นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รถเมล์ น่ารัก
Ico64
นาง อัจฉรา มิตรณรงค์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อการเรียนรู้ iBooks"

ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อการเรียนรู้ iBooks" กำหนดจัด 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1  วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น.

             ณ ห้องอบรมเชิงปฎิบัติการ BSC0407 

     วิทยากรโดย นายสราวุฒิ  เลิศล้ำไตรภพ 

             สังกัด ศูนย์สื่อการเรียนรู้

ช่วงที่ 2  วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

            ณ ห้องอบรมเชิงปฎิบัติการ BSC0407

    วิทยากรโดย  ผศ. บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์

            ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ทั้ง นี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการด้านการผลิต iBooks  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโดยแจ้งชื่อได้ที่ http://elc.psu.ac.th/elcpsu 2012/ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4

Large_560620_banner โครงการอบรม ibooks
สถานที่: ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ BSC0407
เวลาเริ่มต้น: 18 กรกฎาคม 2556 08:30
เวลาสิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2556 16:30
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 1303
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.254.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ