นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริการวิชาการ

16 พฤศจิกายน 2551
Ico48
อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างชื่อเสียง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
บันทึกนี้จัดให้ตามความประสงค์ของ Boss ใหญ่ค่ะ ที่ต้องการให้มีการเผยแพร่ข่าวการเดินทางไปบริการวิชาการของอาจารย์ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระบบ Share PSU เพื่อให้ทราบข้อมูลค่ะ นั่นคือ ข่าวการประชาสัมพันธ์ในคณะเรื่อง การเดินทางไปเป็นวิทยากรในการบรรยายการฝึกอบรม เรื่อง Goat Care, Diseases and Preve...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1911
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2551 22:26
12 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ปลูกได้..แม้ไร้ดิน
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ปลูกได้..แม้ไร้ดิน ตั้งชื่อเรื่องซะ..ไม่ใช่นิยายใหม่แต่อย่างไร..เพียงเพิ่มเติมจากคำที่คุ้นชินว่า"ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือไฮโดรโพนิคส์" นั่นเอง เหตุผลร้อยแปดที่เราสามารถสร้างเทคโนโลยีปลูกพืชโดยไม่ง้อดินและประสบความสำเร็จ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เพิ่มปริมาณ เพิ่มรดชาติของอาหาร และ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2290
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2551 22:37
10 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ชวนกันไปวัด : ตลาดเกษตร ม.อ.
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
สืบเนื่อง http://share.psu.ac.th/blog/por-thamma/10093จากการเล่าขานของคุณแมงปอ เพื่อให้ได้บรรยากาศสมบูรณ์สุขใจเพิ่มขึ้น ในโครงการ "ชวนกันไปวัด ปีที่ 2 " มีภาพประกอบนำมาฝาก ถ่ายภาพโดยน้องจินต์ (สุจินตนา) น้องใหม่ของกลุ่มจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ เป็นหญิงอึดไม่แพ้ผู้พี่(แมงปอ)..ที่สำคัญ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2137
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2551 22:44
Ico48
ชวนกันไปวัด
ใน สันทิฏฐิโก
โดย แมงปอ
วันนี้รู้สึกอิ่มใจเป็นพิเศษ เพราะเมื่อวาน (9 พ.ย. 51) ได้จัด กิจกรรม "ชวนกันไปวัด" ให้พี่น้องชาวตลาดเกษตร มอ. ได้ร่วมกันไปทอดกฐิน ปีนี้เป็นปีที่ 2 สำหรับโครงการชวนกันไปวัด คิดว่าจะจัดต่อไปเรื่อยๆ อย่างน้อยก็ปีละครั้งที่พวกเราได้ร่วมทำบุญร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม และรักษาไว้ซึ่งวั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1605
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2551 17:08
09 พฤศจิกายน 2551
Ico48
Quantitative-HPLC (6)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Quantitative analysis-HPLC ต่อ vvvvvvvข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการทดสอบเชิงปริมาณแต่ละชนิดvvvvvvvvvvvvvend..................
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2802
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2551 18:45
Ico48
Quantitative-HPLC (5)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<< Quantitative analysis-HPLC ต่อ4. External Standardวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและนิยมใช้กันมากที่สุด โดยการทำ calibration curve จากสารมาตรฐานที่ใช้ความเข้มข้นต่างๆกันกับพื้นที่พีก การหาปริมาณของสารตัวอย่างนั้น ทำการวิเคราะห์โดยใช้สภาวะเดียวกันกับ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2860
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2551 18:42
Ico48
Quantitative-HPLC (4)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<< Quantitative analysis-HPLC ต่อ3. Internal Standardสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้ เทคนิคนี้ คือ1. สารที่จะใช้ Internal STD จะต้องเป็นสารที่ไม่เป็นองค์ประกอบ หรือมีอยู่ในสารตัวอย่าง2. สารที่เป็น Internal STDจะต้องแยกออกจากสารตัวอย่างได้ ้ อย่างสมบูรณ์3. Internal S...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3145
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2551 18:37
Ico48
Quantitative-HPLC (3)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<<<<<< Quantitative analysis-HPLC ต่อ 2. Normalization เป็นวิธีการคำนวณ โดยใช้ response factor ของสารแต่ละชนิดมา correct ให้พื้นที่พีกเหล่านั้นอยู่ในสภาวะเดียวกัน คือ ให้มี response factor เท่ากัน การหาค่า response factor ของสารแต่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2888
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2551 18:29
Ico48
Quantitative-HPLC (2)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<< Quantitative analysis-HPLC ต่อ1. Area % จะใช้วิธีนี้ได้นั้นสารที่จะวิเคราะห์จะต้องมีค่าการตอบสนองต่อตัวตรวจวัดที่คล้ายกันและสารต่างๆที่ผสมกันอยู่ในสารตัวอย่างจะต้องถูกชะออกมาหมด 100% การคำนวณปริมาณสารแต่ละชนิดทำได้ดังสมการ ติดตามตอนต่อไป>...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1953
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2551 18:06
Ico48
Quantitative-HPLC (1)
ใน science-equipment
โดย DaDa
Quantitative analysis-HPLCเมื่อทำการวิเคราะห์โดยคุณภาพ Qualitative แล้ว หากต้องการจะทำเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วย พารามิเตอร์ที่ใช้ในการบอกเชิงปริมาณ คือพื้นที่ของพีก หรือ ความสูงของพีก1. ความสูงของพีก (Peak Height)ความสูงของพีกที่ได้จากสัณญาณของตัวตรวจวัด มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสารที่ผ่านเข้าไปใน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4383
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2551 18:01
Ico48
Qualitative-HPLC
ใน science-equipment
โดย DaDa
Qualitative analysis-HPLCจุดประสงค์สำคัญของการทำโครมาโทกราฟี ก็เพื่อวิเคราะห์สารตัวอย่างว่าเป็นสารอะไร มีกี่ชนิด เป็นสารอะไรบ้าง โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC นั้นใช้วิธีเปรียบเทียบค่า retention time ของสารตัวอย่างกับสารมาตรฐานโดยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สารตัวอย่างเสียก่อนจนได้การแยกที่ด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3747
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2551 17:43
03 พฤศจิกายน 2551
Ico48
แนะนำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน “แบบให้เปล่า”
ใน บริการวิชาการแบบให้เปล่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ได้มีโอกาสลงพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อแนะนำการให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะฯ ให้กับประธาน/ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 30 คน ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ ซึ่งการจัดประชุมแนะนำโครงการดังกล่าวนี้ คณะฯ ได้รับความร่วม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2103
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2551 10:25
02 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ
ใน ประกาศจากอย.
โดย ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง
ได้รับเมลล์จากอาจารย์ลือลักษณ์ (ลือลักษณ์) แนะนำให้นำประกาศเตือนเรื่องยาต่าง ๆ จากอย. มาเผยแพร่ให้ชาวบล็อกได้รู้กัน ข้าพเจ้าจึงรับสนองตามคำเสนอค่ะ ^_^เพราะร้านยา หรือชาวเภสัช หากมีประกาศเตือน หรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากอย. ก็จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน แต่หากมีช่องทางสำหรับแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบด้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1761
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2551 10:26
29 ตุลาคม 2551
Ico48
ตอบผู้อ่านถามผ่านเมล-HPLC(1)
ใน ถามมา-ตอบไป
โดย DaDa
สวัสดี​ DaDa (songsuda.p)​นี่คืออี​เมลติดต่อ​จาก​ผู้​อ่าน​ ​กรุณาตอบ​โดย​ตรงไป​ยัง​ผู้​อ่าน​นั้น​------------------------------------------------------------​ชื่อ​: ​aaaaaaaaaa​อี​เมล​: nnnnnnnnnnn​หัวเรื่อง​: ​หลักการทำ​งาน​ HPLC ( High Performance Liquid Chromatography ) ​ข้อ​ความ​:​อยากทราบข้อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1448
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2551 18:48
24 ตุลาคม 2551
Ico48
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ใน ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
โดย หมอยา
วิสัยทัศน์ ศูนย์บริการฯ เป็นองค์กรบริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศพันธกิจ 1.ให้บริการวิชาการด้านปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางกาแพทย์ เป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการวิเคราะห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1388
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2551 15:57
Ico48
Placebo vs Nocebo
ใน note by wwibul
โดย wwibul
ช่วงนี้ ผมเรียบเรียงเรื่อง เรียนสถิติด้วยภาพ ใส่ไว้ใน gotoknow เพราะรู้สึกว่า ประเด็นทางสถิติหลายอย่างที่สำคัญ สร้างปัญหาให้ผู้เริ่มเรียน เพราะเริ่มจากสมการ ซึ่งการตีความด้วยความหมายเรขาคณิต อาจนำไปสู่ความเข้าใจอย่างคร่าว ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เวลาเห็นสมการ จะไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือไกล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2929
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2551 10:04
09 ตุลาคม 2551
Ico48
Mobile Phase - HPLC (5)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<<การเตรียม Mobile Phaseเพื่อใช้งาน (ต่อ)3 ตรวจสอบการละลายพิจารณาค่า M กรณีที่ตัวทำ ละลายไม่สามารถละลายซึ่งกันและกันได้ จำ เป็นต้องใช้ตัวทำ ละลายที่สามารถละลายตัวทำ ละลายทั้ง 2 ชนิดได้มาคั่นกลาง เช่น ระหว่างนํ้ากับเฮกเซน จะต้องใช้ไอโซโพรพานอล ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2181
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:45
Ico48
Mobile Phase - HPLC (4)
ใน science-equipment
โดย DaDa
การเปลี่ยน mobile phaseเมื่อต้องทำ การเปลี่ยน mobile phase ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเพื่อเตรียมระบบ หรือเพื่อล้างระบบก็ตาม ควรพิจารณาถึงข้อต่างๆเหล่านี้ 1 การเปลี่ยนจากสารละลายที่มีนํ้าเป็นองค์ประกอบมาเป็นตัวทำ ละลายอินทรีย์ถ้าเปลี่ยนจากสารละลายที่มีนํ้าเป็นองค์ประกอบ(บัพเฟอร์)มาเป็นตัวทำ ละลายอินทร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2681
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:40
Ico48
Mobile Phase - HPLC (3)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<​​การเตรียม​​ Mobile Phase​​เพื่อ​​​ใช้​​​งาน​(ต่อ)8. การใช้นํ้าหรือสารละลายบัพเฟอร์ถ้าใช้ตัวทำ ละลายประเภทนี้ไม่ควรใช้นานเกิน 48 ชั่วโมง เนื่องจากจะมีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ เป็นผลให้เกิดการอุดตันที่ตัวกรอง ประเก็น คอลัมน์ หรือที่ check valve ของปั๊ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2366
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:30
Ico48
Mobile Phase - HPLC (2)
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<<< ​การเตรียม​ Mobile Phase​เพื่อ​ใช้​งาน(ต่อ)4. การรักษาระดับของตัวทำ ละลายให้มีอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการชำ รุดของ pump seals และ ตัว pump5. ช่วงพีเอชของ mobile phase ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพการใช้งานของคอลัมน์ให้มีอายุการใช้งานที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1987
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:24