นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

15 มีนาคม 2561
Ico48
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เบบี้บูมเมอร์คือคนที่เกิดในยุคหลังสงครามโลกที่ทุกอย่าง หลายพื้นที่ถูกทำลายล้าง เกิดความเสียหาย จึงต้องมีการสร้าง ทำนุบำรุงกันใหม่อย่างยกใหญ่ ทำให้ผู้ที่เกิดในยุคนั้น ต้องทำงานหนัก ตั้งแต่เกิด จำความได้ เริ่มมีแรงก็ถูกใช้ให้ทำงาน ทั้งงานเลี้ยงน้อง ทำความสะอาดบ้าน หุงหาอาหาร ใช้ทำงานจิปาถะ จนค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 93
เมื่อ: 15 มีนาคม 2561 08:06
14 มีนาคม 2561
Ico48
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ธรรมชาติทุกอย่าง ทุกคนมีทั้งดีและเสีย การจะได้ดีอยู่ที่การเลือกใช้ การมีปัญหาเพราะเลือกใช้ไม่ดีพอ ใช้ด้านใดด้านหนึ่ง และเข้าข้างตัวเอง คิดไปเองว่าดี คนจำนวนมากเมื่ออยากได้ อยากใช้ก็มักดูแต่ด้านดี หาแต่ด้านดีมาใช้โดยไม่คิดถึงด้านไม่ดี แบบว่ารักก็รักสุดใจ ในทางตรงกันข้าม เมื่อยามไม่ช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 108
เมื่อ: 14 มีนาคม 2561 08:04
10 มีนาคม 2561
Ico48
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนเรียนจบปริญญาเรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียนรู้ ฝึกฝนตามมาตรฐานของแต่ละระดับปริญญา และแต่ละระดับปริญญามีคำว่า บัณฑิต บัณฑิต แปลว่า ผู้รู้ ที่ไม่ใช่มีความรู้ ความเป็น บัณฑิต ที่เป็นผู้รู้ นอกจากความรู้ ความสามารถที่สอบผ่านตามมาตรฐานของแต่ละปริญญา ยังต้องรู้ทำหน้าที่ ร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 143
เมื่อ: 10 มีนาคม 2561 09:13
04 มีนาคม 2561
Ico48
คนไม่สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากมี อยากได้ความสำเร็จ และคิดว่าที่ไม่สำเร็จเพราะโชคไม่ดี ไม่มีใครช่วย ไม่มีความสามารถ และได้ทำดีเต็มที่แล้ว แต่ไม่เคยตั้งใจประเมินตนจริง ๆ ว่าที่ไม่สำเร็จนั้นเกิดจากอะไร และไม่แก้ไขอย่างจริง ๆ ความจริง คนไม่สำเร็จไม่ใช่ขาดความสามารถเพราะทุกคนมีความสามารถคิดได้ เรียนได้ ทำได้ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 193
เมื่อ: 04 มีนาคม 2561 09:06
01 มีนาคม 2561
Ico48
ใช้มือถือเป็น learning machine
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หลายวันก่อนได้อ่านเรื่องที่คนกรุงเทพฯใช้สื่อออนไลน์ต่อวันเป็นเวลาสูงสุดของโลก ปัจจุบันเห็นคนใช้มือถือในทุกที่ทุกเพศทุกวัน ต่างจากก่อนหน้านี้ที่จะเห็นใช้มากในวัยเด็ก คนรุ่นใหม่ และบางคนใช้จนถูกประกาศให้ปิดก็ยังไม่หยุด เช่น ตอนเครื่องบินจะขึ้นและกำลังจะจอดก็รีบเปิดใช้ เรียกว่ามาก่อนทำก่อนคว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 161
เมื่อ: 01 มีนาคม 2561 09:21
25 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีเวลาจำกัด ทรัพย์สินจำกัด สติสมาธิความตั้งใจจำกัด การใช้ทำอะไรย่อมลดโอกาส ลดค่าการทำอย่างอื่น บริหารเป็นการแบ่งเวลา ทรัพย์สิน สติปัญญาความตั้งใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ว่าใช้ทำอะไร หากทำดี ให้เวลา ทรัพย์สินเพียงพอก็ทำให้สิ่งนั้นได้ดี แต่ให้น้อยไปโดยเฉพาะกับภาระหน้าที่ โดยเฉพาะกับก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 175
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2561 09:21
14 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากอยู่ดี ได้ดี มีสุข สุขในชีวิต สุขในที่ทำงาน แปลกใจไหมที่ทุกที่ในที่เดียวกันมีทั้งคนมีสุขและคนที่มีทุกข์ และคนที่มีสุขหรือมีทุกข์มีทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถมาก มีความพร้อมมากและพร้อมน้อย อะไรทำให้คนมีสุข มีทุกข์ ซึ่งอยู่ที่เจตนา คนมีสุขมีเจตนาดี คือตั้งใจดี เลือกทำแต่สิ่งใ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 203
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2561 08:21
08 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปัญญาคือการใช้ความรู้ความสามารถให้ได้ดีมีค่าเกิดประโยชน์ไม่เป็นปัญหาแก่ใคร ๆ จึงพบว่าคนเรียนเก่ง มีความรู้มากมาย แต่ไม่ได้ดีมีความสำเร็จในชีวิตเพราะขาดปัญญา การมีปัญญานอกจากมีความรู้ความสามารถ ต้องรู้การหาโอกาสสร้างโอกาส สรรค์สร้างทางเลือกที่ดีมีประโยชน์และไม่สร้างโทษและปัญหาแก่ใคร ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 178
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2561 09:06
24 มกราคม 2561
Ico48
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกวันนี้เห็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หัวหน้า และคนทำงานมานานบ่นบอกว่า คนทำงานรุ่นใหม่ทำงานทำหน้าที่เฉพาะหน้าที่ตนตามข้อกำหนดข้อตกลงในสัญญา ไม่ช่วยทำงานอื่นนอกหน้าที่ ต้องการความสะดวกความพร้อมในการทำงาน ต้องให้คนอื่นจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ทำงานให้ ต้องการค่าตอบแทน เวลาตามที่ตนต้องการใช้ ไ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 240
เมื่อ: 24 มกราคม 2561 07:58
15 มกราคม 2561
Ico48
ความยากใช้สร้างตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความยากคือความขาดแคลน ความไม่พร้อม ซึ่งเป็นสิ่งสร้างคน สร้างความอดทน อดออม พยายาม และความสามารถ จนถึงความมั่งคั่ง อย่างคนจีนโพ้นทะเลที่มาเมืองไทยเพียงด้วยความหวังที่ดีกว่า หรือแม้คนผิวดำจากอัฟริกาที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นแรงงานในสหรัฐอเมริกา ที่ปัจจุบันเป็นเศรษฐี เจ้าของทรัพย์สิน จำนวนมาก ขอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 230
เมื่อ: 15 มกราคม 2561 08:27
14 มกราคม 2561
Ico48
ค่าความตั้งใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เชื่อว่า ทุกคนมีความคิดตั้งใจที่ดีมากมาย แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ดีอย่างที่คิดที่ตั้งใจ เป็นเพราะอะไร เพราะไมเก่ง เพราะไม่พร้อม เพราะไม่มีความรู้ ความสามารถ เพราะไม่มีโอกาส เพราะไม่มีใครสนับสนุน ?? ไม่ใช่ทั้งหมด แต่ที่ไม่ได้อย่างที่คิดที่ตั้งใจ เพราะไม่ลงมือทำ การลงมือทำต้องหาวิธีการทำ เริ่ม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 238
เมื่อ: 14 มกราคม 2561 09:21
12 มกราคม 2561
Ico48
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เคยสังเกตไหม ทุกที่ ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน มีทั้งคนได้ดี และไม่ได้ดี และคนได้ดี หรือไม่ได้ดี ใครเป็นผู้ทำ ในห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษาเดียวกัน มีทั้งคนเรียนได้ดี และเรียนไม่ได้ดี ทั้งที่ผู้สอน กระบวนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่นเดียวกับคนทำงานในหน่วยงานเดียวกัน คนในชุมชนเด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 251
เมื่อ: 12 มกราคม 2561 07:40
05 มกราคม 2561
Ico48
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การไม่รู้หรือไม่มีความรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบ และใคร ๆ ก็อยากมีความรู้ แต่แปลกที่หลายคนรังเกียจความไม่รู้ รังเกียจตัวเองที่ไม่รู้ และขี้เกียจหาความรู้ ขี้เกียจเรียนรู้ ความจริง ทุกคนเกิดมาไม่มีใครมีความรู้ติดตัวมาทั้งสิ้น และมาเรียนรู้หลังการเกิดมาแล้ว ทั้งเรียนรู้ตามสัญชาติญาณ ที่สำค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 207
เมื่อ: 05 มกราคม 2561 09:09
30 ธันวาคม 2560
Ico48
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำทุกอย่างต้องใช้เวลา ตั้งแต่กิจวัตรประจำวันตื่นขึ้นมา อาบน้ำ ล้างหน้าแปรงฟัน กินอาหาร เดินทาง ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จนเข้านอน แม้แต่นอนการต้องใช้เวลา ดังนั้น ทุกการกระทำสู่ความสำเร็จต้องใช้เวลา และต้องรู้การจัดการเวลา การจัดการเวลาเป็นการจัดสรร จัดตารางการใช้เวลาว่าเวลาไหนต้องทำอะไร ให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 195
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2560 08:42
26 ธันวาคม 2560
Ico48
การใช้ความสามารถตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีความสามารถและเป็นความสามารถเฉพาะตน แต่หลายคนไม่รู้ว่าตนมีความสามารถอะไร มีดีอะไร ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้ คอยทำตามคนอื่น ทำให้สร้างค่าทำสร้างค่าทำประโยชน์ได้น้อยลง และยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ความสามารถสร้างสรรค์งานที่แตกต่างและทำให้ดีกว่าเด่นกว่า มีความเฉพาะ ความสามารถจึงยิ่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 236
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2560 09:18
24 ธันวาคม 2560
Ico48
การสู่ความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จใครก็อยากมี อยากได้ แต่ต้องจำไว้ความสำเร็จมีได้ต้องสร้างสร้างขึ้นมา การทำสู่ความสำเร็จ สิ่งแรกต้องรู้จักตัวเองว่ามีความเก่ง ข้อดี ข้อด้อยข้อเสียอะไร และอะไรที่ต้องทำให้ดีเพื่อกำหนดว่าต้องทำอะไรอย่างไรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามศักยภาพ ความชอบ ความมุ่งมั่นของตน คนที่ไม่ประสบความสำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 227
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2560 09:46
19 ธันวาคม 2560
Ico48
ความคืบหน้า กระบวนการสรรหาอธิการบดี
ใน บริหารทรัพยากรบุคคล
โดย Kommiracle
ความเป็นมา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นั้น เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล จะครบวาระ 3 ปีใน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 302
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2560 11:10
17 ธันวาคม 2560
Ico48
ปรับเรดาร์ตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เรดาร์คือเครื่องรับคลื่นต่าง ๆ ให้รับรู้ เห็นภาพต่าง ๆ ได้ ทุกคนก็มีเรดาร์ประจำตน ทั้งหู ตา รวมถึงการสัมผัสต่าง ๆ ที่ต่างกันคือการรับรู้ รับภาพแล้วจะรับเอาอะไรไปให้รู้ ให้เห็นสิ่งเหล่านั้น ในห้องเรียน ผู้เรียนทุกคนได้รับฟัง รับภาพในสิ่งเดียวกัน แต่ผลได้กลับต่างกัน บางคนได้เห็น ได้ยินในบางเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 234
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2560 10:36
14 ธันวาคม 2560
Ico48
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคเอไอ (AI : Artificial Intelligence) ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ที่การทำงานใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการทำงานแทนการใช้คนใช้แรงงาน ที่ทั้งทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาแรงงานทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต เมื่อทุกอย่างลดการทำงานของคน ใช้ระบบอัตโนมัติที่ทำงานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทำงานไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2560 07:19
08 ธันวาคม 2560
Ico48
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำสิ่งที่ไม่เคยทำมักยุ่งยากเสมอ แต่การไม่ลงมือทำจะยิ่งทำให้ยากมากขึ้น และยากตลอดไป เพราะการเรียน การพัฒนาส่งผลที่ต่อเนื่องกัน หากไม่เรียนไม่ทำพื้นฐานเริ่มต้นให้ดี จะทำให้ยากในการเรียนการทำขั้นต่อไป การเรียรู้ที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงต้องลงมือทำตั้งแต่ต้น และเมื่อเข้าใจพื้นฐานยังทำให้ก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 201
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2560 08:06