นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ประกาศทุนวิทยานิพนธ์ ปี 55 - แก้ปัญหาภัยพิบัติ ฯ

ด้วยโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์ (MOU ม.อ. - สกว.) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 ในประเด็นการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุน ฯ ดังกล่าวมายังทุกท่านที่สนใจ โดยสามารถ download เอกสารต่างๆ ได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/46-capital-1/872--55-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สุขุมภรณ์ สุดคง
นักพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) ชั้น 12
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0-7428-6965 โทรสาร.0-7428-6967

 sukhumporn.s@psu.ac.th
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 3292
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.97.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ