นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก

กำหนดการรับสมัคร      ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2555

คุณสมบัติเฉพาะ/ทั่วไป

1)   สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2)   อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

3)   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

4)   มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office Word , Excel , Power point และ Internet Explore 

วุฒิ/อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน

- วุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  อัตราเงินเดือน 10,840 บาท

อ่านรายละเอียเพิ่มเติม :  PR-13-2555.pdf   form17-Thai.pdf 

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวรับสมัครงาน 
อ่าน: 1849
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ