นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล

09 สิงหาคม 2558
Ico48
SEC Planning เริ่มต้นได้ดีปี 59
ใน Lifestyle
โดย Zenki
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมบริหารทั้งหมดได้เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง โดยมีภาระกิจสำคัญ คือ การจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอีกครั้งที่จัดโครงการขึ้นนอกสถานที่ เพราะจากประสบการณ์ของ SEC ที่ผ่านมา พบว่า การทำกลยุทธ์กันนอกบ้านได้ผลลัพธ์กลับมาค่อนข้างดี หลาย ๆ ไอเดียเกิดขึ้นระหว่างการแลกเปลี่ยนพู...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1077
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2558 12:39
06 สิงหาคม 2558
Ico48
ระบบประกันขั้นประถมจึงไม่อุดมคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการคลุกคลีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี 2543 รู้สึกว่าระบบการประกันคุณการศึกษาไม่ได้ออกไปจากคนทำงานจริง ที่ต้องการแสดงความสามารถ ความดีเด่นของการทำงาน เพราะระบบไม่เอื้อต่อการแสดงออกได้ เป็นระบบที่บังคับตัวชี้วัด และตัวชี้วัดก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา จนทำให้ความก้าวหน้าไม่ไปถึงไหน เพราะไปไม่ไ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 838
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2558 08:41
05 สิงหาคม 2558
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 10) : ประโยชน์ของการเพิ่มผลิตภาพ
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ประโยชน์ของการเพิ่มผลผลิต จะส่งผลที่ดีต่อใครบ้าง? พนักงาน : ทำงานง่าย ได้ผลลัพธ์ ส่งมอบทัน ปลอดภัย งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสุข มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ได้เรียนรู้มากขึ้น มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เงินเดือน / โบนัสเพิ่ม / รางวัลตอบแทนผลงานดีขึ้น ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 768
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 17:42
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 9) : กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน มี 3 ส่วน ที่สำคัญและเชื่อมโยงกัน คือ สร้างบรรยากาศ (Promotion) การให้ความรู้ คำแนะนำ ( Education) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Involvemen/Participation) กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศ (Promotion) : การกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 826
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 17:39
03 สิงหาคม 2558
Ico48
ตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัด น่าซื้อ
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
กว่า10 ปี ที่พยามพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. .. ที่สุดส่วนหนึ่งของความพยายามด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง .. กับรางวัลและเกียรติที่ได้รับ โดยผ่านการพิจารณาและคัดเลือกจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข "ตลาดนัดน่าซื้อ ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก" *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- พ่อค้า-แม่ค้า...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1461
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:56
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 8) : ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion System) เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานทุกระดับแสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยการเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน เป็นลักษณะของการจัดการแบบ Bottom-Up และถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในกา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 780
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:25
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 7) : KAIZEN
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
KAIZEN (Ky’zen) เป็นภาษาญี่ปุ่น โดย KAI หมายถึง Change หรือการเปลี่ยนแปลง สำหรับ ZEN หมายถึง Good (for the better) หรือสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นเมื่อแปลความหมายรวมกัน KAIZEN หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แนวคิด งาน = งานประจำ + การปรับปรุง ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 770
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:17
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 6) : ความสูญเปล่าในองค์กร
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
การย้ายสิ่งของบ่อย การรอคอยที่นาน งานผิดเป็นประจำ ผลิตของเหลือเป็นจำนวนมาก ขั้นตอนการทำงานที่หลายขั้นตอน เหล่านี้เป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กร และส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือที่เรียกว่า Eight Wastes เช่น เรื่อง ย้ายบ่อย คอยนาน สต็อกบาน งานผิด ผลิตเกิน เดิน เอื้อม หัน ขั้นตอนไ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 764
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:11
02 สิงหาคม 2558
Ico48
คุณภาพต้องคิดทำแบบผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ทำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คุณภาพคือการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ ลูกค้า ผู้รับบริการ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพที่ดีจึงตอบคิดแบบผู้ใช้ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพ คือการคิดแบบผู้ทำที่มีมุมมองต่างจากผู้ใช้ เมื่อสิ่งพัฒนาออกไปจึงไม่ตอบสนองผู้ใช้ ลูกค้า และผู้รับบริการ บ่อยครั้งที่การพัฒนาคุณภาพที่มองความต้องการ พฤติกรรม ก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 780
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2558 09:58
29 กรกฎาคม 2558
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 5) : ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ทำไม “ต้องให้ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ” ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ : - ความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น - ต้นทุนทุกอย่างสูงต่อเนื่อง รวมทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ - การกีดกันทางการค้าลดลง ไม่มีกำแพงภาษี การแข่งขันสูง - ความท้าทายทางเศรษฐกิจ การเ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 834
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 13:09
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 4) : ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ในการเพิ่มผลผลิตแบบมีคุณธรรมและยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร คือ - กลุ่มผู้รับบริการ : คำนึงในเรื่อง คุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย - กลุ่มทีมงาน : คำนึงในเรื่อง ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ - กลุ่มสังคม : คำนึงในเรื่อง สิ่งแวดล้อม และจรรยาบร...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 853
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 12:57
28 กรกฎาคม 2558
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 3) : Productivity Concept
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
แนวคิดในการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การเพิ่มผลิตภาพเป็นกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรที่ดึงเอาความสามารถที่ซ่อนอยู่มาปรับปรุงหน่วยงานของตนให้มีการทำงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ความสูญเสียน้อยลง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวม...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 647
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 17:39
Ico48
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 2
ใน กิจกรรม 5 ส และงานประกันคุณภาพ
โดย มิกกี้
จากบันทึกคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่สอบถามจากนายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิต ในหัวข้อ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข กา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1057
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 14:11
Ico48
การศึกษาไทยงดงามจึงไม่งอกงาม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
งอกงาม เป็นการแสดงออกของการเจริญตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต แต่ละชนิด แต่ละพันธุ์ แต่ละต้น ที่งอกคือการแตกสิ่งใหม่ ๆ ออกมา เช่นต้นไม้งอกจากเมล็ด แล้วเจริญแตกกิ่งก้าน ใบดอก ให้เป็นสีสรรค์สวยงาม ที่เรียกว่า งอกงาม คำว่า งดงาม ตามภาษาที่ใช้ก็หมายถึง งอกงาม แต่ให้คล้องจองกับคำว่า สวยสดงดงาม ซึ่ง...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 808
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 08:40
27 กรกฎาคม 2558
Ico48
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 1
ใน กิจกรรม 5 ส และงานประกันคุณภาพ
โดย มิกกี้
ระยะเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปีจะเป็นระยะเวลาที่ทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการเตรียมการในการประเมินคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรกที่ในระดับคณะ มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร คือคุณภาพบัณฑิต ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 944
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2558 17:09
26 กรกฎาคม 2558
Ico48
ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอบปีการศึกษา 2557 (ระหว่าง 1 ส.ค.57 &ndash...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1445
เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2558 09:17
18 กรกฎาคม 2558
Ico48
ทีมรวบรวมเขียนเล่มส่งทางสถาบัน
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เราเห็นความมุ่งมั่นของการทำงานเป็นทีมทุกครั้งที่ถึงรอบของการเขียนเล่ม เพื่อขอการรับประเมินจากทางสถาบัน ที่ผู้คนมองว่าเป็นหน่วยงานมาตรฐานในการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทุกครั้งทุกคราข...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 1149
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2558 19:31
17 กรกฎาคม 2558
Ico48
บทบาทอาจารย์และนักศึกษากับคุณภาพบัณฑิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ มองระบบการศึกษาไทยแล้วไม่แน่ใจว่า อาจารย์ นักศึกษา ได้แสดงบทบาทตรงความหมาย หรือไม่ สมัยก่อนคนเป็นอาจารย์ได้ต้องมีความรู้ ความสามารถ ที่ประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ มีคนยอมรับนับถือ มีคนอยากมาเรียนรู้วิชาด้วยและเรียนจากการทำจริง นักศึกษาที่ดูความหมายของคำ หมายถึงผู้ไปเสาะหาความรู้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 773
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2558 08:28
14 กรกฎาคม 2558
Ico48
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ใน กิจกรรม 5 ส และงานประกันคุณภาพ
โดย มิกกี้
ระยะเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปีจะเป็นระยะเวลาที่ทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการเตรียมการในการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จะต้องทำความเข้าใจและต้องรายงานข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ละเลยไม่ได้คือ องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม(กำหนดโดย สมศ.)...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1037
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2558 11:10
12 กรกฎาคม 2558
Ico48
99% ก็น่าจะดีพอแล้วนะ
ใน Lifestyle
โดย Zenki
การรายงานผลการดำเนินการขององค์กร จะเป็นผลลัพธ์ หรือความก้าวหน้าของกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นนั้น เรามักจะเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ หากเป้าหมายตั้งไว้สูง มองดูเป็นความท้าทาย แต่หากวางไว้ต่ำไป ย่อมไม่สร้างแรงผลักดันกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาของ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 938
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2558 16:57