นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริการวิชาการ

09 พฤศจิกายน 2551
Ico48
Quantitative-HPLC (1)
ใน science-equipment
โดย DaDa
Quantitative analysis-HPLCเมื่อทำการวิเคราะห์โดยคุณภาพ Qualitative แล้ว หากต้องการจะทำเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วย พารามิเตอร์ที่ใช้ในการบอกเชิงปริมาณ คือพื้นที่ของพีก หรือ ความสูงของพีก1. ความสูงของพีก (Peak Height)ความสูงของพีกที่ได้จากสัณญาณของตัวตรวจวัด มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสารที่ผ่านเข้าไปใน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4571
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2551 18:01
Ico48
Qualitative-HPLC
ใน science-equipment
โดย DaDa
Qualitative analysis-HPLCจุดประสงค์สำคัญของการทำโครมาโทกราฟี ก็เพื่อวิเคราะห์สารตัวอย่างว่าเป็นสารอะไร มีกี่ชนิด เป็นสารอะไรบ้าง โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC นั้นใช้วิธีเปรียบเทียบค่า retention time ของสารตัวอย่างกับสารมาตรฐานโดยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สารตัวอย่างเสียก่อนจนได้การแยกที่ด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3861
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2551 17:43
03 พฤศจิกายน 2551
Ico48
แนะนำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน “แบบให้เปล่า”
ใน บริการวิชาการแบบให้เปล่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ได้มีโอกาสลงพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อแนะนำการให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะฯ ให้กับประธาน/ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 30 คน ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ ซึ่งการจัดประชุมแนะนำโครงการดังกล่าวนี้ คณะฯ ได้รับความร่วม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2185
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2551 10:25
02 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ
ใน ประกาศจากอย.
โดย ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง
ได้รับเมลล์จากอาจารย์ลือลักษณ์ (ลือลักษณ์) แนะนำให้นำประกาศเตือนเรื่องยาต่าง ๆ จากอย. มาเผยแพร่ให้ชาวบล็อกได้รู้กัน ข้าพเจ้าจึงรับสนองตามคำเสนอค่ะ ^_^เพราะร้านยา หรือชาวเภสัช หากมีประกาศเตือน หรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากอย. ก็จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน แต่หากมีช่องทางสำหรับแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบด้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1761
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2551 10:26
29 ตุลาคม 2551
Ico48
ตอบผู้อ่านถามผ่านเมล-HPLC(1)
ใน ถามมา-ตอบไป
โดย DaDa
สวัสดี​ DaDa (songsuda.p)​นี่คืออี​เมลติดต่อ​จาก​ผู้​อ่าน​ ​กรุณาตอบ​โดย​ตรงไป​ยัง​ผู้​อ่าน​นั้น​------------------------------------------------------------​ชื่อ​: ​aaaaaaaaaa​อี​เมล​: nnnnnnnnnnn​หัวเรื่อง​: ​หลักการทำ​งาน​ HPLC ( High Performance Liquid Chromatography ) ​ข้อ​ความ​:​อยากทราบข้อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1534
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2551 18:48
24 ตุลาคม 2551
Ico48
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ใน ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
โดย หมอยา
วิสัยทัศน์ ศูนย์บริการฯ เป็นองค์กรบริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศพันธกิจ 1.ให้บริการวิชาการด้านปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางกาแพทย์ เป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการวิเคราะห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1494
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2551 15:57
Ico48
Placebo vs Nocebo
ใน note by wwibul
โดย wwibul
ช่วงนี้ ผมเรียบเรียงเรื่อง เรียนสถิติด้วยภาพ ใส่ไว้ใน gotoknow เพราะรู้สึกว่า ประเด็นทางสถิติหลายอย่างที่สำคัญ สร้างปัญหาให้ผู้เริ่มเรียน เพราะเริ่มจากสมการ ซึ่งการตีความด้วยความหมายเรขาคณิต อาจนำไปสู่ความเข้าใจอย่างคร่าว ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เวลาเห็นสมการ จะไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือไกล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3049
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2551 10:04
09 ตุลาคม 2551
Ico48
Mobile Phase - HPLC (5)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<<การเตรียม Mobile Phaseเพื่อใช้งาน (ต่อ)3 ตรวจสอบการละลายพิจารณาค่า M กรณีที่ตัวทำ ละลายไม่สามารถละลายซึ่งกันและกันได้ จำ เป็นต้องใช้ตัวทำ ละลายที่สามารถละลายตัวทำ ละลายทั้ง 2 ชนิดได้มาคั่นกลาง เช่น ระหว่างนํ้ากับเฮกเซน จะต้องใช้ไอโซโพรพานอล ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2310
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:45
Ico48
Mobile Phase - HPLC (4)
ใน science-equipment
โดย DaDa
การเปลี่ยน mobile phaseเมื่อต้องทำ การเปลี่ยน mobile phase ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเพื่อเตรียมระบบ หรือเพื่อล้างระบบก็ตาม ควรพิจารณาถึงข้อต่างๆเหล่านี้ 1 การเปลี่ยนจากสารละลายที่มีนํ้าเป็นองค์ประกอบมาเป็นตัวทำ ละลายอินทรีย์ถ้าเปลี่ยนจากสารละลายที่มีนํ้าเป็นองค์ประกอบ(บัพเฟอร์)มาเป็นตัวทำ ละลายอินทร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2785
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:40
Ico48
Mobile Phase - HPLC (3)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<​​การเตรียม​​ Mobile Phase​​เพื่อ​​​ใช้​​​งาน​(ต่อ)8. การใช้นํ้าหรือสารละลายบัพเฟอร์ถ้าใช้ตัวทำ ละลายประเภทนี้ไม่ควรใช้นานเกิน 48 ชั่วโมง เนื่องจากจะมีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ เป็นผลให้เกิดการอุดตันที่ตัวกรอง ประเก็น คอลัมน์ หรือที่ check valve ของปั๊ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2432
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:30
Ico48
Mobile Phase - HPLC (2)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<<< ​การเตรียม​ Mobile Phase​เพื่อ​ใช้​งาน(ต่อ)4. การรักษาระดับของตัวทำ ละลายให้มีอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการชำ รุดของ pump seals และ ตัว pump5. ช่วงพีเอชของ mobile phase ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพการใช้งานของคอลัมน์ให้มีอายุการใช้งานที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2082
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:24
Ico48
Mobile Phase - HPLC (1)
ใน science-equipment
โดย DaDa
การเตรียม Mobile Phaseเพื่อใช้งานในการเตรียมตัวทำ ละลายหรือ mobile phase เพื่อนำ มาใช้งานนั้น มีสิ่งที่ต้องคำ นึงถึงดังนี้1. การใช้ Solvent inlet filter (sinker) ใช้เพื่อกรองอนุภาคแปลกปลอมที่จะถูกนำ เข้าสู่ปั๊ม ซึ่งในการนำ มาใช้งาน ควรทำ การตรวจสอบและทำ ความสะอาดเป็นประจำ และถ้าพบว่าเกิดการอุดตั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4346
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:20
Ico48
degas- HPLC # 3
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<วิธีการขจัดแก๊ส​ใน​ตัวทำ​ ​ละลาย (ต่อ) 4. การใช้ inline degasser การใช้ Inline degasser เป็นการขจัดแก๊สโดยใช้เมมเบรนชนิดโพลิเมอร์ โดยที่ตัวทำ ละลายหรือmobile phase สามารถแพร่ผ่านเข้ามายังช่องสุญญากาศ (Vacuum Chamber) จากน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2354
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:12
Ico48
degas- HPLC # 2
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<<< วิธีการขจัดแก๊ส​ใน​ตัวทำ​ ​ละลาย(ต่อ)2.การใช้คลื่นความถี่สูง(sonication) 3. การพ่นด้วยแก๊สฮีเลี่ยม การพ่นด้วยแก๊สฮีเลี่ยม เป็นการขจัดแก๊สที่มีอยู่ในตัวทำ ละลายจำนวนไม่มาก ซึ่งจะใช้ได้ดีกับระบบแบบ low-pressure mixing โดยวิธีการนี้เป็นการ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2152
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:09
Ico48
degas- HPLC # 1
ใน science-equipment
โดย DaDa
เป็นที่ทราบกันดีว่าในการวิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC สิ่งที่ต้องพิจารณาสิ่งหนึ่งก็คือ การเลือกmobile phase ซึ่งจะต้องคำ นึงถึงคุณภาพที่นำ มาใช้ เช่น เลือกชนิดที่เป็น HPLC grade หรือถ้าเป็นนํ้าก็ใช้นํ้าที่มีความบริสุทธิ์สูง นอกจากนี้แล้วยังต้องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งปนเปื้อน สารเติมแต่งที่มีอยู่ รวมถึงอนุ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4102
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:06
07 ตุลาคม 2551
Ico48
ELSD-HPLC#5
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<ก่อน<<<<<<<<<<<<ข้อควรระวังในการเลือกใช้ ELSD1. อย่าให้แก๊สหมดโดยเด็ดขาด (น้อยกว่า 20 bar ต้องเปลี่ยน)2. ใช้ buffer ไม่ได้ (ยกเว้น! ตารางที่ 1)3. mobile phase ต้องระเหยง่าย ไม่เป็น bufferตารางที่ 1ทีมาตาราง- http://www.knauer...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1960
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2551 17:50
Ico48
ELSD-HPLC#4
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<< ก่อน <<<<<<<<<<<เพื่อให้เกิดขั้นตอนการทำงานของ ELSD ดังที่ได้กล่าวมาใน ELSD-HPLC#2 นั้นจะต้องกำหนดค่าต่างๆดังนี้1. Gas Flow (N2 gas) เพื่อทำให้เกิดกระบวนการ Nebulization2. Drift tube เพื่อให้เกิดกระบวนการ Evaporativeซึ่งการกำหน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2425
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2551 17:40
06 ตุลาคม 2551
Ico48
พื้นที่ปลูกพืช GMO เพิ่มเป็น ๔๓% ของพื้นที่เพาะปลูกโลก
ใน การเกษตร
โดย Wullop Santipracha
พืช GMO หมายถึงพืชที่ผ่านกระบวนการปรับพันธุกรรมด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนใหญ่ปรับปรุงให้มีความสามารถมากขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นทั้งผลผลิตและคุณภาพ GMO =Genetically Modified Organism หรือสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับพันธุกรรม ความจริงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาในการสืบพันธุ์ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 9102
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2551 15:08
03 ตุลาคม 2551
Ico48
UV cut off - HPLC #2
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<< ก่อน <<<<<<<<<<<<<<<<<< Sensitivity ของ detector พิจารณาในเทอมของ signal/noise เมื่อ mobile phase มีการดูดกลืนแสงมาก ความเข้มแสงที่ปล่อยผ่าน flow cell ของ detector จะน้อยนั่นคือ baseline noise มีค่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 8848
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2551 12:22
Ico48
UV cut off - HPLC #1
ใน science-equipment
โดย DaDa
ในการวิเคราะห์ทาง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ที่ใช้ UV Detector สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ค่า sensitivity สูงสุด วิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือการเลือก mobile phase ให้ถูกต้องโดย mobile phase ที่เลือกไม่ควรจะดูดกลืนแสงหรือดูดกลืนแสงน้อยที่ความยาวคลื่นที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5893
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2551 12:15