นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่ง Concept Paper MOU 4 ฝ่าย เพื่อขอทุน วช.

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ 
ได้ทำบันทึกการลงนามความร่วมมือ (MOU 4 ฝ่าย) ในการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้โดยใช้ฐานองค์ความรู้จากการวิจัย
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ซึ่งมีประเด็นในการทำวิจัย 5 เรื่อง ดังนี้
1. ปาล์มน้ำมัน 2. ยางพารา 3. สัตว์น้ำ 4. การศึกษาเรื่องห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมฮาลาล 5. การศึกษาอุตสาหกรรมรังนกแอ่นครบวงจร ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-ซีโล่) สำนักวิจัยและพัฒนา
ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจ ส่ง concept paper ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นข้างต้น โดยต้องมีผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมรองรับ เพื่อนำไปเสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก วช.

ผู้สนใจส่งข้อมูลได้ที่ คุณวัลลภา ไชยสาลี โทร. 6967 email : kaechaisalee@hotmail.com ***ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555***
และขอเชิญท่านที่ส่ง Concept Paper เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนจาก วช. ร่วมกับหน่วยงานทั้งสี่
ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 3379
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ