นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 คุณสมบัติทั่วไป :-

1) วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางด้าน Phytochemistry หรือ Organic Chemistry หรือ Biotechnology (สามารถโอนย้ายจากที่อื่นได้ หากคุณสมบัติอื่นๆ เหมาะสม)

2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

3) เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ และรักในงานวิจัย

4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ตำแหน่งที่รับสมัคร :-    ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน :-   วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า      อัตรา 20,660 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร :-  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2555

 สถานที่รับสมัคร :- 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวัน และเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://news.pharmacy.psu.ac.th/ และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ (074) 288802-3, 212906 โทรสาร (074) 212815

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : -  PR-7-2555.pdf PR-7-2555.pdf , form17-Thai.pdf form17-Thai.pdf , form17-Eng.pdf

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวรับสมัครงาน 
อ่าน: 1594
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ