นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 32 · ผู้ติดตาม: 26

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มกราคม 2559
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
โดย เมตตา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.00 น.ณ โรงแรมราชมังคลาพาวิลเลี่ยน สงขลาหลักสูตร " พัฒนาทักษะการเขียน"วิทยากร นักเขียนอิสระ นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์ เจ้าของผลงาน "มหัศจรรย์แห่งการเขียน" ผู้เข้าร่วมโครงการ "ทุกท่านที่เป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
สร้าง: 28 มกราคม 2559 10:33 · อ่าน: 12454
08 ธันวาคม 2558
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Lean ของมหาวิทยาลัย
โดย เมตตา
เรียนเชิญ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ "Lean ทั่วทั้งองค์กร"ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558
สร้าง: 08 ธันวาคม 2558 09:48 · อ่าน: 9080
10 ตุลาคม 2558
เชิญฟังการบรรยาย "การบริหารผลงานและการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมงาน"
โดย เมตตา
เชิญหัวหน้างานทุกท่าน เข้าร่วมฟัง "การบริหารผลงานและการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมงาน"
สร้าง: 10 ตุลาคม 2558 20:44 · อ่าน: 2043
18 เมษายน 2556
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจำปี 2556
โดย เมตตา
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ...ติดตามรายละเอียดนะคะ
สร้าง: 18 เมษายน 2556 09:32 · อ่าน: 10899
24 สิงหาคม 2554
ร่วมแสดงความคิดเห็น Functional Competency สายอาจารย์
โดย เมตตา
วันที่ 13 กันยายน 2554 กองการเจ้าหน้าที่มีการเปิดเวทีให้สายผู้สอน ร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็น Functional Competency สายผู้สอนระหว่างเวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเบื้องต้นในการกำหนด พจนานุกรมสมรรถนะ ต่อไป
สร้าง: 24 สิงหาคม 2554 15:43 · อ่าน: 2885
19 สิงหาคม 2554
ร่วมรับการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย เมตตา
วันที่ 4 - 6 กันยายน 2554
สร้าง: 19 สิงหาคม 2554 16:45 · อ่าน: 2458