นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

เป็นหมวดหมู่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมและสัมมนา รวมทั้งการประชุม ของหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรมของ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวอบรม

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดอบรม ประชุม สัมมนา

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ขอแสดงความชื่นชม ในความมีจิตอาสาของอาสาสมัคร ชาว ม.อ.
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีจิตอาสาสมัคร เข้าร่วมเดินทางไปกับทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมเดินทางไปแจกจ่ายข้าวผัดสำเร็จรูปให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร จ. สมุทรสาคร และ จ. สระบุรี ระหว่างวันที่ 10-11พฤศจิกายน 2554 นั้นปรากฏว่า มีอาสาสมัครเข้าร่วมภารกิจดังกล่าว จ...
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2554 10:34 · อ่าน: 1956
21 พฤศจิกายน 2554
Ico48
เชิญชมเว็บไซต์ "หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน เข้ารับชมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วม รวมถึงสรุปผลการประชุม และภาพบรรยากาศการจัดประชุม"หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม" ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึง ครั้งที่ 3และร่วมอัพเดตสถานการณ์น้ำในอำเภอหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียง โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ และคณะ...
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2554 13:58 · อ่าน: 1801
17 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
โดย อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C) เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ กระบวนการของการเข้ารับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพื่อเตรียมร...
สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2554 13:45 · อ่าน: 2153
11 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ Characterization of airborne m icro- and nanoparticles in real time - challenges and prospects
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักวิจัยทุกท่าน ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาได้เรียนเชิญ Prof. Wladyslaw WitoldSzymanski หัวหน้าภาควิชา Aerosol Physics and Environmental Physics, Faculty of Physics, Univerisity of Vienna มาบรรยายในหัวข้อ Characterization of airborne micro- and nanoparticles in real time - challenges and prospec...
สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2554 09:40 · อ่าน: 1676
08 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ขอเชิญชาว ม.อ. ร่วมเดินทางไปแจกจ่ายข้าวผัดสำเร็จรูปให้กับผู้ประสบภัย
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน ชาว ม.อ. ทุกท่านจากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ผลิตข้าวผัดสำเร็จรูปเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและได้ทำการส่งมอบไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายรอบแล้วนั้นในรอบล่าสุดนี้ มีกำหนดส่งมอบข้าวผัดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 255...
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2554 14:29 · อ่าน: 1533
01 พฤศจิกายน 2554
Ico48
เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรฟังการบรรยายธรรม
โดย gamigazae
ด้วยในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโส เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาบรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 9.30 – 11.30 น. บรรยายหัวข้อ "ความสุขในจิต คิดและทำเพื่อสังคม" ณ ห้องบรรยายคณะอุตสาหกรรมเกษตร เวลา 13...
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2554 15:12 · อ่าน: 2062
27 ตุลาคม 2554
Ico48
ขออาสาสมัครทำข้าวผัดยังชีพจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดย u-sa.c
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้สั่งชุดอาหารยังชีพ (ข้าวผัด) จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน 10,000 ชุด ต้องการกำลังอาสาสมัครเื่พื่อช่วยงานจำนวนมาก ท่านใดสนใจแจ้งชื่อ + เบอร์โทร. ได้ที่ 6310, 6311, 6391, 6304 ส่วนวันเวลาที่จะเริ่มผลิตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ตอนนี้ทางทีมงานหลักขอประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
สร้าง: 27 ตุลาคม 2554 09:31 · อ่าน: 1881
17 ตุลาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมงาน “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 3
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 3ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เป็นการนำเอา แผนปฏิบัติการ Hat Yai Model หรือ หาดใหญ่โมเดล ที่ได้จากการร่วมกันจัดท...
สร้าง: 17 ตุลาคม 2554 15:28 · อ่าน: 1600
14 ตุลาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย:ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ" ซึ่งจัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ และ...
สร้าง: 14 ตุลาคม 2554 10:10 · อ่าน: 1932
12 ตุลาคม 2554
Ico48
DDSEC ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554เรื่อง “Formulating for Efficacy (New Formulation Concept for Delivery ofActives into the Skin)”โดย Prof. Dr. Johann Wiechers from JW Solutions, Netherlandsในวันจันทร์ที่ 7 ...
สร้าง: 12 ตุลาคม 2554 15:32 · อ่าน: 1701
07 ตุลาคม 2554
Ico48
Call for proposal "Thai-German S&T Cooperation Researcher Mobility Scheme"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
โครงการ Thai-German S&T Cooperation Researcher Mobility Schemeได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Call for proposal)สำหรับท่านใดที่สนใจ ให้ส่งข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ที่https://www.pt-it.de/ptoutline/application/thaigermancoop**ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 นี้**ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที...
สร้าง: 07 ตุลาคม 2554 09:56 · อ่าน: 1754
06 ตุลาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล...ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก”
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา “ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล...ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก”ในวันที่ 13 -15 ตุลาคม 2554 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยภายในงานจะมีหัวข้อเสวนา ดังนี้-"เส้นทางชีวิตนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล...ไอเดียสู่การวิจัยพัฒนาสะท้า...
สร้าง: 06 ตุลาคม 2554 09:57 · อ่าน: 1772
05 ตุลาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืน"
โดย หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญ ชุมชนวิสาหกิจ ผู้ประกอบการผู้ผลิต ประธานกลุ่มชุมขนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าฮาลาลของสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 - 17.00 น....
สร้าง: 05 ตุลาคม 2554 14:34 · อ่าน: 1717
28 กันยายน 2554
Ico48
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง ''Studies of Oxygen-utilizing Flavoenzymes by Transient Kinetics"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง ''Studies of Oxygen-utilizing Flavoenzymes by Transient Kinetics" โดย รศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรางวัลนักชีวเคมีและนักชีวโมเลกุลรุ่นใหม่ ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 14.00 - 1...
สร้าง: 28 กันยายน 2554 10:07 · อ่าน: 1902
19 กันยายน 2554
Ico48
ขอเชิญติดตามข่าวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามอ่านข่าวความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554โดยสามารถติตตามข่าวได้ที่http://pr.nrct.go.th/home/200-nrct-award-2554.htmlนอกจากนั้น ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ของ ดร.นาวี...
สร้าง: 19 กันยายน 2554 11:08 · อ่าน: 2235