นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หม่อนไหม
Ico64
นางสาว อินทิรา อินทสะโร
นักวิชาการเงินและบัญชี
สถาบันฮาลาล
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 พฤษภาคม 2555
สถาบันฮาลาล ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
โดย หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http...
สร้าง: 10 พฤษภาคม 2555 14:39 · อ่าน: 2629
27 เมษายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา
โดย หม่อนไหม
ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครไ้ด้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและรายละเอียดการสอบได้ที่ http:...
สร้าง: 27 เมษายน 2555 15:48 · อ่าน: 1823
23 เมษายน 2555
สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
โดย หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2555 เปิดรับสมัคร วันที่ 27 เมษายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ สถานที่รับ...
สร้าง: 23 เมษายน 2555 09:46 · อ่าน: 1752
21 ธันวาคม 2554
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืน”
โดย หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ วิสาหกิจชุมขน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ประธานกลุ่มชุมชน และ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืน”ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซ...
สร้าง: 21 ธันวาคม 2554 11:20 · อ่าน: 1357
05 ตุลาคม 2554
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืน"
โดย หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญ ชุมชนวิสาหกิจ ผู้ประกอบการผู้ผลิต ประธานกลุ่มชุมขนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าฮาลาลของสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 - 17.00 น....
สร้าง: 05 ตุลาคม 2554 14:34 · อ่าน: 1554