นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริการวิชาการ

09 ตุลาคม 2551
Ico48
Mobile Phase - HPLC (1)
ใน science-equipment
โดย DaDa
การเตรียม Mobile Phaseเพื่อใช้งานในการเตรียมตัวทำ ละลายหรือ mobile phase เพื่อนำ มาใช้งานนั้น มีสิ่งที่ต้องคำ นึงถึงดังนี้1. การใช้ Solvent inlet filter (sinker) ใช้เพื่อกรองอนุภาคแปลกปลอมที่จะถูกนำ เข้าสู่ปั๊ม ซึ่งในการนำ มาใช้งาน ควรทำ การตรวจสอบและทำ ความสะอาดเป็นประจำ และถ้าพบว่าเกิดการอุดตั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4253
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:20
Ico48
degas- HPLC # 3
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<วิธีการขจัดแก๊ส​ใน​ตัวทำ​ ​ละลาย (ต่อ) 4. การใช้ inline degasser การใช้ Inline degasser เป็นการขจัดแก๊สโดยใช้เมมเบรนชนิดโพลิเมอร์ โดยที่ตัวทำ ละลายหรือmobile phase สามารถแพร่ผ่านเข้ามายังช่องสุญญากาศ (Vacuum Chamber) จากน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2241
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:12
Ico48
degas- HPLC # 2
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<<<<<< วิธีการขจัดแก๊ส​ใน​ตัวทำ​ ​ละลาย(ต่อ)2.การใช้คลื่นความถี่สูง(sonication) 3. การพ่นด้วยแก๊สฮีเลี่ยม การพ่นด้วยแก๊สฮีเลี่ยม เป็นการขจัดแก๊สที่มีอยู่ในตัวทำ ละลายจำนวนไม่มาก ซึ่งจะใช้ได้ดีกับระบบแบบ low-pressure mixing โดยวิธีการนี้เป็นการ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2065
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:09
Ico48
degas- HPLC # 1
ใน science-equipment
โดย DaDa
เป็นที่ทราบกันดีว่าในการวิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC สิ่งที่ต้องพิจารณาสิ่งหนึ่งก็คือ การเลือกmobile phase ซึ่งจะต้องคำ นึงถึงคุณภาพที่นำ มาใช้ เช่น เลือกชนิดที่เป็น HPLC grade หรือถ้าเป็นนํ้าก็ใช้นํ้าที่มีความบริสุทธิ์สูง นอกจากนี้แล้วยังต้องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งปนเปื้อน สารเติมแต่งที่มีอยู่ รวมถึงอนุ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3978
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 17:06
07 ตุลาคม 2551
Ico48
ELSD-HPLC#5
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<ก่อน<<<<<<<<<<<<ข้อควรระวังในการเลือกใช้ ELSD1. อย่าให้แก๊สหมดโดยเด็ดขาด (น้อยกว่า 20 bar ต้องเปลี่ยน)2. ใช้ buffer ไม่ได้ (ยกเว้น! ตารางที่ 1)3. mobile phase ต้องระเหยง่าย ไม่เป็น bufferตารางที่ 1ทีมาตาราง- http://www.knauer...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1741
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2551 17:50
Ico48
ELSD-HPLC#4
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<< ก่อน <<<<<<<<<<<เพื่อให้เกิดขั้นตอนการทำงานของ ELSD ดังที่ได้กล่าวมาใน ELSD-HPLC#2 นั้นจะต้องกำหนดค่าต่างๆดังนี้1. Gas Flow (N2 gas) เพื่อทำให้เกิดกระบวนการ Nebulization2. Drift tube เพื่อให้เกิดกระบวนการ Evaporativeซึ่งการกำหน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2041
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2551 17:40
06 ตุลาคม 2551
Ico48
พื้นที่ปลูกพืช GMO เพิ่มเป็น ๔๓% ของพื้นที่เพาะปลูกโลก
ใน การเกษตร
โดย Wullop Santipracha
พืช GMO หมายถึงพืชที่ผ่านกระบวนการปรับพันธุกรรมด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนใหญ่ปรับปรุงให้มีความสามารถมากขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นทั้งผลผลิตและคุณภาพ GMO =Genetically Modified Organism หรือสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับพันธุกรรม ความจริงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาในการสืบพันธุ์ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 8988
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2551 15:08
03 ตุลาคม 2551
Ico48
UV cut off - HPLC #2
ใน science-equipment
โดย DaDa
<<<<<<<<<<< ก่อน <<<<<<<<<<<<<<<<<< Sensitivity ของ detector พิจารณาในเทอมของ signal/noise เมื่อ mobile phase มีการดูดกลืนแสงมาก ความเข้มแสงที่ปล่อยผ่าน flow cell ของ detector จะน้อยนั่นคือ baseline noise มีค่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 8407
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2551 12:22
Ico48
UV cut off - HPLC #1
ใน science-equipment
โดย DaDa
ในการวิเคราะห์ทาง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ที่ใช้ UV Detector สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ค่า sensitivity สูงสุด วิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือการเลือก mobile phase ให้ถูกต้องโดย mobile phase ที่เลือกไม่ควรจะดูดกลืนแสงหรือดูดกลืนแสงน้อยที่ความยาวคลื่นที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5545
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2551 12:15
Ico48
ผักบุ้งทะเล เพื่อนตายของชายเล
ใน Envi...Corner
โดย คนทำGIS
มันมีความรู้สึกดีๆ จริงๆ ทุกครั้งที่ผมเปิดดูภาพพืชพันธุ์ชายหาด เจ้า "ผักบุ้งทะเล" เบ่งบานยามเช้าที่ชายฝั่งเกาะหลีเป๊ะและอาดังจากฝีมือการกดชัตเตอร์ของผมและเพื่อนร่วมทางงานอนุรักษ์ครับผักบุ้งทะเล (Goat's Foot Creeper, Beach morning glory) ไม้เถาเลื้อยมีชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea pes - ca...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2909
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2551 08:26
01 ตุลาคม 2551
Ico48
เชิญประเมินเว็บบอร์ดบริการตอบคำถามเรื่องยา
ใน note by wwibul
โดย wwibul
หลายปีที่ผ่านมา เว็บบอร์ดบริการตอบคำถามเรื่องยา ได้ให้บริการผ่าน web มา จนตอนนี้ก็เป็นปีที่ 8 เข้าแล้ว ก็ได้มีการทำแบบสอบถามผ่าน web ให้ท่านที่เคยเข้าไปแวะอ่าน แวะถาม หรือแวะตอบ ได้ลองประเมินการบริการที่มีอยู่ โปรดสละเวลาสักเล็กน้อยเพื่อสะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นตัวเองตามความเป็นจริงแบบสอบถามอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1812
เมื่อ: 01 ตุลาคม 2551 16:38
27 กันยายน 2551
Ico48
เมลามีน test kit - ช่องว่างการตลาด
ใน note by wwibul
โดย wwibul
ผมแวบไปเขียนถึง เมลามีนเป็นพิษ - ปนเปื้อน หรือ ปนปลอม ? ใน gotoknow แล้วนึกขึ้นได้ว่า melamine จะเป็นสารตัวต่อไป ที่ต้องมี test kit เหมือนที่เขาทดสอบบอแรกซ์ในลูกชิ้นโครงสร้างของ melamineตอนนี้ คนยังนึกว่า ปัญหา เกิดจาก melamine ปนเปื้อน (contaminate) จากภาชนะแต่ปัญหาจริง ๆ เกิดจากการ ปนปลอม (adul...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2845
เมื่อ: 27 กันยายน 2551 09:13
24 กันยายน 2551
Ico48
องค์ประกอบหลักเครื่อง UV-visible spectrometer (4) : Sample holder/ Sample cell
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
Sample holder/ Sample cell ปกติช่องใส่ตัวอย่างจะออกแบบให้มีฝาครอบ หรือเลื่อนปิดอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้แสงจากภายนอกตกไปยัง detector ส่วนที่ใช้ใส่ตัวอย่างนี้จะปิดกั้นอย่างดีเพื่อป้องกัน monochromator และ detectorSample cell ที่ใช้มักจะเป็น cuvette รูปทรงต่าง ๆ ขนาดของ cell ทั่ว ๆ ไปจะมีระยะช่องแสงผ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 7185
เมื่อ: 24 กันยายน 2551 17:02
18 กันยายน 2551
Ico48
องค์ประกอบของเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer (2) : แหล่งกำเนิดแสง
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
แหล่งกำ เนิดแสง แหล่งกำเนิดแสงที่ดีควรให้แสงที่มีความเข้มสมํ่าเสมอและแสงนิ่งตลอดช่วงความยาวคลื่นที่ใช้งานนอก จากนี้ควรมีขนาดพอเหมาะ ทนทาน และราคาไม่แพง สำหรับเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer มีหลอด 2 ชนิดที่จะครอบคลุมความต้องการดังกล่าว นั้นคือ หลอดดิวทีเรียม และ หลอดทังสเตน หลอดดิวทีเรียม ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6040
เมื่อ: 18 กันยายน 2551 09:13
17 กันยายน 2551
Ico48
องค์ประกอบหลักของเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer (1)
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
องค์ประกอบของเครื่อง UV-Visible Spectrophotometerทุกชนิดประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้คือ * แหล่งกำ เนิดแสง ให้แสงช่วงความยาวคลื่นในย่าน UV และ Visible * Monochromator ทำหน้าที่แยกแสงออกเป็นแต่ละความยาวคลื่นและแยกส่วนความยาวคลื่นที่ต้องการไปใช้ * Sample holder/ Sample cell ช่องใส่ตัวอย่าง และ ce...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 9564
เมื่อ: 17 กันยายน 2551 17:47
11 กันยายน 2551
Ico48
ระบบประกันคูณภาพ
ใน CED-ISO/IEC17025
โดย คุณ ผุสดี มุหะหมัด
ณ เวลานี้ ใครๆ ก็พูดกันถึงแต่ระบบประกันคุณภาพ...ถือว่าเป็นเรื่องยอดฮิตมากในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหน ราชการ หรือบริษัทเอกชน โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจ...ต่างๆ มากมาย แทบจะทุกที่...ก็ว่าได้ ถามว่า...มันดีไหม ..? ก็ตอบว่า มันดีแหละนะ...เพราะมันทำให้คุณภาพงานดีขึ้น..สามารถสอบกลับไปได้ทุกขั้นตอนของกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1456
เมื่อ: 11 กันยายน 2551 15:38
09 กันยายน 2551
Ico48
การควบคุมคุณภาพทางเคมี
ใน Science-jobs
โดย คุณ ผุสดี มุหะหมัด
จริงๆ วันนี้ เรามีอบรมภายใน เรื่องการควบคุมคุณภาพทางเคมี โดยทางสถาบันอาหาร มาอบรมให้คะ ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ เราจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพในระหว่างการวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ มีหลายวิธี คือ1. การทำซ้ำทุก 10% (duplicate)2. การทำ reagent blank3. ใช้วิเคราะห์ CRM4. ทำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 18 · อ่าน: 7085
เมื่อ: 09 กันยายน 2551 15:44
03 กันยายน 2551
Ico48
คุณถามมา..........
ใน ถามมา-ตอบไป
โดย DaDa
มีผู้สนใจ HPLC ถามว่า......................................^^คำถามใน​​​การวิ​​​เคราะห์สาร​​​ด้วย​​​เครื่อง​​ HPLC ​​แล้ว​​​โครมา​​​โตรแกรมที่ออกมาปรากฏว่ากราฟยก​​ baselineมีการยกเกิดขึ้น​​ ​​เกิด​​​จาก​​​สา​​​เหตุอะ​​​ไร​​​และ​​​วิธีการแก้​​​ไขอย่างไร คำตอบตอบ​ - ​กราฟมีการยก​ baseline ​ขึ้น​ ​ส่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1644
เมื่อ: 03 กันยายน 2551 12:23
25 สิงหาคม 2551
Ico48
การผลิตพืชผักที่ปลอดภัย Agricultural safty
ใน น้ำขิง-เล่าสู่กันอ่าน
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1668
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2551 17:13
Ico48
ควันหลง
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1118
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2551 13:23