นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

เป็นหมวดหมู่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมและสัมมนา รวมทั้งการประชุม ของหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรมของ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวอบรม

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดอบรม ประชุม สัมมนา

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

02 กรกฎาคม 2555
Ico48
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Biofilm Formation in Implant-associated Infections
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Biofilm Formation in Implant-associated Infections โดย Prof. Friedrich Götz จาก University of Tübingen ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจ ขอให้แจ้งชื่อเข้าร่วมภายใน **วันพุธ ที่ 4 กรกฎา...
สร้าง: 02 กรกฎาคม 2555 10:06 · อ่าน: 1852
28 มิถุนายน 2555
Ico48
ขอเชิญรับชมภาพ และเทปบันทึกภาพ กิจกรรมภายในงานวันนักวิจัยฯ ประจำปี 2555
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านจากการที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ขึ้น ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาขณะนี้ ท่านสามารถเข้าไปรับชมภาพและเทปบันทึกภาพของกิจกรรมภายในงานดังกล่าว ได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักวิจัยฯ ดังลิงค์ด้านล่างhttp:/...
สร้าง: 28 มิถุนายน 2555 11:02 · อ่าน: 1856
Ico48
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เพื่อให้คณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 330...
สร้าง: 28 มิถุนายน 2555 10:51 · อ่าน: 1630
01 มิถุนายน 2555
Ico48
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Fluorescent Nucleic Acid Systems: Design, Construction, and Evaluation” โดย Professor. Byeang Hyean Kim
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “Fluorescent Nucleic Acid Systems: Design, Construction, and Evaluation” โดย Professor. Byeang Hyean Kim ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2555 นี้ ตั้งแต...
สร้าง: 01 มิถุนายน 2555 15:14 · อ่าน: 1541
30 เมษายน 2555
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเครื่อง AFM
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเครื่อง AFM ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 P.205 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีว...
สร้าง: 30 เมษายน 2555 10:28 · อ่าน: 1734
17 เมษายน 2555
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
โดย สโรชา โอนีล มียัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน หรือ CILO-ซีโล่ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักประสานงานชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง สกว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้...
สร้าง: 17 เมษายน 2555 14:35 · อ่าน: 1604
12 เมษายน 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้
โดย taroamp
โครงการแผนที่และการจับคู่ทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกุ้งของภาคใต้ (Mapping & Matching Innovation in Shrimp Industry) ภายใต้การร่วมมือสนับสนุนของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) และ The German Technical Cooperation's Thai-German Programme for Enter...
สร้าง: 12 เมษายน 2555 15:44 · อ่าน: 3053
11 เมษายน 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1" The First Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU)
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1" The First Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU)ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับ 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯภายในงาน ท่านจะ...
สร้าง: 11 เมษายน 2555 14:38 · อ่าน: 1761
04 เมษายน 2555
Ico48
อบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ๑๙ เม.ย ๕๕ ฟรี!
โดย ตัวหนอน...อ้วนกลม
ขอเชิญผู้สนใจการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ เข้าร่วมอบรมในวันที่ ๑๙ เม.ย ๕๕ เวลา 0๘.๓0-๑๖.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมฯ (CAI ชั้น๓) อาคารแพทยศาสตรราชนครินทร์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทบุ๊คโปรโมชั่น & เซอร์วิส จำกัด ท่านจะได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆในการได้มา...
สร้าง: 04 เมษายน 2555 14:54 · อ่าน: 1814
22 มีนาคม 2555
Ico48
ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ "Online Monte Carlo for biomedical optics" และ "Imaging and diagnostics of biological tissues utilizing polarization and coherence properties of light" โดย Dr. Igor Meglinski
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย และไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “Online Monte Carlo for biomedical optics” และ“ Imaging and diagnostics of biological tissues utilizing polarization and coherence properties of light”โดย Dr. Igor Megli...
สร้าง: 22 มีนาคม 2555 13:37 · อ่าน: 1661
21 มีนาคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยฯ ของ สกว.
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของ สกว. โดยสามารถ download ใบสมัคร และ upload ไฟล์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ที่เว็บไซด์ http://evaluation.trf.or.th **ภายในวั...
สร้าง: 21 มีนาคม 2555 14:34 · อ่าน: 1648
05 มีนาคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ครั้งที่ 2
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ครั้งที่ 2 วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2555ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทั้งนี้จะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ภายในงาน ท่านจะได้ชมนิทรรศการที่รวบรวมค...
สร้าง: 05 มีนาคม 2555 11:48 · อ่าน: 1690
Ico48
DDSEC ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2555
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2555หัวข้อ "Pharmaceutical Aerosols" โดย Prof.Dr.Hartwig Steckelจาก Department of Pharmaceutical Technology, University of Kiel, Germanyในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-10.45 น.ณ ห้องป...
สร้าง: 05 มีนาคม 2555 09:54 · อ่าน: 1741
28 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ภาพกิจกรรมการเสวนา "สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: จะย่ำอยู่กับที่...ฤาจะมีวิถีใหม่ให้ก้าวกระโดด"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านร่วมชมภาพกิจกรรมการเสวนา "สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: จะย่ำอยู่กับที่...ฤาจะมีวิถีใหม่ให้ก้าวกระโดด" ซึ่งสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กพ.55 ที่ผ่านมาท่านสามารถรับชมภาพได้ที่http://peacestudies.psu.ac.th/index.php?option=com_phocagallery&view=ca...
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2555 09:58 · อ่าน: 1534
24 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เชิญรับฟังผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
โดย สงกรานต์
ผู้สนใจรับชมการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 วันที่ 24 ก.พ. 2555 รับชมได้จากhttp://vdoreplay.psu.ac.th/
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2555 12:49 · อ่าน: 1565