นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด

Ico24 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Lean ของมหาวิทยาลัย
Ico48
Best Research Proposal Services [IP: 41.60.234.174]
18 พฤศจิกายน 2562 19:31
#110290

For the best Legitimate Custom Research Proposal Writing Services, find the best Research Proposal Writing Provider for all your Custom Proposal Writing Services.

https://www.meldaresearch.com/research-proposal-writing-services/

Ico24 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจำปี 2556
Ico48
Custom Assignment Writing Provider [IP: 41.60.234.174]
18 พฤศจิกายน 2562 19:30
#110289

Legitimate Custom Assignment Writing Provider are not that expensive for Custom Assignment Writing Services since they complete Award Winning Assignment Writing Services?

https://researchpapers247.com/custom-assignment-writing-services-uk/

Ico24 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Lean ของมหาวิทยาลัย
Ico48
Legitimate Nursing Writing Services [IP: 41.60.234.174]
18 พฤศจิกายน 2562 19:30
#110288

Find the best <a href="https://www.meldaresearch.com/nursing-writing-services/"> Custom Nursing Writing Services Provider</a> for all your <a href="https://www.meldaresearch.com/nursing-writing-services/"> Nursing Research Paper Services</a>and <a href="https://www.meldaresearch.com/nursing-writing-services/"> Nursing Essay Writing Services</a>?

Ico24 ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
Ico48
Online Nursing Term Paper Services [IP: 41.60.234.174]
18 พฤศจิกายน 2562 19:29
#110287

Are you looking to hire top quality <a href="https://superiorwriters247.com/cheap-nursing-term-papers-2/"> Custom Nursing Term Paper Writer</a> and cheap <a href="https://superiorwriters247.com/cheap-nursing-term-papers-2/"> Nursing Term Paper Writing Services</a>? Rather than risking abject failure, you should consider hiring a <a href="https://superiorwriters247.com/cheap-nursing-term-papers-2/"> Legitimate Custom Nursing Writing Provider</a>.

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English
Ico48
Customized Research Papers [IP: 41.60.234.174]
18 พฤศจิกายน 2562 19:28
#110286

Are you eager to hire fast, timely, and reliable online <a href="https://researchpapers247.com/perfect-custom-research-papers-online/"> Perfect Customized Research Paper Writer</a>? Find the best <a href="https://researchpapers247.com/perfect-custom-research-papers-online/"> Custom Research Paper Service Provider</a> for all your <a href="https://researchpapers247.com/perfect-custom-research-papers-online/"> Customized Research Paper Services</a>.

Ico24 กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น แนบตัวอย่างเพิ่ม
Ico48
Montonk [IP: 124.122.90.33]
17 พฤศจิกายน 2562 22:56
#110285

-v- โดนกันหายลายเลย เป็นบ่อยมาก homepro ที่นี่ 
ลอง Vegus เล่นอยู่บ้านได้ไม่ต้องขับออกมารถติดเลยสนุก.

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English
Ico48
Zara White [IP: 157.35.244.144]
17 พฤศจิกายน 2562 18:53
#110284

To the humankind lost in the concrete jungle, Idukki tourist places acquaints them with the splendor of nature and God’s magnificent creation. Idukki, one of the quaintest districts of Kerala, is home to a number of prominent tourist places.

<a href="https://highlightstory.com/7-best-places-visit-idukki-memorable-trip-ever/">places to visit in idukki</a>

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English
Ico48
furqan mehmood [IP: 103.255.5.55]
17 พฤศจิกายน 2562 05:22
#110283

<a href="https://gocrazyfitness.com/">https://gocrazyfitness.com/</a>

Ico24  จงเป็นคนมีการศึกษา
Ico48
Topxlisting [IP: 124.253.2.19]
16 พฤศจิกายน 2562 20:31
#110281

Topxlisting is top most specialized Company in web design & web development. We are IT professionals who made this portal after months of research and evaluation. Our mission is to help people who can’t figure out which web company is genuine and legitimate. http://www.topxlisting.com/

Ico24 คอมโพเน้นที่ไม่ปลอดภัย เปิดช่องให้โดนแฮกได้
Ico48
xieyuchen [IP: 210.3.160.230]
16 พฤศจิกายน 2562 20:23
#110280

This gadget works in such a way that it is seriously heated to transform the fluid material into vapors which are inhaled and also breathed out. The vaping process often tends to be really comfortable and also soothing experience specifically because you utilize a well-modified mouth piece. For those that do it, its like a way of living and some kind of stature.

Ico24 คอมโพเน้นที่ไม่ปลอดภัย เปิดช่องให้โดนแฮกได้
Ico48
xieyuchen [IP: 210.3.160.230]
16 พฤศจิกายน 2562 20:21
#110279

This gadget works in such a way that it is seriously heated to transform the fluid material into vapors which are inhaled and also breathed out. The vaping process often tends to be really comfortable and also soothing experience specifically because you utilize a well-modified mouth piece. For those that do it, its like a way of living and some kind of stature.

[url=https://www.worldvaping.com/brands/suorin/]suorin air[/url]

It includes compounds like vape juices which includes taste in the whole vape. The juices are of different flavors, and also everyone has his/her favored taste. These juicy tastes aid to establish the sweetness one obtains as a result of having great vapes given that not every juice contains Pure nicotine compounds. As a result, Vaping involves Nicotine and also changing from no-nicotine. [url=https://www.worldvaping.com/brands/kangertech/]kangertech evod[/url]

Vape juice without nicotine? What's The Meaning?

Vaping without pure nicotine is the situation where vape customers vape without the presence of Pure nicotine in the juice. There are several Vaping juices without Nicotine as well as are additionally distinguished and rewarding. It is advisable to vape without pure nicotine due to the fact that nicotine is considered hazardous for your health and wellness. You ought to be really careful with the sort of vape juice you choose as well as get used to the no- Nicotine e- juices when Vaping alone and even when you have buddies. It is healthier and will certainly give you the very same contentment.

[url=https://www.worldvaping.com/brands/kangertech/]kangertech evod[/url]

Ico24 โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นฐานสู่งานนวัตกรรม “Update Talent”ลูกจ้าง รุ่น 2
Ico48
SONIA MEHRA [IP: 223.190.55.220]
16 พฤศจิกายน 2562 20:21
#110278

<a href="https://www.hyderabadescortservices.in/">Next Level Hyderabad escorts</a>services is the best escorts services in Hyderabad. Our girls not like cheap call-girls, they're best high-profile escorts, genuine and highly recommended in entire Hyderabad. your search for high society escort girls at affordable prices is about ending just click the link choose a trusted service provider like us. College girls or housewives, slim or chubby, we have all types and sizes of escorts for your unforgettable fun. So make your trip to the city memorable by availing of an escort from us.

Ico24 คอมโพเน้นที่ไม่ปลอดภัย เปิดช่องให้โดนแฮกได้
Ico48
xieyuchen [IP: 210.3.160.230]
16 พฤศจิกายน 2562 20:20
#110277

This gadget works in such a way that it is seriously heated to transform the fluid material into vapors which are inhaled and also breathed out. The vaping process often tends to be really comfortable and also soothing experience specifically because you utilize a well-modified mouth piece. For those that do it, its like a way of living and some kind of stature.

<a href="https://www.worldvaping.com/aspire-breeze-nxt-pod-system-review/">Aspire Breeze NXT Pod System</a>

It includes compounds like vape juices which includes taste in the whole vape. The juices are of different flavors, and also everyone has his/her favored taste. These juicy tastes aid to establish the sweetness one obtains as a result of having great vapes given that not every juice contains Pure nicotine compounds. As a result, Vaping involves Nicotine and also changing from no-nicotine. <a href="https://www.worldvaping.com/brands/kangertech/">kangertech evod</a>

Vape juice without nicotine? What's The Meaning?

Vaping without pure nicotine is the situation where vape customers vape without the presence of Pure nicotine in the juice. There are several Vaping juices without Nicotine as well as are additionally distinguished and rewarding. It is advisable to vape without pure nicotine due to the fact that nicotine is considered hazardous for your health and wellness. You ought to be really careful with the sort of vape juice you choose as well as get used to the no- Nicotine e- juices when Vaping alone and even when you have buddies. It is healthier and will certainly give you the very same contentment.

<a href="https://www.worldvaping.com/brands/suorin/">suorin air</a>

Ico24 คอมโพเน้นที่ไม่ปลอดภัย เปิดช่องให้โดนแฮกได้
Ico48
xieyuchen [IP: 210.3.160.230]
16 พฤศจิกายน 2562 20:19
#110276

This gadget works in such a way that it is seriously heated to transform the fluid material into vapors which are inhaled and also breathed out. The vaping process often tends to be really comfortable and also soothing experience specifically because you utilize a well-modified mouth piece. For those that do it, its like a way of living and some kind of stature.

https://www.worldvaping.com/brands/suorin/

It includes compounds like vape juices which includes taste in the whole vape. The juices are of different flavors, and also everyone has his/her favored taste. These juicy tastes aid to establish the sweetness one obtains as a result of having great vapes given that not every juice contains Pure nicotine compounds. As a result, Vaping involves Nicotine and also changing from no-nicotine. https://www.worldvaping.com/brands/kangertech/

Vape juice without nicotine? What's The Meaning?

Vaping without pure nicotine is the situation where vape customers vape without the presence of Pure nicotine in the juice. There are several Vaping juices without Nicotine as well as are additionally distinguished and rewarding. It is advisable to vape without pure nicotine due to the fact that nicotine is considered hazardous for your health and wellness. You ought to be really careful with the sort of vape juice you choose as well as get used to the no- Nicotine e- juices when Vaping alone and even when you have buddies. It is healthier and will certainly give you the very same contentment.

https://www.worldvaping.com/aspire-breeze-nxt-pod-system-review/