นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

เป็นหมวดหมู่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมและสัมมนา รวมทั้งการประชุม ของหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรมของ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวอบรม

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดอบรม ประชุม สัมมนา

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

16 กันยายน 2558
Ico48
เชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม "วันสารทเดือนสิบ" @หอสมุดคุณหญิงหลงฯ (9 ตุลาคม 2558)
โดย Miss Library
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เชิญร่วมกิจกรรม"งานแสดงประเพณีสืบทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นปักษ์ใต้บุญวันสารทเดือนสิบ" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นปักษ์ใต้ ตลอดถึงเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจให้เด็ก เยาวชนเห็นถึงความคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรม...
สร้าง: 16 กันยายน 2558 13:45 · อ่าน: 1837
Ico48
เชิญชมหนังสารคดีและนิทรรศการภาพถ่าย Dark Side of the City "ศิวิไลซ์ ไม่สะอาด"
โดย Miss Library
ด้านหนึ่งคือความสว่างไสวในเมืองใหญ่ แต่อีกด้านคือความมืดหม่นของชาวบ้านที่ถูกกำหนดให้เสียสละ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย และภาพยนตร์สารคดี “ ‪ศิวิไลซ์ ไม่สะอาด‬ ” ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 6 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถก...
สร้าง: 16 กันยายน 2558 13:43 · อ่าน: 1287
15 กรกฎาคม 2558
Ico48
เชิญผู้สนใจสารสนเทศทางการแพทย์ &ผู้ที่จะตีพิมพ์วารสารนานาชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการ
โดย Miss Library
วันนี้มีข่าวการอบรมที่น่าสนใจมาฝากค่ะ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อการวิจัย และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ" ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2558ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3(CAI)วิทยากร: คุณจิรวัฒน์ พรหมพร:ผู้เชี่ยวชาญการสื...
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2558 13:45 · อ่าน: 1697
26 มิถุนายน 2558
Ico48
เชิญบุคลากร และอาจารย์ "อบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย" โดยมี 2 หลักสูตร ดังนี้...
โดย Miss Library
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เชิญบุคลากร อาจารย์ อบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยมี 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลจากระบบ OPAC การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital...
สร้าง: 26 มิถุนายน 2558 10:39 · อ่าน: 1456
12 มิถุนายน 2558
Ico48
ขอเชิญผู้อำนวยการ ครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM เปิดอบรม 2 หลักสูตร...
โดย Miss Library
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอเชิญผู้อำนวยการ ครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน และนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM จำนวน 2 หลักสูตร ในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคาร LRC...
สร้าง: 12 มิถุนายน 2558 10:52 · อ่าน: 1633
08 มิถุนายน 2558
25 พฤษภาคม 2558
14 พฤษภาคม 2558
Ico48
หอสมุด เชิญร่วม “ตอบคำถามแสนง่าย ได้รางวัลงาม” กับฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library (ลุ้นรับเสื้อโปโลสุดเท่ห์ จากบริษัท GALE CENGAGE Learning)
โดย Miss Library
สนใจคลิกhttp://www.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2559%3A-academic-onefile-national-geographic-virtual-library-gale-cengage-learning&catid=2%3A2010-09-10-03-12-51&lang=en
สร้าง: 14 พฤษภาคม 2558 15:47 · อ่าน: 1562
23 เมษายน 2558
Ico48
ร่วมตอบคำถามกับ Wiley "Research in Thailand Inter-University Championship online quiz" >>> ลุ้น iPad Mini
โดย Miss Library
เชิญผู้สนใจ ร่วมตอบคำถามกับ Wiley "Research in Thailand Inter-University Championship online quiz" >>> ลุ้น iPad Mini และ รางวัลอื่น ๆ มากมาย สนใจร่วมตอบคำถาม คลิกเลยที่http://dmmsclick.wiley.com/view.asp?m=svbpi0tsjvdlz0d2njqd&u=23140971&f=h ร่วมสนุกได้ตั้งแต่บัด...
สร้าง: 23 เมษายน 2558 15:33 · อ่าน: 1570
10 เมษายน 2558
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจ "อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile" (วันที่ 23 เม.ย.58)
โดย Miss Library
วันนี้มีข่าวการอบรมมาฝาก... ขอเชิญบรรณารักษ์ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร ม.อ.เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFileซึ่งเป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร LRC) สนใจ...
สร้าง: 10 เมษายน 2558 10:52 · อ่าน: 1035
07 เมษายน 2558
Ico48
Springer Usage Award 2015 "ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้รางวัล"
โดย Miss Library
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ม.อ. ร่วมกันใช้ฐานข้อมูลของ Springer กันเยอะ ๆเพราะช่วงนี้ทางSpringer เค้ามีกิจกรรม Springer Usage Award 2015 "ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้รางวัล" ฐานข้อมูล Springer มีดีตรงนี้ >>> สนใจใช้งาน คล...
สร้าง: 07 เมษายน 2558 10:37 · อ่าน: 1128
09 มีนาคม 2558
Ico48
Library Surprise! แจกของขวัญแน่! แค่เข้าหอสมุด...
โดย Miss Library
ในเดือนมีนาคมนี้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ผู้ใช้บริการ) ที่มีชื่อว่า"Library Surprise"เพียงคุณ...เข้ามาใช้บริการในหอสมุด ก็มีสิทธิ์รับของขวัญกลับบ้านแบบไม่รู้ตัว!!! ส่วนเราจะ Surprise คุณแบบไหน? ต้องลุ้น! กันเองนะคะ...
สร้าง: 09 มีนาคม 2558 14:05 · อ่าน: 1028
05 มีนาคม 2558
Ico48
"Scopus Online Quiz" เชิญร่วมตอบคำถามชิงรางวัล iPad Mini 3 !!!
โดย Miss Library
Scopus Online Quiz เชิญร่วมตอบคำถามชิงรางวัล ipad Mini 3 และลุ้นรางวัลอื่น ๆทุกเดือนอีกมากมาย... สนใจรายละเอียด และ ร่วมตอบคำถาม คลิกhttp://asia.elsevier.com/ThaiScopus +++++ หมดเขตร่วมสนุก 30 มิถุนายน 2558 +++++
สร้าง: 05 มีนาคม 2558 15:13 · อ่าน: 1242
21 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
24 ก.พ.58 ร่วมเล่นเกมกับ Glee Girl Campus Tour จาก GMM Grammy / Meet & Greet เบล สุพล และ วง Yes’sir days
โดย Miss Library
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ร่วมเล่มเกมกับ กองทัพGlee Girl Campus TourจากGMM Grammy...รับของที่ระลึกโดนใจ เวชสำอาง และเครื่องสำอางมากมาย พิเศษสุดท่านใดเล่นเกมครบทุกบูธลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท ------------------------------------------------------...
สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2558 10:40 · อ่าน: 1237