นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล

10 กันยายน 2558
Ico48
การแข่งขันของไทย ต้องมาตรฐานไทย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ชื่อของไทย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย ผลไม้ไทย บริการสุขภาพ การท่องเที่ยว จะเห็นว่า สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในการส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ในช่วงที่ผ่านมา แม้แต่ปัจจุบันที่ตลาดเปลี่ยนจากโลกที่เติบโตทางเทคโนโลยี มาเป็นตลาดใหญ่ด้านประชากร คือ จีน อินเดีย ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 715
เมื่อ: 10 กันยายน 2558 09:19
09 กันยายน 2558
Ico48
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่
ใน Equipment for Life
โดย Zenki
การจัดเก็บและทำลายตัวอย่างทดสอบ เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ (Quality Procedures: QP) ซึ่ง SEC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ข้อ คือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดเก็บตัวอย่างทดสอบในที่ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพของตัวอย่างระหว่างรอการทดสอบและรอส่งคืนแก่ลูกค...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 589
เมื่อ: 09 กันยายน 2558 16:16
01 กันยายน 2558
Ico48
เสียดายของ กับ เสียดายลูกค้า 
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำมาหากิน ทำอาชีพให้มีรายได้ ต้องมีสองอย่าง ของที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการ และลูกค้า ซึ่งต้องไปด้วยกันและสำคัญไม่แพ้กัน ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันมาก ทั้งสินค้าและบริการ ทำให้ของที่ขายได้ดีต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และต้องตรงกับความต้องการของตลาด ของผู้ซื้อ ซึ่งปัจจุบันผู้ซื้อมีทางเล...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 946
เมื่อ: 01 กันยายน 2558 13:20
22 สิงหาคม 2558
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3
ใน LUX
โดย LUX
นอนไม่หลับเพราะฤทธิ์กาแฟรอบบ่ายตอนประเมินคุณภาพหลักสูตร จึงตัดสินใจเขียนมหากาพย์การประเมินคุณภาพภาค 3 ต่อดีกว่า ก่อนที่จะลืมเขียนจนเหมือนกับดูหนังไม่จบม้วน วันที่หลักสูตรที่ตนเองมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจริง ๆ เพราะหลักสูตรถูกบริหารโดยภาควิชาจึงไม่ได้เป็นผู้รับผิด...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 763
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2558 04:55
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2
ใน LUX
โดย LUX
ว่ากันต่อกับ "มหากาพย์เรื่องการประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2" นะคะ ความจริงสกอ.กำหนดเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรมาสักพักแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้การจัดการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนั้นการจัดการหลักสูตรของบางคณะ บางภาควิชาจึงเป็นอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา บา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 767
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2558 03:25
Ico48
การประเมินคุณภาพหลักสูตร
ใน LUX
โดย LUX
ช่วงนี้ทั้งมหาวิทยาลัยกำลังชุลมุนวุ่นวายกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร จากการที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ต้องรับการประเมินและจากการที่ต้องไปเป็นกรรมการประเมินให้กับหลักสูตรอื่น จึงเกิดเป็นมหากาพย์ที่อยากจะร่วมแชร์หลายประเด็น ตามหลักการประเมิน ก็ต้องเริ่มจากการชมก่อนดีกว่านะคะ ต้องยอมรั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 723
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2558 02:52
12 สิงหาคม 2558
Ico48
Method validation และ Method verification
ใน Method validation
โดย ลูกไก่
คงไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ/การสอบเทียบใด ที่จะไม่รู้จักกับคำว่า "การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (method validation)" และยิ่งห้องปฏิบัติการใดต้องการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ปัจจุบันคือฉบับปี พ.ศ. 2548คงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับข้อกำหนดในข้อนี้ นั่นคือข้อ 5.4 นั่นเอง โดยปกติการตร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3100
เมื่อ: 12 สิงหาคม 2558 21:45
09 สิงหาคม 2558
Ico48
ก้าวข้ามความกลัว "กลยุทธ์"
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เช้าของวันศุกร์ เราบอกกล่าวกันในกลุ่ม "LINE" ของทีมบริหารกันว่าล้อหมุน ด้วยรถส่วนตัวเพื่อมุ่งหน้าไปที่บ้านหน้าเกาะ 5 คันกับ 19 ชีวิตของทีมบริหาร คันแรก ของท่านหมวกเหลือง รวมด้วยกัน ๕ คนเสร็จสรรพ มีรองLUX pompom เยลลี่อัดเม็ด!! มินเนี่ยน ^o^ พลขับท่านคนธรรมดาคันที่สองServiceMan บุษราคัม Nobita ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 675
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2558 16:56
Ico48
SEC Planning เริ่มต้นได้ดีปี 59
ใน Lifestyle
โดย Zenki
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมบริหารทั้งหมดได้เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง โดยมีภาระกิจสำคัญ คือ การจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอีกครั้งที่จัดโครงการขึ้นนอกสถานที่ เพราะจากประสบการณ์ของ SEC ที่ผ่านมา พบว่า การทำกลยุทธ์กันนอกบ้านได้ผลลัพธ์กลับมาค่อนข้างดี หลาย ๆ ไอเดียเกิดขึ้นระหว่างการแลกเปลี่ยนพู...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 935
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2558 12:39
06 สิงหาคม 2558
Ico48
ระบบประกันขั้นประถมจึงไม่อุดมคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการคลุกคลีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี 2543 รู้สึกว่าระบบการประกันคุณการศึกษาไม่ได้ออกไปจากคนทำงานจริง ที่ต้องการแสดงความสามารถ ความดีเด่นของการทำงาน เพราะระบบไม่เอื้อต่อการแสดงออกได้ เป็นระบบที่บังคับตัวชี้วัด และตัวชี้วัดก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา จนทำให้ความก้าวหน้าไม่ไปถึงไหน เพราะไปไม่ไ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 764
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2558 08:41
05 สิงหาคม 2558
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 10) : ประโยชน์ของการเพิ่มผลิตภาพ
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ประโยชน์ของการเพิ่มผลผลิต จะส่งผลที่ดีต่อใครบ้าง? พนักงาน : ทำงานง่าย ได้ผลลัพธ์ ส่งมอบทัน ปลอดภัย งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสุข มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ได้เรียนรู้มากขึ้น มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เงินเดือน / โบนัสเพิ่ม / รางวัลตอบแทนผลงานดีขึ้น ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 651
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 17:42
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 9) : กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน มี 3 ส่วน ที่สำคัญและเชื่อมโยงกัน คือ สร้างบรรยากาศ (Promotion) การให้ความรู้ คำแนะนำ ( Education) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Involvemen/Participation) กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศ (Promotion) : การกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 708
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 17:39
03 สิงหาคม 2558
Ico48
ตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัด น่าซื้อ
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
กว่า10 ปี ที่พยามพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. .. ที่สุดส่วนหนึ่งของความพยายามด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง .. กับรางวัลและเกียรติที่ได้รับ โดยผ่านการพิจารณาและคัดเลือกจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข "ตลาดนัดน่าซื้อ ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก" *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- พ่อค้า-แม่ค้า...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1331
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:56
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 8) : ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion System) เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานทุกระดับแสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยการเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน เป็นลักษณะของการจัดการแบบ Bottom-Up และถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในกา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 684
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:25
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 7) : KAIZEN
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
KAIZEN (Ky’zen) เป็นภาษาญี่ปุ่น โดย KAI หมายถึง Change หรือการเปลี่ยนแปลง สำหรับ ZEN หมายถึง Good (for the better) หรือสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นเมื่อแปลความหมายรวมกัน KAIZEN หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แนวคิด งาน = งานประจำ + การปรับปรุง ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 667
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:17
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 6) : ความสูญเปล่าในองค์กร
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
การย้ายสิ่งของบ่อย การรอคอยที่นาน งานผิดเป็นประจำ ผลิตของเหลือเป็นจำนวนมาก ขั้นตอนการทำงานที่หลายขั้นตอน เหล่านี้เป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กร และส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือที่เรียกว่า Eight Wastes เช่น เรื่อง ย้ายบ่อย คอยนาน สต็อกบาน งานผิด ผลิตเกิน เดิน เอื้อม หัน ขั้นตอนไ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 648
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 13:11
02 สิงหาคม 2558
Ico48
คุณภาพต้องคิดทำแบบผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ทำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คุณภาพคือการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ ลูกค้า ผู้รับบริการ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพที่ดีจึงตอบคิดแบบผู้ใช้ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพ คือการคิดแบบผู้ทำที่มีมุมมองต่างจากผู้ใช้ เมื่อสิ่งพัฒนาออกไปจึงไม่ตอบสนองผู้ใช้ ลูกค้า และผู้รับบริการ บ่อยครั้งที่การพัฒนาคุณภาพที่มองความต้องการ พฤติกรรม ก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 715
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2558 09:58
29 กรกฎาคม 2558
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 5) : ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ทำไม “ต้องให้ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ” ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ : - ความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น - ต้นทุนทุกอย่างสูงต่อเนื่อง รวมทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ - การกีดกันทางการค้าลดลง ไม่มีกำแพงภาษี การแข่งขันสูง - ความท้าทายทางเศรษฐกิจ การเ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 722
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 13:09
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 4) : ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ในการเพิ่มผลผลิตแบบมีคุณธรรมและยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร คือ - กลุ่มผู้รับบริการ : คำนึงในเรื่อง คุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย - กลุ่มทีมงาน : คำนึงในเรื่อง ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ - กลุ่มสังคม : คำนึงในเรื่อง สิ่งแวดล้อม และจรรยาบร...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 758
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 12:57
28 กรกฎาคม 2558
Ico48
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 3) : Productivity Concept
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
แนวคิดในการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การเพิ่มผลิตภาพเป็นกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรที่ดึงเอาความสามารถที่ซ่อนอยู่มาปรับปรุงหน่วยงานของตนให้มีการทำงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ความสูญเสียน้อยลง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวม...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 552
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 17:39