นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แวววนา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไปเข้าฟังบรรยายพิเศษในโครงการ "รู้ทันกฎหมายกับคณะนิติศาสตร์ ม.อ."

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ร่วมกับบริษัทโตโยต้าสงขลา จำกัด

ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เข้าฟังบรรยายพิเศษในโครงการ "รู้ทันกฎหมายกับคณะนิติศาสตร์ ม.อ."

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์

เรื่อง เมื่อท่านถูกออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้บังคับบัญชา : ท่านจะทำอย่างไร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทร  คุระวรรณ ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ

* คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินจากการทำละเมิด

* คำสั่งเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

* ความไม่เป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

* คำสั่งให้ผู้ค้ำประกันชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนแก่มหาวิทยาลัย

* การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

*** เราจะตอบทุกคำถามที่ท่านอยากรู้ มาฟังการบรรยายพิเศษในโครงการ "รู้ทันกฎหมายกับคณะนิติศาสตร์ ม.อ. *** ฟรีค่ะ

ผู้สนใจแจ้งชื่อเข้าฟังหรือสำรองที่นั่งได้ที่ คุณนรุตม์ชัย  ดิษโสภา งานบริการวิชาการ ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 0 7428 2506 สายภายใน 2506

Location: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Start time: 04 December 2014 15:00
End time: 19 December 2014 12:00
Read: 1576
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.232.125.29
Message:  
Load Editor
   
Cancel or