นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Classified Ads » ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

เป็นหมวดหมู่ข่าวประกาศรับสมัครงานในระดับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

Categories

26 June 2013
17 June 2013
Ico48
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
By Miss Library
ใครสมัครสอบไว้ ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ด้านล่างนะคะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา รายละเอียด คลิกhttp://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/jobtest56.pdf
created: 17 June 2013 09:44 · translation missing: en, read: 1623
13 June 2013
Ico48
ประกาศรับสมัครงาน
By Kanom Phing
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,980 บาท สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.sec.psu.ac.th ค่ะ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.0-7428-6904-7
created: 13 June 2013 09:51 · translation missing: en, read: 1354
13 July 2012
Ico48
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา ดังนี้1. นักวิชาการศึกษา2. นักประชาสัมพันธ์ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/compone...
created: 13 July 2012 10:17 · translation missing: en, read: 2197
25 June 2012
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อบุคคล ที่สอบผ่านข้อเขียน เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/com...
created: 25 June 2012 15:04 · translation missing: en, read: 1660
23 May 2012
Ico48
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจากเดิมวันที่ 18 พฤษภาคม เลื่อนกำหนดการปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิถุนายน 2555 นี้ท่านที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/99-2010-09-03-04-40-...
created: 23 May 2012 10:04 · translation missing: en, read: 1823
10 May 2012
Ico48
รับสมัคร นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
By Kanom Phing
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ทางด้าน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ อัตราค่าจ้างพนักงาน 13,250 บาท รับสมัคร 7-23 พฤษภาคม 2555 สถานที่รับสมัคร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.sec.psu.ac.th
created: 10 May 2012 16:19 · translation missing: en, read: 2057
Ico48
สถาบันฮาลาล ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
By หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http...
created: 10 May 2012 14:39 · translation missing: en, read: 2622
30 April 2012
Ico48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 นี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=832:2012-04-30-04-...
created: 30 April 2012 10:56 · translation missing: en, read: 1933
27 April 2012
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา
By หม่อนไหม
ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครไ้ด้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและรายละเอียดการสอบได้ที่ http:...
created: 27 April 2012 15:48 · translation missing: en, read: 1814
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัว และเข้าปฏิบัติราชการภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ท่านสามารถดูรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ที่ http://rd...
created: 27 April 2012 10:56 · translation missing: en, read: 1472
23 April 2012
Ico48
สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
By หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2555 เปิดรับสมัคร วันที่ 27 เมษายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ สถานที่รับ...
created: 23 April 2012 09:46 · translation missing: en, read: 1744
17 April 2012
Ico48
ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จากเดิมวันที่ 12 เมษายน เป็นวันที่ 30 เมษายน 2555 นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=824:2012-04-17-07-50-43&catid=99:2010-09-03-04-40-12
created: 17 April 2012 14:47 · translation missing: en, read: 1332
10 April 2012
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2555 นี้ท่านสามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ได้ที...
created: 10 April 2012 16:05 · translation missing: en, read: 1371
05 April 2012
Ico48
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
By สโรชา โอนีล มียัง
เรียน ทุกท่านสำนักวิจัยและพัฒนา ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และวิศวกรประจำโครงการจัดตั้งสถานวิจัยระบบพลังงาน จากเดิมวันที่ 5 เมษายน 2555 เป็นวันที่ 10 เมษายน 2555 นี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
created: 05 April 2012 16:12 · translation missing: en, read: 1363