นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวกิจกรรม

28 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เชิญอบรม การนำเข้าข้อมูลสู่ PSU Knowledge Bank .....สมัครกันเยอะๆๆนะจ๊ะ
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
!!!ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท อบรมการนำเข้าข้อมูลวิทยานิพนธ์สู่ PSU Knowledge Bank วันที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์:เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำข้อมูลวิทยานิพนธ์ของท่านเข้าสู่ระบบด้วยตนเองได้ ควบคู่กับการส่งตัวเล...
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2555 09:10 · อ่าน: 2391
28 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
โดย อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C) เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ กระบวนการของการเข้ารับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพื่อเตรียมร...
สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2554 13:45 · อ่าน: 2070
07 พฤศจิกายน 2554
Ico48
เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรฟังการบรรยายธรรม
โดย gamigazae
ด้วยในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโส เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาบรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 9.30 – 11.30 น. บรรยายหัวข้อ "ความสุขในจิต คิดและทำเพื่อสังคม" ณ ห้องบรรยายคณะอุตสาหกรรมเกษตร เวลา 13...
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2554 15:12 · อ่าน: 1960
27 ตุลาคม 2554
Ico48
ขออาสาสมัครทำข้าวผัดยังชีพจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดย u-sa.c
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้สั่งชุดอาหารยังชีพ (ข้าวผัด) จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน 10,000 ชุด ต้องการกำลังอาสาสมัครเื่พื่อช่วยงานจำนวนมาก ท่านใดสนใจแจ้งชื่อ + เบอร์โทร. ได้ที่ 6310, 6311, 6391, 6304 ส่วนวันเวลาที่จะเริ่มผลิตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ตอนนี้ทางทีมงานหลักขอประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
สร้าง: 27 ตุลาคม 2554 09:31 · อ่าน: 1806
26 ตุลาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "เถ้าแก่เงินล้าน"
โดย taroamp
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม การสร้างแนวคิดในการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวิธีการขายอย่างมืออาชีพ (เถ้าแก่เงินล้าน) ระหว่างวันที่26-27ตุลาคม 2554 และเข้ารับคำปรึ...
สร้าง: 12 กันยายน 2554 15:28 · อ่าน: 2039
30 กันยายน 2554
Ico48
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง ''Studies of Oxygen-utilizing Flavoenzymes by Transient Kinetics"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง ''Studies of Oxygen-utilizing Flavoenzymes by Transient Kinetics" โดย รศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรางวัลนักชีวเคมีและนักชีวโมเลกุลรุ่นใหม่ ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 14.00 - 1...
สร้าง: 28 กันยายน 2554 10:07 · อ่าน: 1821
13 กันยายน 2554
Ico48
ร่วมแสดงความคิดเห็น Functional Competency สายอาจารย์
โดย เมตตา
วันที่ 13 กันยายน 2554 กองการเจ้าหน้าที่มีการเปิดเวทีให้สายผู้สอน ร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็น Functional Competency สายผู้สอนระหว่างเวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเบื้องต้นในการกำหนด พจนานุกรมสมรรถนะ ต่อไป
สร้าง: 24 สิงหาคม 2554 15:43 · อ่าน: 2736