นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

สูจิบัตรงานวันนักวิจัยฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555

เรียน นักวิจัย ม.อ. และผู้สนใจทุกท่าน

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมานั้น

สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำสูจิบัตร ซึ่งมีข้อมูลรายชื่อนักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับ The BLUE Jacket โล่รางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร 
จากผลงานวิจัยที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนได้แนะนำสาขาความเป็นเลิศ สถาบันความเป็นเลิศ สถานวิจัย และหน่วยวิจัย จำนวน 52 เครือข่าย สูจิบัตรดังกล่าว สำนักวิจัยฯ ได้จัดส่งไปยังทุกภาควิชา ทุกสาขาวิชา ของทุกคณะ ในทุกวิทยาเขต และให้แก่ทุกเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว นักวิจัยท่านใดที่สนใจ สามารถขอดูได้ที่ภาควิชาหรือเครือข่ายวิจัยที่ท่านสังกัดอยู่ สำหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยในปี 2555 ที่มีลักษณะงานวิจัยดังข้อมูล
ในสูจิบัตรดังกล่าว ขอให้พิจารณารวบรวมข้อมูล เมื่อทางสำนักวิจัยฯ ขอเชิญให้ คณะ/หน่วยงาน เสนอชื่อประมาณเดือนมกราคมของทุกปี ขอให้ท่านเสนอชื่อ
และผลงานมาเพื่อร่วมสดุดีในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดในเดือนมิถุนายน 2556 และเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในสูจิบัตร ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสูจิบัตรงานวันนักวิจัยฯ ประจำปี 2555 ได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/ >> แบนเนอร์ด้านขวา "กิจกรรมวันนักวิจัย" >> วันนักวิจัย ม.อ. ปี 2555 >> รายการหัวเรื่อง "สูจิบัตรวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." หรือเข้าถึงโดยตรงได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/2010-09-22-01-59-33/164-55
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 1930
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.254.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ