นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

เป็นหมวดหมู่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมและสัมมนา รวมทั้งการประชุม ของหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรมของ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวอบรม

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดอบรม ประชุม สัมมนา

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

24 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เชิญรับฟังผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
โดย สงกรานต์
ผู้สนใจรับชมการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 วันที่ 24 ก.พ. 2555 รับชมได้จากhttp://vdoreplay.psu.ac.th/
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2555 12:47 · อ่าน: 1687
23 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล OVID
โดย ตัวหนอน...อ้วนกลม
" การสืบค้นฐานข้อมูล OVID " ในวันพุธ ที่ 29 ก.พ. 55 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท OVID Technologies สมัครเข้าอบรมได้ ที่ : โทร. 1179 , 107847 ฐานข้อมูล Journals@Ovid คือฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ในสาขาทางการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2555 11:19 · อ่าน: 1789
26 มกราคม 2555
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าประชุมวิชาการ CDD2012
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 2nd Current Drug Development International Conference 2012 (CDD2012) ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต **เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555**ผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ท...
สร้าง: 26 มกราคม 2555 12:07 · อ่าน: 1613
17 มกราคม 2555
Ico48
CIS Journal >>>Call for Paper
โดย สโรชา โอนีล มียัง
Dear Sir/ Madam, Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences (E-ISSN 2218-6301/ ISSN 2079-8407) is an international refereed research publishing journal, focused on promoting and publishing original high quality research work in both theoretical and scientific aspects o...
สร้าง: 17 มกราคม 2555 11:09 · อ่าน: 1838
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "The Franco-Thai Symposium"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนา "The Franco-Thai Symposium" ซึ่งเป็นการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ ใน 3 หัวข้อ คือ 1. Health sciences 2. Applied mathematics 3. Material sciences and sustainable development โดยการสัมมนาดังกล่าว จะมีขึ้นในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2012 ณ โรงแรม เซ็นทูรี่ ปาร...
สร้าง: 17 มกราคม 2555 09:49 · อ่าน: 1962
10 มกราคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ "การประกันความปลอดภัยของสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหลัง วิกฤตการณ์น้ำท่วม"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "การประกันความปลอดภัยของสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหลัง วิกฤตการณ์น้ำท่วม" ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯโดยหัวข้อสัมมนา ประกอบด้วย1.การประกันความปลอดภัยของ...
สร้าง: 10 มกราคม 2555 16:29 · อ่าน: 1945
Ico48
ใกล้หมดเขต!!!! เปิดรับผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด "รางวัลนวัตกรรมฯ ประจำปี 2554"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษา ประดิษฐ์คิดค้นผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติ จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554 ขึ้น ผู้ชนะเลิศในสาขาต่างๆ จะได้รับเงินรางว...
สร้าง: 10 มกราคม 2555 10:38 · อ่าน: 1759
28 ธันวาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ Green Nanotechnology: for sustainable development
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าฟังการสัมมนาหัวข้อ Green Nanotechnology: for sustainable development(นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ณ BOI FAIR 2011 ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อิมแพคเมืองทองธานี ห้อง Sapphire ๘ทั้งนี้ท่านสามารถดูกำหนดการการสัมมนาดังกล่าว ได้ที่ ...
สร้าง: 28 ธันวาคม 2554 10:36 · อ่าน: 1919
21 ธันวาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืน”
โดย หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ วิสาหกิจชุมขน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ประธานกลุ่มชุมชน และ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืน”ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซ...
สร้าง: 21 ธันวาคม 2554 11:20 · อ่าน: 1574
20 ธันวาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง New frontier of biological wastewater nutrient removal , Bioenergy and Technology
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง New frontier of biological wastewater nutrient removal , Bioenergy and Technology โดย Prof.Shihwu Sung จาก Iowa State University ในวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ทั้งน...
สร้าง: 20 ธันวาคม 2554 15:05 · อ่าน: 1670
14 ธันวาคม 2554
Ico48
เชิญชม คอนเสิร์ตศิลปินใต้ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม กทม - ภาคกลาง
โดย เปนไท
เป็นการรวมผลของศิลปินปักษ์ใต้บ้านเรา เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางกรุงเทพและภาคกลาง วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2554 ณ. ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ไปเป็นกำลังใจกันนะครับ
สร้าง: 14 ธันวาคม 2554 17:46 · อ่าน: 2137
06 ธันวาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "พลังงานทางเลือก"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญนักวิจัยด้านพลังงานทางเลือก จากบริษัท KANSAI Electric Company, Osaka จำนวน 4 ท่าน และ Professor Dr. Shiro Saka จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมปรึกษาหารือ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต เรื่อง " Research Collaboration on Bioene...
สร้าง: 06 ธันวาคม 2554 16:24 · อ่าน: 1719
Ico48
ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาของสถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการสัมมนาของสถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ในหัวข้อ "Effects of feed properties and operating parameters in separation of protein from tofu whey by ultrafiltration." โดย นางสาวเพ็ญพร ศรีนิวรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร และหัวข้อ "Membrane Science...
สร้าง: 06 ธันวาคม 2554 16:02 · อ่าน: 1497
24 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ม.อ. เข้าทูลเกล้าฯ ถวายอาหารสำรองฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัย
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นางศิริพร สิริสุวพงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่าย External Relations ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรร...
สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2554 14:00 · อ่าน: 2047
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมงาน NANO THAILAND 2012
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน NANO THAILAND 2012 จัดขึ้นโดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2555 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด โดยภายในงานจะมีการเสวนาประเด็นต่างๆ ดังนี้-Fabrication, Characterization and Tools-Advanced Materials -Electronics and Mic...
สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2554 13:10 · อ่าน: 1771