นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริการวิชาการ

20 May 2017
Ico48
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การค้ายุคดิจิทัล ที่ผู้ซื้อไม่มีโอกาสเห็นสินค้าจริง นอกจากภาพ การบรรยายสรรพคุณ หากผู้ขาย ผู้ผลิตไม่ซื่อสัตย์ ไม่จริงใจ ขายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่แสดง ก็คงไม่มีใครกล้าซื้อ ซึ่งยังเป็นปัญหากับคนไทย และยังเกิดขึ้นกับตนเองที่ไปซื้อขนมไทยในงาน ของหวานกับเบเกอรี ที่ได้ของที่เป็นของเก่าปนมากับข...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 899
at: 20 May 2017 09:33
19 May 2017
Ico48
การเลือกคอลัมน์ GC (เฟสคงที่ของคอลัมน์)
in VCharKarn
By หัวกรวด
ข้อแนะนำต่อไปนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปในการเลือกใช้คอลัมน์ให้เหมาะกับสารที่สนใจ อาจเป็นคอลัมน์แรกที่นำมาใช้ในการทดลองทดสอบครั้งแรก การเลือก เฟสคงที่ของคอลัมน์ 1. เลือกเฟสคงที่ ที่มีเฟสตรงกับตัวถูกละลายของตัวอย่าง เช่น เลือกเฟสคงที่มีขั้วสำหรับตัวอย่างที่มีขั้ว 2. หากตามข้อ 1 ไม่แน่ใจ ใ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1029
at: 19 May 2017 15:07
15 May 2017
Ico48
อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.และกรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาโอทอปภาคใต้
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ที่ 3 จากซ้าย นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 4 จากซ้าย รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 5 จากซ้าย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 6 จากซ้าย รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป ท...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 613
at: 15 May 2017 17:12
14 May 2017
Ico48
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร
in พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
By pompom
ไทยแลนด์4.0มีลักษณะอย่างไร ? “ประเทศไทย4.0”เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่“Value–Based Economy”หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์”ไปสู่ส...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 764
at: 14 May 2017 23:07
13 May 2017
Ico48
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง
in Equipment for Life
By Zenki
ด้วยลักษณะโครงสร้างโมเลกุลของยางและพลาสติกเป็นสายโซ่ยาว ซึ่งประกอบไปด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจน รวมถึงธาตุอื่น ๆ เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน คลอรีน เป็นต้น ยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนซ์ ทำให้อิเล็กตรอนภายในโมเลกุลของโพลิเมอร์ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือถ่ายเทได้อย่างอิสระเหมือนอย่างโลหะ ด้วยเหตุนี้โพลิเมอร์ส...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1101
at: 13 May 2017 20:49
12 May 2017
Ico48
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง
in สาระน่ารู้
By ดำขำ
ดำขำเป็นคนหนึ่งที่ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี โดยได้รับสวัสดิการจากศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งทุกปีก็พบว่ามีเรื่องของปริมาณกรดยูริกสูง นั้นหมายถึงเป็นสัญญาณของการเป็นโรงเก๊าต์ หลายคนเมื่อเป็นโรงเก๊าต์ก็จะระวังเรื่องอาหารการกิน โดยเฉพาะไก่ แต่รู้ไหมมีอาหารหลายชนิดที่มีกรดยูริกสูงไม่น้อยหน้าไก่เช่นเดียวกั...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 992
at: 12 May 2017 11:48
06 May 2017
Ico48
MLSS และ MLVSS
in สาระน่ารู้
By ดำขำ
หลายครั้งที่การทดสอบเดียวกันแต่เรียกต่างกัน ซึ่งทำให้เราต้องพยายามค้นหาความหมายของการทดสอบนั้น ๆ คราวนี้ก็เช่นกันมีลูกค้าเอกชนสอบถามราคาของ MLSS ซึ่งเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างก็งงๆ หลังจากพยายามค้น เลยมาถามดำขำ ดำขำเองก็คุ้นว่าเคยหาข้อมูลหรือเคยเข้าใจว่ามันคือการทดสอบที่เรามีอยู่นี้แหละ จากคว...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2823
at: 06 May 2017 17:56
04 May 2017
Ico48
ม.อ.ลงนามสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ นำงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภาคใต้
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการกับสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ (สนท.) ระยะเวลา 3 ปี นำงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 962
at: 04 May 2017 17:13
01 May 2017
Ico48
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์
in บริการวิชาการ
By ศรีนรา
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(รายละเอียดโครงการ) แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของคุณลุงสมนึก ไพยรัตน์ที่ดำเนินการอยู่มีการปลูกพืชที่หลากหลาย เลี้ยงวัว จากการสำรวจแปลงพืช พบปัญหาที่ต้องดำนินการแก้ไขดังนี้ มะพร้าว ปัญหาการเข้าทำลายของด้วงแรด ด้วยงวงมะพร้าว ป้องกันกำจัดด้วยการใช้เชื้อบิววา...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1101
at: 01 May 2017 10:22
Ico48
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์
in บริการวิชาการ
By ศรีนรา
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (รายละเอียดโครงการ) แปลงเกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ เป็นเกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชที่หลากหลาย ทั้งไม้ผลและไม้กินใบ มีแหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เกษตรกรมีการจัดการวัชพืชบ้าง จากการสำรวจ ควรจัดการเพิ่มเติมดังนี้ ผักกินใบ มีแมลงมากัดกินใบ สามา...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1040
at: 01 May 2017 07:45
30 April 2017
Ico48
บริการ Rubber compounding
in Equipment for Life
By Zenki
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางครอบคลุมทั้งทางด้าน การทดสอบคุณภาพยางดิบ การทดสอบสมบัติในกระบวนการผลิต และการทดสอบสมบัติของยางที่คงรูป โดยให้บริการตรวจคุณภาพยางแท่งตามมาตรฐาน STR ได้แก่ สิ่งเจือปน ความชื้น ไนโตรเจน ความอ่อนตัว ดัชนีความอ่อนตัวของยาง (plasticit...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1104
at: 30 April 2017 22:12
28 April 2017
Ico48
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต
in บริการวิชาการ
By ศรีนรา
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รายละเอียดโครงการ การเดินทางไปยังพื้นที่แปลงเกษตรกรคนที่ 3 คือคุณทม โสภิโต โดยมีภรรยาคุณทม มาให้การต้อนรับ แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ของคุณทม โสภิโต ค่อนข้างทุลักทุเลมากพอสมควร รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ จึงจำเป็นต้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ของเจ้าของสวน และเกษตรกร...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1273
at: 28 April 2017 12:40
Ico48
เศรษฐศาสตร์ ม.อ.เชิญ ไตรรงค์ คุย เศรษฐกิจไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ขวาสุดนางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญ ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พูดคุยกับนักศึกษาและคณาจารย์ อย่างเป็นกันเอง ในงานเศรษฐวิจัย ครั้งที่6 เรื่อง"เศรษฐกิจไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 985
at: 28 April 2017 11:03
27 April 2017
Ico48
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ
in บริการวิชาการ
By ศรีนรา
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รายละเอียดโครงการ การลงพื้นที่แปลงที่ 2 ของเกษตรกรคุณน้าละออง สุขชาญ ซึ่งอยู่ติดกับแปลงคุณลุงประพันธ์ อินพรม ลักษณะแปลงเป็นเกษตรผสมผสานปลูกไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และผักกินใบ คือ ต้นเหรียง แต่ขาดการดูแล ตัดแต่งทรงพุ่มของต้น ทำให้ต้นไม่ส...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1035
at: 27 April 2017 16:58
Ico48
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม
in บริการวิชาการ
By ศรีนรา
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (รายละเอียดโครงการ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทำงานคลีนิคเทคโนโลยีการเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช คุณศรีนรา แมเร๊าะ และคุณทรงลักษณ์ กลับค...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1149
at: 27 April 2017 14:00
Ico48
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
in บริการวิชาการ
By ศรีนรา
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแผนขับเคลื่อน"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน 70,000 รายจาก 882 อำเภอ เพื่อเป็นการปรับแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมส่งเสริมจัดทำแผนการผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1475
at: 27 April 2017 13:58
26 April 2017
Ico48
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๒๔๙)
in เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
By โอ๋-อโณ
รายงานนี้เป็นของอเมริกา ซึ่งของเราก็คงเชื่อตามเขาได้ เขาสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่พบว่าการตรวจภายใน (pelvic examination) ในหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ๋และไม่มีอาการใดๆนั้น ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอจะประเมินประโยชน์และโทษ พูดง่ายๆก็คือไม่ควรตรวจโดยไม่จำเป็นนั่นเอง ดังนั้นคนไข้กับแพทย์ก็ต้องคุยกันเองว่าจะตรวจดีห...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 721
at: 26 April 2017 05:12
24 April 2017
Ico48
จำแนกขนาดรูพรุน
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ยักษ์สวย
การจำแนกขนาดรูพรุนตามมาตรฐาน IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) เราสามารถจำแนกรูพรุนได้เป็น 3 ประเภท 1.กลุ่มไมโครพอร์ (Micropore) เป็นรูพรุนที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 2 นาโนเมตร (มีขนาดน้อยกว่า 20 อังสตรอม) โครงสร้างรูพรุนแบบไมโครพอร์นี้ถ้ามีอยู่จำนวนมากจะส่งผลให้วัสดุดัง...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 913
at: 24 April 2017 09:30
23 April 2017
Ico48
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ”
in Equipment for Life
By Zenki
พูดถึงเรื่องรองเท้า หลาย ๆ ท่านคงคุ้นเคยกับรองเท้าแตะมาตั้งแต่สมัยเด็กกันเป็นอย่างดี โดยตัวรองเท้าจะยึดกับเท้าของผู้สวมใส่ด้วยสายหรือแถบรัดหลังเท้า หรือข้อเท้า หรือใช้นิ้วเท้าคีบ รองเท้าถูกพัฒนาและออกแบบรูปลักษณ์ต่าง ๆ มากมายเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ มีฟังก์ชั่นการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายขึ้นจนกลายเ...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 1754
at: 23 April 2017 21:31
Ico48
ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำ
in sec-discussion
By หัวกรวด
การเก็บตัวอย่างน้้า โดยทั่วไปมีข้อที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ ก. ก่อนเก็บตัวอย่าง ต้องใช้ตัวอย่างน้้ากลั้ว (Rinse) ขวดเก็บตัวอย่างก่อนสัก 2-3 ครั้ง แล้วจึงบรรจุตัวอย่างน้้าใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง ยกเว้นพารามิเตอร์บางชนิดไม่ต้องใช้ตัวอย่างน้้ากลั้ว (Rinse) ได้แก่ ขวดเก็บตัวอย่างน้้าที่ต้องการวิเคราะห์หาสาร...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1323
at: 23 April 2017 21:09