEC Planning เริ่มต้นได้ดีปี 59
ใน Lifestyle
โดย Zenki
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมบริหารทั้งหมดได้เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง โดยมีภาระกิจสำคัญ คือ การจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอีกครั้งที่จัดโครงการขึ้นนอกสถานที่ เพราะจากประสบการณ์ของ SEC ที่ผ่านมา พบว่า การทำกลยุทธ์กันนอกบ้านได้ผลลัพธ์กลับมาค่อนข้างดี หลาย ๆ ไอเดียเกิดขึ้นระหว่างการแลกเปลี่ยนพู...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 963
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2558 12:39
06 สิงหาคม 2558
Ico48
ระบบประกันขั้นประถมจึงไม่อุดมคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการคลุกคลีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี 2543 รู้สึกว่าระบบการประกันคุณการศึกษาไม่ได้ออกไปจากคนทำงานจริง ที่ต้องการแสดงความสามารถ ความดีเด่นของการทำงาน เพราะระบบไม่เอื้อต่อการแสดงออกได้ เป็นระบบที่บังคับตัวชี้วัด และตัวชี้วัดก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา จนทำให้ความก้าวหน้าไม่ไปถึงไหน เพราะไปไม่ไ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 777
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2558 08:41
05 สิงหาคม 2558
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 10) : ประโยชน์ของการเพิ่มผลิตภาพ
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ประโยชน์ของการเพิ่มผลผลิต จะส่งผลที่ดีต่อใครบ้าง? พนักงาน : ทำงานง่าย ได้ผลลัพธ์ ส่งมอบทัน ปลอดภัย งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสุข มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ได้เรียนรู้มากขึ้น มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เงินเดือน / โบนัสเพิ่ม / รางวัลตอบแทนผลงานดีขึ้น ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 672
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 17:42
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 9) : กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน มี 3 ส่วน ที่สำคัญและเชื่อมโยงกัน คือ สร้างบรรยากาศ (Promotion) การให้ความรู้ คำแนะนำ ( Education) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Involvemen/Participation) กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศ (Promotion) : การกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 726
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 17:39
03 สิงหาคม 2558
Ico48
ตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัด น่าซื้อ
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
กว่า10 ปี ที่พยามพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. .. ที่สุดส่วนหนึ่งของความพยายามด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง .. กับรางวัลและเกียรติที่ได้รับ โดยผ่านการพิจารณาและคัดเลือกจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข "ตลาดนัดน่าซื้อ ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก" *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- พ่อค้า-แม่ค้า...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1357
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:56
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 8) : ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion System) เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานทุกระดับแสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยการเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน เป็นลักษณะของการจัดการแบบ Bottom-Up และถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในกา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 705
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:25
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 7) : KAIZEN
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
KAIZEN (Ky’zen) เป็นภาษาญี่ปุ่น โดย KAI หมายถึง Change หรือการเปลี่ยนแปลง สำหรับ ZEN หมายถึง Good (for the better) หรือสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นเมื่อแปลความหมายรวมกัน KAIZEN หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แนวคิด งาน = งานประจำ + การปรับปรุง ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 690
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:17
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 6) : ความสูญเปล่าในองค์กร
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
การย้ายสิ่งของบ่อย การรอคอยที่นาน งานผิดเป็นประจำ ผลิตของเหลือเป็นจำนวนมาก ขั้นตอนการทำงานที่หลายขั้นตอน เหล่านี้เป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กร และส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือที่เรียกว่า Eight Wastes เช่น เรื่อง ย้ายบ่อย คอยนาน สต็อกบาน งานผิด ผลิตเกิน เดิน เอื้อม หัน ขั้นตอนไ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 673
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:11
02 สิงหาคม 2558
Ico48
คุณภาพต้องคิดทำแบบผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ทำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คุณภาพคือการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ ลูกค้า ผู้รับบริการ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพที่ดีจึงตอบคิดแบบผู้ใช้ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพ คือการคิดแบบผู้ทำที่มีมุมมองต่างจากผู้ใช้ เมื่อสิ่งพัฒนาออกไปจึงไม่ตอบสนองผู้ใช้ ลูกค้า และผู้รับบริการ บ่อยครั้งที่การพัฒนาคุณภาพที่มองความต้องการ พฤติกรรม ก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 733
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2558 09:58