นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวกิจกรรม

09 พฤศจิกายน 2558
Ico48
เชิญฟังการบรรยาย "การบริหารผลงานและการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมงาน"
โดย เมตตา
เชิญหัวหน้างานทุกท่าน เข้าร่วมฟัง "การบริหารผลงานและการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมงาน"
สร้าง: 10 ตุลาคม 2558 20:44 · อ่าน: 2003
14 ธันวาคม 2557
Ico48
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Lean ของมหาวิทยาลัย
โดย เมตตา
เรียนเชิญ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ "Lean ทั่วทั้งองค์กร"ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558
สร้าง: 08 ธันวาคม 2558 09:48 · อ่าน: 8693
04 ธันวาคม 2557
Ico48
ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไปเข้าฟังบรรยายพิเศษในโครงการ "รู้ทันกฎหมายกับคณะนิติศาสตร์ ม.อ."
โดย แวววนา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับบริษัทโตโยต้าสงขลา จำกัด ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังบรรยายพิเศษในโครงการ "รู้ทันกฎหมายกับคณะนิติศาสตร์ ม.อ." วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ เรื่อง เมื่อ...
สร้าง: 04 ธันวาคม 2557 15:04 · อ่าน: 2077
12 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
รักษ์สุขภาพ
โดย นุ่มนิ่ม
ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2557 11:35 · อ่าน: 1979
06 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
โดย โลมาสีชมพู
หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญเข้าร่วมประชุม"โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557" ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 08.30 - 16.30น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีอาจารย์ดร.ชาตรี ศรีเสริมวงศ์ และอาจารย์สุร...
สร้าง: 30 มกราคม 2557 16:08 · อ่าน: 2478
16 สิงหาคม 2556
Ico48
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ปี 2556 กิจกรรมแข่งขันการทำอาหาร โครงการ “Health food for fun 2013”
โดย สิจ้า
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ปี 2556 กิจกรรมแข่งขันการทำอาหาร โครงการ “Health food for fun 2013” ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถดูรายล...
สร้าง: 10 กรกฎาคม 2556 11:10 · อ่าน: 2332
31 พฤษภาคม 2556
Ico48
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโครงการเปิดบ้านทานตะวันประจำปีการศึกษา 2556
โดย KaN
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโครงการเปิดบ้านทานตะวันประจำปีการศึกษา 2556 ตามที่สโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเปิดบ้านบ้านทานตะวันประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2556 นั้น ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตร...
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2556 10:40 · อ่าน: 2030
22 พฤษภาคม 2556
Ico48
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจำปี 2556
โดย เมตตา
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ...ติดตามรายละเอียดนะคะ
สร้าง: 18 เมษายน 2556 09:32 · อ่าน: 10655
14 กันยายน 2555
Ico48
โครงการสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 91 RGJ Seminar Series: Cutting Edge of Rubber and Polymer Technology toward APEC 2018
โดย ปิ๊ปเปิ้ล
1.วันเวลาและสถานที่ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2.รูปแบบการสัมนา มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ด้านยางและพอลิเมอร์ 2 ท่าน การนำเสนอผลงานวิจัยแบบเปล่าและแบบโปสเตอร์โดยนิสิตและนักศึกษาที่รับทุน คปก. และที่ไม่ได้รับทุน คปก. โ...
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2555 17:58 · อ่าน: 3090
27 เมษายน 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้
โดย taroamp
โครงการแผนที่และการจับคู่ทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกุ้งของภาคใต้ (Mapping & Matching Innovation in Shrimp Industry) ภายใต้การร่วมมือสนับสนุนของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) และ The German Technical Cooperation's Thai-German Programme for Enter...
สร้าง: 12 เมษายน 2555 15:44 · อ่าน: 3014