นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริการวิชาการ

27 กรกฎาคม 2551
Ico48
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับงานวิเคราะห์
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
แนวทางที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้กำหนดใว้ว่าเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต้องมีความพร้อมสำหรับการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 92 % จากจำนวนของเครื่องมือที่มีใช้งานในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ KPIของทางผู้บริหารด้วยแนวทางที่ หนึ่ง ชอบอยู่ในที่ ที่สะอาด (สถานที่สำหรับวางเครื่องมื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1954
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2551 09:46
25 กรกฎาคม 2551
Ico48
บรรยายพิเศษ
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง “PSU vs TDH : ความรู้สู่ชุมชน”โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสันในวันอังคารที่5 สิงหาคม 2551เวลา 12.00-13.00 น.ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ------------------------------------------ผ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1398
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2551 14:55
22 กรกฎาคม 2551
Ico48
บรรยายพิเศษ
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
บรรยากาศการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551 รับของที่ระลึกจากวิทยากร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1533
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2551 15:03
17 กรกฎาคม 2551
Ico48
ผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2551
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 13 โครงการ (รวมโครงการย่อย) ซึ่งหน่วยงานในระดับคณะจะต้องรายงานผลให้กับหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการรายงานผลต่อสำนักงบประมาณ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านบริกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1890
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2551 15:42
08 กรกฎาคม 2551
Ico48
บรรยายพิเศษ
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง ธรรมชาติ การเกษตร และวัฒนธรรม “ชบา-บาหลี”โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ในวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2551เวลา 12.00-13.00 น.ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ -----------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1199
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2551 15:00
Ico48
ประวัติความเป็นมา
ใน ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
โดย หมอยา
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ เดิมได้จัดตั้งเป็น "หน่วยเครื่องมือกลาง" ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2534 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2534 เพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะในคณะเภสัชศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายวิจัยและบริการ เพื่อตอบสนองควา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1248
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2551 14:04
Ico48
งานบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ใน ขั้นตอนการเตรียมจัดงานแต่งงาน
โดย หมอยา
การให้บริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการฯ มีความสามารถในการให้บริการเครื่องมือในหลายรายการด้วยกัน เช่นHPLC-DADHPLC-VWDHPLC-FLDUV-Vis SpectrophotometerPotentiometer Infrared SpectroscopyAtomic Absorption SpectroscopyDissolution ApparatusDSC เป็นต้น สนใจรับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1799
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2551 13:47
04 กรกฎาคม 2551
Ico48
ตอบผู้อ่านผ่านmail
ใน ถามมา-ตอบไป
โดย DaDa
DaDa ได้รับ เมลจากผู้อ่านอีกแล้วค่ะเลยนำมาแชร์ด้วยเช่นคราวก่อนSubject: [share.psu.ac.th] You've received a contact mail @ Thu Jul 03 20:09:18 ICT 2008 From: support@share.psu.ac.th Date: Thu, July 3, 2008 8:09 pm สวัสดี DaDa (songsuda.p)นี่คืออีเมลติดต่อจากผู้อ่าน กรุณาตอบโดยตรงไปยังผู้อ่านนั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1771
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2551 21:20
02 กรกฎาคม 2551
Ico48
บรรยายพิเศษ
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง ธรรมชาติ การเกษตร และวัฒนธรรม “ชบา-บาหลี”โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ในวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2551เวลา 12.00-13.00 น.ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ -----------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1199
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2551 15:34
25 มิถุนายน 2551
Ico48
HPLC โกอินเตอร์ด้วยคน+ Operating Manual HPLC 1100
ใน science-equipment
โดย DaDa
HPLC 1100จากบันทึก กะทิ ​ไม่​ได้​โกอินเตอร์​ ​แต่อินเตอร์มาหากะทิซะ​เองพาดพิงหน่อยนะ ็HPLC อินเตอร์โกมาหาเช่นกัน กะ GC DaDa ดู​แล​และ​ให้​บริการทดสอบ​ด้วย​เครื่อง​ HPLC เครื่อง​ HPLC ที่ดู​แลมี​ 2 เครื่องค่ะ​ 6 Detector ​และ มีบริการ​ให้​ลูกค้ามา​ใช้​เครื่อง​ HPLC ด้วย​ตนเอง​ ทั้ง 2 เครื่อง ลูกค้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 35
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2551 18:04
23 มิถุนายน 2551
Ico48
อรุณรุ่งรุนกุ้งเคย ที่ชายเลหน้าสตน
ใน เก็บมาเล่าให้ฟังจากการเดินทาง
โดย คนทำGIS
บังเอิญเพิ่งมีเวลาว่างค้นจนเจอภาพแห่งความประทับใจที่ผมบันทึกไว้ เอามาแบ่งปันให้ชื่นชมกันต่อครับ เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมปี 2549 ยังปฏิบัติงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง รับผิดชอบส่วนของการใช้ GIS เป็นเครื่องมือ (Tool) ร่วมกับทีมงานขับเคลื่อน ในการวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เน้นขบวนการมีส่วนร่วมของ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 24 · อ่าน: 3464
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2551 08:35
20 มิถุนายน 2551
Ico48
ติดตั้ง phpmyadmin บน ubuntu อย่างง่าย (ย้ำ อย่างง่าย)
ใน เล่าสู่กันฟัง เรื่อง IT
โดย pom
ต้นฉบับตัวจริงเสียงจริง => http://www.phpmyadmin.net การจัดการ database ผ่าน browser => program ที่เป็นที่นิยมของเหล่าบรรดา programmer ทั้งหลาย หนึ่งในนั้นคือ phpmyadmin (หรือผมคิดเอง ;))ปกติการติดตั้งโดยทั่วไป => download .zip บ้าง .tar.gz บ้าง แล้วก็แตก file ติดตั้งกันไป config กันไปจน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 10610
เมื่อ: 20 มิถุนายน 2551 09:38
18 มิถุนายน 2551
Ico48
GIMP จับภาพหน้าจอ (ubuntu ก็ทำได้)
ใน เล่าสู่กันฟัง เรื่อง IT
โดย pom
program จับภาพหน้าจอ สำหรับ windows อ่านได้ที่นี่ครับ http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/121/56/ส่วน program จับภาพหน้าจอ for ubuntu ใช้ GIMP ครับปกติ GIMP จะมีมาให้แล้วครับตอนลง ubuntu 8.04 สำเร็จเสร็จสิ้นวิธีการใช้งาน GIMP ให้จับภาพหน้าจอ มีดังนี้ครับเปิด program GIMPโดยไปที่ Applications =>...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2573
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2551 06:46
10 มิถุนายน 2551
Ico48
การวิเคราะห์สารที่ระเหยง่ายจากส่วนสกัดของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Crude) ด้วยเทคนิค Static Headspace Solid phase microextraction ร่วมกับ Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC-MS)
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
การวิเคราะห์สารที่ระเหยง่ายจากส่วนสกัดของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Crude) ด้วยเทคนิค Static Headspace Solid phase microextraction ร่วมกับ Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC-MS)การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Static Headspace เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับสารที่ระเหยง่ายโดยอาศัยหลักการของสภาพสมดุลเทอร์โมไดนามิค (...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 8834
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2551 15:03
07 มิถุนายน 2551
Ico48
เมื่อนำเทอร์โมมิเตอร์แบบ Total Immersion มาใช้งานเป็น Partial Immersion
ใน สาระน่ารู้:อบรม สัมนา
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
บันทึกนี้วิชาการไปสักหน่อย แต่รับรองได้ว่าถ้าใครใช้งานเทอร์โมมิเตอร์ตามดังกล่าวข้างต้นรับรองได้ว่ามีประโยชน์แน่นอนค่ะการใช้ค่าแก้เมื่อนำเทอร์โมมิเตอร์แบบ Total Immersion มาใช้งานเป็น Partial Immersion คำนวณค่าแก้ตามสูตร : kN (Tc – Tu)เมื่อคือค่าคงที่ k = 0.00016 for mercury = 0.001 for spir...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3114
เมื่อ: 07 มิถุนายน 2551 14:35
Ico48
Thermometer_Immersion
ใน สาระน่ารู้:อบรม สัมนา
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
เทอร์โมมิเตอร์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นแล้วใช้วัดค่าอุณหภูมิสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ total immersion, partial immersion และ complete immersion 1. Partial Immersion Thermometer ​เทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้ถูกออกแบบไว้เพื่อให้ใช้วัดอุณหภูมิของของเหลวในการจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้เพื่อวัดอุณหภูมิต้องจุ่มเทอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 6322
เมื่อ: 07 มิถุนายน 2551 14:09
06 มิถุนายน 2551
Ico48
เรื่องไม่ง่ายของ เทอร์โมมิเตอร์
ใน สาระน่ารู้:อบรม สัมนา
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
Liquid in Glass Thermometer หรือที่ทุกคนคุ้นเคยกันในชื่อ​เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะแก้ว ที่มีใช้งานกันอยู่ทั่วไปนั้นมีเป็นจำนวนมาก น้อยคนนักที่บอกว่าไม่รู้จัก และถ้าถามว่ารูปเทอร์โมมิเตอร์ข้างล่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าสังเกตไม่มีก็จะไม่แตกต่างกันเลย ตอนแรกก็คิดอย่างนั้น คิดว่าเทอร์โมมิเตอร์เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 17784
เมื่อ: 06 มิถุนายน 2551 20:22
Ico48
ชุดน้ำยาตรวจสอบสารพิษตกค้าง/ยาฆ่าแมลง “จีที”
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
ชุดน้ำยาตรวจสอบสารพิษตกค้าง/ยาฆ่าแมลง “จีที”การทำงานของชุดตรวจหายาฆ่าแมลง / สารพิษตกค้างนี้ อาศัยหลักการที่ว่าสารกำจัดแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต , คาร์บาเมทและกลุ่มสารพิษอื่นๆที่เป็นโคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์ จะมีคุณสมบัติในการยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ซึ่งปกติแล้วเอ็นไซ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 5396
เมื่อ: 06 มิถุนายน 2551 20:09
03 มิถุนายน 2551
Ico48
​ตอบคำถาม- ขอเอกสารคู่มืออบรม​ HPLC
ใน ถามมา-ตอบไป
โดย DaDa
Subject: [share.psu.ac.th] You've received a contact mail @ Wed May 28 ​สวัสดี​ DaDa (songsuda.p)​นี่คืออี​เมลติดต่อ​จาก​ผู้​อ่าน​ ​กรุณาตอบ​โดย​ตรงไป​ยัง​ผู้​อ่าน​นั้น​------------------------------------------------------------​ชื่อ​: ​aaaaa​​อี​เมล​: bbbbbb​หัวเรื่อง​: ​ขอเอกสารคู่มืออบรม​...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1750
เมื่อ: 03 มิถุนายน 2551 20:40
Ico48
ตอบเมลผู้อ่าน- การวิ​เคราะห์​ CHNSO
ใน ถามมา-ตอบไป
โดย DaDa
Subject: [share.psu.ac.th] You've received a contact mail @ Mon Jun 02​สวัสดี​ DaDa (songsuda.p)​นี่คืออี​เมลติดต่อ​จาก​ผู้​อ่าน​ ​กรุณาตอบ​โดย​ตรงไป​ยัง​ผู้​อ่าน​นั้น​------------------------------------------------------------​ชื่อ​: ​xxxxxxxx​อี​เมล​: yyyyyy​หัวเรื่อง​: ​ขอคำ​ปรึกษาค่ะ​​ข้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1297
เมื่อ: 03 มิถุนายน 2551 20:27