นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

All events

09 November 2015
Ico48
เชิญฟังการบรรยาย "การบริหารผลงานและการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมงาน"
By เมตตา
เชิญหัวหน้างานทุกท่าน เข้าร่วมฟัง "การบริหารผลงานและการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมงาน"
created: 10 October 2015 20:44 · translation missing: en, read: 1858
14 December 2014
Ico48
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Lean ของมหาวิทยาลัย
By เมตตา
เรียนเชิญ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ "Lean ทั่วทั้งองค์กร"ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558
created: 08 December 2015 09:48 · translation missing: en, read: 7454
04 December 2014
Ico48
ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไปเข้าฟังบรรยายพิเศษในโครงการ "รู้ทันกฎหมายกับคณะนิติศาสตร์ ม.อ."
By แวววนา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับบริษัทโตโยต้าสงขลา จำกัด ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังบรรยายพิเศษในโครงการ "รู้ทันกฎหมายกับคณะนิติศาสตร์ ม.อ." วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ เรื่อง เมื่อ...
created: 04 December 2014 15:04 · translation missing: en, read: 1988
12 Febuary 2014
Ico48
รักษ์สุขภาพ
By นุ่มนิ่ม
ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์
created: 12 Febuary 2014 11:35 · translation missing: en, read: 1859
06 Febuary 2014
Ico48
โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
By โลมาสีชมพู
หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญเข้าร่วมประชุม"โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557" ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 08.30 - 16.30น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีอาจารย์ดร.ชาตรี ศรีเสริมวงศ์ และอาจารย์สุร...
created: 30 January 2014 16:08 · translation missing: en, read: 2373
16 August 2013
Ico48
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ปี 2556 กิจกรรมแข่งขันการทำอาหาร โครงการ “Health food for fun 2013”
By สิจ้า
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ปี 2556 กิจกรรมแข่งขันการทำอาหาร โครงการ “Health food for fun 2013” ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถดูรายล...
created: 10 July 2013 11:10 · translation missing: en, read: 2245
31 May 2013
Ico48
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโครงการเปิดบ้านทานตะวันประจำปีการศึกษา 2556
By KaN
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโครงการเปิดบ้านทานตะวันประจำปีการศึกษา 2556 ตามที่สโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเปิดบ้านบ้านทานตะวันประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2556 นั้น ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตร...
created: 31 May 2013 10:40 · translation missing: en, read: 1892
22 May 2013
Ico48
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจำปี 2556
By เมตตา
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ...ติดตามรายละเอียดนะคะ
created: 18 April 2013 09:32 · translation missing: en, read: 10067
14 September 2012
Ico48
โครงการสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 91 RGJ Seminar Series: Cutting Edge of Rubber and Polymer Technology toward APEC 2018
By ปิ๊ปเปิ้ล
1.วันเวลาและสถานที่ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2.รูปแบบการสัมนา มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ด้านยางและพอลิเมอร์ 2 ท่าน การนำเสนอผลงานวิจัยแบบเปล่าและแบบโปสเตอร์โดยนิสิตและนักศึกษาที่รับทุน คปก. และที่ไม่ได้รับทุน คปก. โ...
created: 31 July 2012 17:58 · translation missing: en, read: 3007
27 April 2012
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้
By taroamp
โครงการแผนที่และการจับคู่ทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกุ้งของภาคใต้ (Mapping & Matching Innovation in Shrimp Industry) ภายใต้การร่วมมือสนับสนุนของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) และ The German Technical Cooperation's Thai-German Programme for Enter...
created: 12 April 2012 15:44 · translation missing: en, read: 2920