นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

13 สิงหาคม 2560
Ico48
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
Mindset การตลาดที่ดีส่งผลต่อการทำตลาดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างมาก มาดูกัน 1.) "การตลาดเป็นแนวคิดที่ใช้ในการตอบโจทย์ธุรกิจเป็นสำคัญ" หากทำตลาดไป เช่น สร้างแบรนด์ ทำโฆษณา ทำโปรโมชั่น จัดกิจกรรม ทำวิจัยการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำตลาดดิจิตอล เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 23
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2560 23:50
10 สิงหาคม 2560
Ico48
เรียนให้ถึงความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนไม่ถึงความรู้ คือการเรียนแล้วใช้งานไม่ได้ จึงไม่เกิดค่า และรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินที่ไม่ได้อะไรในความรู้นั้น การเรียนให้ถึงความรู้ ต้องใช้ความรู้สร้างค่าให้เกิดประโยชน์ได้ การเรียนให้ถึงความรู้ ต้องเรียนให้เข้าใจว่าคืออะไร ใช้งานอะไรได้บ้าง และใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร จึงไม่ใช่ก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 67
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2560 09:21
06 สิงหาคม 2560
Ico48
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ธุรกิจสมัยใหม่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ มุ่งประเด็นในการสร้างแบรนด์ของสินค้าไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ และกำลังขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังและเป็นระบบ มากกว่าเพียงแค่การตลาดเหมือนเมื่อก่อน 1. สร้างสัญลักษณ์ตัวแทน สินค้า บริการ สถานที่ คน องค์กร ห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 35
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2560 22:23
Ico48
Active learning ผู้เรียนต้อง active
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Active learning ความหมายก็บอกแล้วผู้ที่มีบทบาทสำคัญ คือผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน คือผู้เรียนต้องกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียน หาความรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะสนับสนุน การเป็นผู้ตื่นตัวในการเรียน ต้องรู้ตัวว่าต้องการเรียนอะไร ให้ได้อะไร ดังนั้นต้องรู้ตัวตนของตัวเองก่อนว่า อยากได้ความรู้อะไรบ้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 85
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2560 09:18
04 สิงหาคม 2560
Ico48
อย่าลดเกียรติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เกียรติคือการยอมรับ เชื่อถือในความรู้ ความสามารถ การกระทำ เกียรติที่ดี ต้องทำได้จริง เป็นจริง และยอมรับความจริง การทำที่ทำให้ไม่ได้รับความเชื่อถือ ไม่เป็นจริง ไม่ยอมรับความจริง คือการลดเกียรติ การลดเกียรติประกอบด้วย การไม่รับผิดชอบในหน้าที่ จึงเกิดผลตามหน้าที่ ความเชื่อถือจึงลดลง นัก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 93
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2560 09:24
30 กรกฎาคม 2560
Ico48
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
จากมุมมองทางการตลาดที่เป็นการแสวงหาวิธีที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ได้เน้นแต่กิจกรรมที่มุ่งเน้นแต่ทางด้านการขายแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้บทบาทของการตลาดได้กลายเป็นตัวกำหนดและชี้นำแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเป็นตัวกำหนดการทำงานของฝ่ายอื่นๆ ด้วย การพัฒนาสินค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 57
เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2560 22:37
Ico48
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนที่จะประสบความสำเร็จได้ดี ต้องรู้ว่าความสำเร็จคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง นิสัยการแข่งขัน ไม่ใช่การเอาชนะใคร แต่เป็นการพัฒนาตนเองไม่ให้แพ้ใคร คือการสร้างความสำเร็จของตนเอง และสิ่งที่เอาชนะคือการสร้างองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติของความสำเร็จของตนเอง ในการแข่งขันกีฬาทุกชนิด สิ่งแรกต้องมีคื...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 95
เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2560 09:16
28 กรกฎาคม 2560
Ico48
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การรู้จักใครในที่นี้ ไม่ใช่การรู้จักกัน แต่เป็นการเรียนรู้จักคนที่ประสบความสำเร็จว่ามีข้อคิด มีพฤติกรรม การกระทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ ปัจจุบัน มีหนังสือ ข้อมูลให้เรียนรู้ศึกษาทำความรู้จักผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานมากมาย ที่สามารถศึกษาหาอ่านได้ การเรียนรู้บุคคลที่ประสบความสำเร็จ ต้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 94
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2560 10:30
24 กรกฎาคม 2560
Ico48
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2)
ใน learn
โดย ศรีนรา
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ :วิทยากร Active Leaning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ช่วงที่ 3/4 Active Leaning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ช่วงที่ 4/4 End ขอขอบคุณ วิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 54
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 14:05
Ico48
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1)
ใน learn
โดย ศรีนรา
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วิทยากร ประสิทธิภาพของผู้สอนและผู้เรียนกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลมีเดีย ตามที่เล่าให้ทราบเบื้องต้น ... กับกระบวนการที่ท่านวิทยากรชี้แนะ ด้วยเทคนิควิธีที่น่าสนใจยิ่ง .. Active Leaning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ช่วงที่ 1/...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 66
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 10:30
23 กรกฎาคม 2560
Ico48
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เป็นการทำงานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การทำงานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาจากอดีต และที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยกรอบการคิดจะเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต เน้นพันธกิจที่ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ หรือ เป็นการทำงานที่มีการวางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 50
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2560 23:22
Ico48
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนต้องการการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่ต้องเรียนด้วยการทำจริง ไม่ใช่แค่ทำกิจกรรม สมัยก่อน ไม่มีการสอนให้เรียนรู้ แต่ต้องเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง ด้วยการช่วยทำงาน รับจ้างทำงาน ก็ถูกให้ทำ บอกให้ทำ ค่อยทำไปทีอย่าง จนทำเป็นมากขึ้น นั่นคือการเรียนรู้ด้วยการทำจริง ที่หลายคนประสบความสำเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 100
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2560 09:32
19 กรกฎาคม 2560
Ico48
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ใน learn
โดย ศรีนรา
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 หน่วยทะเบียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในภาคเช้า คณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์จารย์ ยืน ภู่วรวรรณ เป็นวิทยาการในการเปิดโลกทัศน์แก่คณาจารย์ บุคลากร โดยแนะนำกระบวนการเรียนสอนแบบดิจิทัล (Educa...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 73
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2560 16:18
17 กรกฎาคม 2560
Ico48
ระดับการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ระดับการเรียนรู้ในที่นี้ไม่ใช่ระดับปริญญา แต่เป็นระดับความสามารถในการเรียนรู้ ประกอบด้วย มีความรู้ มีความสามารถ คิดเป็นทำเป็น ระดับมีความรู้คือท่องจำได้ มีความรู้มากมาย บางคนถึงขั้นได้เกียรตินิยม แต่ยังไม่มีความสามารถคือมีความรู้ให้ตอบ ให้บอก ให้บรรยายได้อย่างดี แต่ทำจริงไม่ได้เพราะไม่เคย...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560 09:10
Ico48
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ้ม คนทำงานทุกคนไม่มีใครไม่เคยเจอปัญหาอย่างแน่ นอน แต่เจอปัญหาแล้วจะรับมือจัดการได้ดีแค่ไหน และได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับทักษะและความพยายามของแต่ละบุคคล ดังนั้นเราลองมาศึกษาหลักคิด และฝึกแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กันดีกว่า 1. มองปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงบางคนอา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 76
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560 00:38
15 กรกฎาคม 2560
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 การตลาดมหาวิทยาลัย
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
การตลาดมหาวิทยาลัย บรรยายโดย ศาสตราภิชานไกรฤกษ์ บุญยเกียรติ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 84
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2560 13:19
13 กรกฎาคม 2560
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของดุลยอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
การพัฒนา Mindset การบรรยายโดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ รุ่นที่ 3 1. อย่าติดกับดักประสบการณ์ - ประสบการณ์อาจช่วยเราได้ในหลาย ๆ เรื่อง แต่การติดกับดับประสบการณ์ โดยยึดติดกับอดีตและปัจจุบัน จะทำให้เราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตตัวอย่าง - คำ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 127
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2560 16:25
11 กรกฎาคม 2560
Ico48
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การหลอกคือการไม่ทำและทำไม่ได้ตามที่พูด ที่บอก ที่ตกลง สัญญากัน ปัญหาเบื้องต้นคือไม่มีใครเชื่อ ลองคิดว่าหากมีใครมาหลอกแล้วรู้สึกไม่ดีอย่างไร นั่นคือผลเสียของการไม่ทำตามที่บอกจริง หรืออย่างเด็กเลี้ยงแกะที่ไม่มีใครเชื่อแม้เกิดปัญหาจริงจึงสร้างความเสียหายแก่ฝูงแกะของตน ความเสียหายต่อมาของ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 112
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2560 08:20
10 กรกฎาคม 2560
Ico48
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ไม่มีใครที่เกิดมาโดยไม่เคยทำอะไรผิด ทุกคนล้วนแต่เคยทำเรื่องผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง แตกต่างกันไป การจะได้มาซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ย่อมผ่านการลองผิดลองถูกอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือ เมื่อผิดพลาดแล้วต้องเรียนรู้ เพื่อป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก และยก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 85
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2560 02:30
07 กรกฎาคม 2560
Ico48
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเล่าเรียนศึกษามีค่าใช้จ่ายมากมาย ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าดูแลรุ่นน้อง ค่าสังสรรค์ ฯลฯ หากไปเรียนต่างประเทศยังมีค่านักศึกษาต่างชาติ หลายคนบ่นว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียนแพง เมื่อมีค่าใช้จ่ายมากมาย และรัฐบาลมีเงินให้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 127
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 08:48