นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

24 มิถุนายน 2560
Ico48
การศึกษาคือพลังชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการเรียนรู้ หาความรู้ ฝึกทำ ฝึกความพยายาม ทำให้เป็น เพื่อดำรงชีวิตและใช้ชีวิตให้มีชีวิตที่พอดี การศึกษาทำให้เป็นมีความสามารถและต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา เหมือนความมีชีวิตที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไป มีการเติมพลัง ใช้พลัง และปรับไปตามยุคตามสมัย การศึกษาจึงเปรียบพลังของชีวิต ที่ต้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 75
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2560 09:10
19 มิถุนายน 2560
Ico48
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานทำหน้าที่ให้ได้ดี ต้องมีสามเก่ง เก่งตนเป็นความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการเรียนรู้ มีความรับผิดในตัวเองสูง ดังนั้นจึงเป็นคนเรียนเก่ง เรียนรู้ไว มั่นใจตนเองสูง เก่งงานคือการรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้ดี ไม่มีข้อบกพร่อง พัฒนางานให้ดีขึ้นตลอดเวลา เก่งคนเป็นประสานคน ทำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 92
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2560 08:49
16 มิถุนายน 2560
Ico48
ค่าความยาก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความยากเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ไม่อยากเจอ แต่ความยากมีค่ามาก หากฝ่าฟันจนทำได้ ผู้ทำสิ่งที่ยากได้คือคนที่มีดีกว่าคนอื่น มีความสามารถมากกว่า มีความพยายามมากกว่า มีความอดทนมากกว่า และมีวิธีการมากกว่า มีทางเลือกมากกว่า คนเก่งคือคนที่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ และทำได้ดีกว่าคนอื่น การทำสิ่งที่ยาก ต้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 132
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2560 08:27
15 มิถุนายน 2560
Ico48
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่ยังมีสื่อความรู้ให้เรียนรู้ไม่มาก การเรียนรู้ นอกจากเรียนรู้ด้วยตนเอง คือการเรียนด้วยการบอกเล่า การสอนจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย สุ จิ ปุ ลิ หรือ ฟัง คิด ถาม เขียน ที่เป็นกระบวนการที่เรียกว่า หัวใจนักปราชญ์ หรือการสร้างบัณฑิต หรือการเรียนของผู้รู้ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 103
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2560 08:05
Ico48
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas11 มิถุนายน เวลา 7:50 น. · Bang Sake, Nonthaburi สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 69
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2560 08:01
14 มิถุนายน 2560
Ico48
ประกันคุณภาพตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ระบบประกันคุณภาพ เป็นการทำตนทำงานให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาสร้างค่าอย่างต่อเนื่อง ที่เรียกว่า continuous improvement ที่ประกอบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA หรือ Plan Do Check Act ใครที่ต้องการเป็นมีคุณภาพ ก็ต้องตั้งเป้าคุณภาพ รู้ว่าต้องการคุณภาพแบบใด มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพื่อให้รู้ว่าต้องทำอะไรให้ได้อะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 92
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2560 08:42
12 มิถุนายน 2560
Ico48
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การรักษาผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในขณะที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูงซึ่งส่งผลให้อัตราการย้ายงานสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงไว้จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ผู้นำในองค์กรควรตระหนักว่าผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรนั้นทำงานเพื่ออ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 64
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2560 01:28
05 มิถุนายน 2560
Ico48
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เคยถามถึงคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นคนเก่งขององค์กร หรือที่เราเรียกว่า Talent หรือ High Potential นั้นว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรบ้าง คำตอบที่ได้มานั้น ก็มีทั้งต้องมีความรู้ที่ลึก และกว้าง มีทักษะที่เพียบพร้อมในการทำงาน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการทำงานในองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีคุณสม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2560 01:11
04 มิถุนายน 2560
Ico48
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง
ใน learn
โดย ศรีนรา
ตอนที่ 1 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (1) ตอนที่ 2 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (2) ตอนที่ 3 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (3) ตอนที่ 4 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (4) ตอนที่ 5ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (5) ตอนที่ 6 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (6) ตอนที่ 7 ช่องทางการบริหา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 78
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2560 22:18
01 มิถุนายน 2560
Ico48
ขยัน + +
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขยันคือความมุ่งมั่นการทำงาน ทำหน้าที่ตนให้เต็มที่ คนขยันย่อมได้ดี ไม่มีอับจน แต่ขยันก็มีหลายแบบและทำให้ได้ดีมีค่าต่างกัน คนขยันทำงานทำหน้าที่ก็ได้ชื่อว่าทำงานดี ได้งานตามหน้าที่ แต่อาจไม่ก้าวหน้ามากนักเพราะได้แต่ความชำนาญงานคือทำงานได้ดีในหน้าที่ตน ขยัน+พัฒนาตน คือขยันทำงานพร้อมกับการพ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 136
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2560 08:50
31 พฤษภาคม 2560
Ico48
อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.สรุปผลมาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สรุปผลโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รองศาสต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 19484
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2560 15:37
28 พฤษภาคม 2560
Ico48
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การวางแผนงานกับเป้าหมายทางด้านกำไร ยอดขาย ยอดการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน หรือเป้าหมายการคิดค้นสินค้าใหม่ ๆ ฯลฯเป้าหมายเหล่านี้จะไม่สามารถบรรลุได้เลยถ้าเราไม่มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำเป้าหมายใหม่ แล้วฝ่ายบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และต้องวางแผนอะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 102
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 21:39
Ico48
คนสำคัญที่การทำหน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนมีค่าต้องมีหน้าที่และต้องทำหน้าที่คือการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ องค์กร หน่วยงาน คนไม่มีหน้าที่อะไรจึงไม่มีความสำคัญอะไรเลยคือไม่มีก็ได้ ที่สำคัญเมื่อมีหน้าที่แล้วต้องทำหน้าที่ และต้องทำให้ดี จึงสำคัญ จึงได้ดี การเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนให้เ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 247
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 09:03
27 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas เมื่อวานนี้ เวลา 9:41 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปเนื้อหา...การบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership การอบรมในหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 ของผมก็งวดเข้ามาทุกขณะ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2560 19:17
Ico48
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas 22 พฤษภาคม เวลา 9:52 น. "Humanizing business by recognizing that PEOPLE are the ONLY source of differentiation and value creation"... Prof. Dipak C. Jain สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 120
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2560 09:07
26 พฤษภาคม 2560
Ico48
Lifelong learning
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ทั้งธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี คนที่อยู่ดีได้ต้องปรับตามให้เท่าทัน และอยู่นิ่งไม่ได้ การคิดแบบเดิม ใช้ความรู้เดิม จึงปรับตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง จึงอยู่ยากและอยู่แบบทุกข์ยาก การปรับตัวให้ทัน ต้องรู้เท่าทัน รู้ให้ทัน ด้วยการเรียนรู้ตลอดเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 130
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 09:29
25 พฤษภาคม 2560
Ico48
การศึกษาต้องสร้างปัญญา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการเรียนรู้ หาความรู้ สร้างความสามารถ เพื่อให้สร้างทำงานทำหน้าที่ สร้างค่า เกิดประโยชน์แก่ตนและใคร ๆ ยิ่งสมัยนี้ ต้องทำงานสร้างค่าแลกเปลี่ยนกัน เพราะไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างในการดำรงชีวิตด้วยตนเองได้ จึงต้องใช้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้ค่าเป็นค่าตอบแทนเพื่อนำไปหาสิ่งต่าง ๆ มาใช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 118
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2560 08:59
23 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas 18 พฤษภาคม เวลา 5:39 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 "The role of leader is like a ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 165
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 06:25
22 พฤษภาคม 2560
Ico48
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง"
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ต้องยอมรับว่า HR ถือเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง และความท้าทายขององค์กร 4.0 ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ Human Resource Management (HRM) และ Human Resource Development (HRD) เนื่องจากการบริหารจัดการคน และองค์กรแบบ Right Size-Righ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 100
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2560 01:31
20 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas 17 พฤษภาคม เวลา 6:25 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 "We are under the same sky but we see different horizons" จากคราวที่แล้ว...ที่ผมได้สรุปเนื้อหาการบรรยาย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 213
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2560 16:20