นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

taroamp
Ico64
สิรินยา อัครพิมาน

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้

โครงการแผนที่และการจับคู่ทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกุ้งของภาคใต้ (Mapping & Matching Innovation in Shrimp Industry) ภายใต้การร่วมมือสนับสนุนของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     แห่งชาติ (สวทช.) และ The German Technical Cooperation's Thai-German Programme for Enterprise Competitiveness (TG-PEC/GTZ) ร่วมกับ         ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล เข้าร่วมการสัมมนา ในโครงการ “การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้” (Innovative Linkages for the Southern Seafood Industry) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555  ณ ห้องกิตติมศักดิ์ เอ ชั้น 2 โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้ทราบสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในปัจจุบัน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการประสานความร่วมมือการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคหน่วยงานวิจัย รวมทั้งหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใต้ในการทำวิจัยแก้ปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้แก่ภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมของประเทศได้ต่อไป

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 

อ่านรายละเอียดการสัมมนาและ Download แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ที่

http://adcet.psu.ac.th/news_detail.php?newsID=81

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณเภสัชรัตน์  กชกรจารุพงศ์/คุณวิฑูรย์  ศิรศานติพงศ์

โทรศัพท์ 0-7428-6311 , 0-7428-6304

E-mail : kpesatcharat@hotmail.com , switoon@hotmail.co.th


สถานที่: ห้องกิตติมศักดิ์ เอ ชั้น 2 โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เวลาเริ่มต้น: 27 เมษายน 2555 08:00
เวลาสิ้นสุด: 27 เมษายน 2555 12:00
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 2866
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ