นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

16 ตุลาคม 2560
Ico48
เลียนแบบให้ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเลียนแบบคือการทำให้เหมือน การเลียนแบบให้ได้ดีเป็นการทำให้เป็นให้ได้อย่างคนที่เราอยากเป็น อยากเป็นคนที่ก้าวหน้า มีความเจริญ ต้องดูว่าคนที่ก้าวหน้ามีความเจริญทำอะไรจึงมีความเจริญก้าวหน้า แล้วก็ทำตามทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความประพฤติและการกระทำ อยากเป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ ต้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 96
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2560 07:59
12 ตุลาคม 2560
Ico48
การสร้างความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จ ใคร ๆ ก็อยากได้ อยากมี แต่แค่อยากไม่ลงมือทำ ทำไม่ถูกจังหวะ ถูกวิธี ก็ยากประสบความสำเร็จ การทำไม่ถูกเพราะขาดความชัดเจนในเป้าหมาย วิธีและแนวทาง ดังนั้น การสร้างความสำเร็จต้องมีความชัดเจน 1. เป้าหมายชัดเจน คือต้องกำหนดว่าความสำเร็จที่ต้องการคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ความรู้ ความสา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 131
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2560 08:46
09 ตุลาคม 2560
Ico48
ค่าคนค่าการทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้อ่านแนวโน้มทิศทางการจ้างคนของบริษัทระดับโลก เช่นกูเกิ้ลที่ให้ค่าคนว่าจะจ้างคนที่ค่าการทำงาน ไม่จ้างค่าวุฒิการศึกษา ระดับปริญญา แต่จ้างคนที่ทำงานได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ตน ทำงานได้ดีมีความก้าวหน้าพัฒนาให้ดีมีความเจริญตลอดเวลา การจ้างคนมีวุฒิการศึกษา ปริญญาสูง แต่มีทัศนคติไม่ดีต่อการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 154
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2560 08:26
04 ตุลาคม 2560
Ico48
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เสร็จสิ้นไปสำหรับพิธีพระราชปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผู้ทำงานหนักมากมาย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย รวมถึงพ่อแม่พี่น้องญาติ ๆ และเพื่อน ๆ ทั้งนี้เพื...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 145
เมื่อ: 04 ตุลาคม 2560 08:58
29 กันยายน 2560
Ico48
ความสามารถกับการสร้าง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสามารถคือการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ แต่ต้องเป็นความสามารถที่ดีที่ทำแล้วเกิดผลดี มีค่าเป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ ไม่เป็น ไม่สร้างปัญหาแก่ใคร ความสามารถทุกคนเกิดได้ด้วยการทำ การสร้าง การพัฒนา ปรับปรุง ปรับแก้ ฝึกฝน จนชำนาญ จนเชี่ยวชาญ จนเป็นที่รู้จัก ยอมรับ อยากใช้ให้ค่ากับความสามารถนั้น การสร้างค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 142
เมื่อ: 29 กันยายน 2560 10:39
28 กันยายน 2560
Ico48
Proactive behavior
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Proactive behavior หมายถึง พฤติกรรมเชิงรุกที่ทำให้ได้ดีด้วยความคิด พฤติกรรม การกระทำล่วงหน้า ทำล่วงหน้า การทำอะไรก่อนย่อมเสร็จก่อน ย่อมได้ผลดีเพราะมีเวลาตรวจปรับแก้ ไม่ต้องเร่งรีบเกินไป เมื่อทำเสร็จก่อนก็ทำให้มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้อย่างสบายใจ การทำก่อนทำให้ไม่มีวันผิดเป้าหมาย ทำไม่ทัน งานยิ่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 127
เมื่อ: 28 กันยายน 2560 09:05
15 กันยายน 2560
Ico48
การทำอนาคตให้เป็นจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากมีอนาคตที่ดี มีงานทำดี ๆ มีชีวิตที่มีความสุข แต่หลายคนเมื่อถึงอนาคตจริงกลับไม่ได้ดี ไม่เป็นจริงอย่างที่คิด ที่เป็นเช่นนั้น เพราะมีเพียงความอยาก แต่ลืมใส่ความหมาย จึงอยู่ทำไปวัน ๆ และไม่ทำตามที่อยากได้ อยากเป็น เพราะไม่รู้ว่าต้องทำอะไร ไม่รู้ว่าอนาคตที่ว่าดีนั้นคืออะไร มีองค์ประกอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 169
เมื่อ: 15 กันยายน 2560 09:41
08 กันยายน 2560
Ico48
ขยันให้สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขยันคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ไม่มัวคิดว่ายากง่าย ทำได้ ทำไม่ได้ นอกจากลงมือทำ ขยันให้สำเร็จคือการคิดการทำอย่างไรให้สำเร็จ ที่นอกจากมุ่งมั่นในการทำแล้วต้องคิด ต้องเรียนรู้ ต้องหาวิธีให้นำให้ทำสู่ความสำเร็จ คือไม่ใช่แค่ทำอย่างมุ่งมั่น ทำแบบเดิม แต่ต้องทำอย่างพัฒนา ศึกษาหาความรู้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 148
เมื่อ: 08 กันยายน 2560 12:17
03 กันยายน 2560
Ico48
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การทำงานตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้งานเสร็จไปวัน ๆ นั้น อาจไม่เพียงพอและตอบโจทย์ต่อการทำงานในโลกยุคปัจจุบันที่การดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา องค์กรจึงมีความคาดหวังให้คนทำงานต้องสามารถทำงานได้บนสภาพความไม่แน่นอนต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 122
เมื่อ: 03 กันยายน 2560 23:00
02 กันยายน 2560
Ico48
Value of self commitment
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Self commitment คือความตั้งใจ คำมั่นสัญญาของตน อยากทำโน่นนี่ให้ดี อยากเรียนดี อยากทำงานดี อยากสุขภาพแข็งแรง ที่เป็นสิ่งดีแก่ตนเอง การยึดมั่น ตั้งใจ ลงมือทำ ตามความตั้งใจ คำมั่นสัญญาของตน ย่อมทำให้ตนได้ดี มีคุณค่า ตั้งใจเรียนและเรียนให้เต็มที่ที่ได้เข้าศึกษา ทำให้เรียนดี มีความสามารถ สร้าง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 135
เมื่อ: 02 กันยายน 2560 09:57
31 สิงหาคม 2560
Ico48
แรงดูด แรงผลัก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
แรงดึงดูดเป็นส่วนสำคัญของสรรพสิ่งบนโลกและในจักรวาลที่ยึดโยง สัมพันธ์ ทำงานร่วมกันได้ อย่างแม่เหล็กที่มี 2 ขั้ว บวกลบที่ทำให้เกิดแรงผลักเมื่อเจอขั้วเดียวกัน และจะดูดกันเมื่อเจอต่างขั้วกัน ต่างจากคนที่ดึงดูดเป็นพวกเดียวกัน เมื่อมีความคิดเห็นในทางเดียวกัน และแยกพวกกันเมื่อมีความคิดเห็นต่าง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 155
เมื่อ: 31 สิงหาคม 2560 08:57
28 สิงหาคม 2560
Ico48
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
คำจำกัดความของ “ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ” มนุษย์ คือ สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์ พัฒนา หมายถึง ทำให้เจริญ จากความหมายของศัพท์ดังกล่าว สรุปได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการทำให้มนุษย์เจริญ มีศักยภาพมากขึ้นจน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 107
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2560 00:59
24 สิงหาคม 2560
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 การศึกษาดูงาน
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
ข้อคิดที่ได้รับจากการทัศน์ศึกษาดูงานองค์กรต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 94
เมื่อ: 24 สิงหาคม 2560 16:03
21 สิงหาคม 2560
Ico48
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
จากกระแสทุนนิยมที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ กระทั่งหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ต่างได้รับอิทธิพลจากกระแสทุนนิยมจนต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างความเติบโตขององค์กร ในส่วนภาครัฐและสถาบันการศึกษาจำเป็น...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 98
เมื่อ: 21 สิงหาคม 2560 01:02
13 สิงหาคม 2560
Ico48
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
Mindset การตลาดที่ดีส่งผลต่อการทำตลาดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างมาก มาดูกัน 1.) "การตลาดเป็นแนวคิดที่ใช้ในการตอบโจทย์ธุรกิจเป็นสำคัญ" หากทำตลาดไป เช่น สร้างแบรนด์ ทำโฆษณา ทำโปรโมชั่น จัดกิจกรรม ทำวิจัยการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำตลาดดิจิตอล เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 111
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2560 23:50
10 สิงหาคม 2560
Ico48
เรียนให้ถึงความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนไม่ถึงความรู้ คือการเรียนแล้วใช้งานไม่ได้ จึงไม่เกิดค่า และรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินที่ไม่ได้อะไรในความรู้นั้น การเรียนให้ถึงความรู้ ต้องใช้ความรู้สร้างค่าให้เกิดประโยชน์ได้ การเรียนให้ถึงความรู้ ต้องเรียนให้เข้าใจว่าคืออะไร ใช้งานอะไรได้บ้าง และใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร จึงไม่ใช่ก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 158
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2560 09:21
06 สิงหาคม 2560
Ico48
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ธุรกิจสมัยใหม่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ มุ่งประเด็นในการสร้างแบรนด์ของสินค้าไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ และกำลังขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังและเป็นระบบ มากกว่าเพียงแค่การตลาดเหมือนเมื่อก่อน 1. สร้างสัญลักษณ์ตัวแทน สินค้า บริการ สถานที่ คน องค์กร ห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 115
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2560 22:23
Ico48
Active learning ผู้เรียนต้อง active
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Active learning ความหมายก็บอกแล้วผู้ที่มีบทบาทสำคัญ คือผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน คือผู้เรียนต้องกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียน หาความรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะสนับสนุน การเป็นผู้ตื่นตัวในการเรียน ต้องรู้ตัวว่าต้องการเรียนอะไร ให้ได้อะไร ดังนั้นต้องรู้ตัวตนของตัวเองก่อนว่า อยากได้ความรู้อะไรบ้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 159
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2560 09:18
04 สิงหาคม 2560
Ico48
อย่าลดเกียรติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เกียรติคือการยอมรับ เชื่อถือในความรู้ ความสามารถ การกระทำ เกียรติที่ดี ต้องทำได้จริง เป็นจริง และยอมรับความจริง การทำที่ทำให้ไม่ได้รับความเชื่อถือ ไม่เป็นจริง ไม่ยอมรับความจริง คือการลดเกียรติ การลดเกียรติประกอบด้วย การไม่รับผิดชอบในหน้าที่ จึงเกิดผลตามหน้าที่ ความเชื่อถือจึงลดลง นัก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 172
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2560 09:24
30 กรกฎาคม 2560
Ico48
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
จากมุมมองทางการตลาดที่เป็นการแสวงหาวิธีที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ได้เน้นแต่กิจกรรมที่มุ่งเน้นแต่ทางด้านการขายแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้บทบาทของการตลาดได้กลายเป็นตัวกำหนดและชี้นำแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเป็นตัวกำหนดการทำงานของฝ่ายอื่นๆ ด้วย การพัฒนาสินค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 119
เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2560 22:37