นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด

Ico24 ทำงานกับพนักงานใหม่
Ico48
Ice111 acea [IP: 103.126.24.82]
18 ตุลาคม 2562 13:09
#110034

Getting the most effective DNA boards is not a stroll in the park. However, Evolv has attempted to make the procedure simpler. https://bit.ly/2lQT25p

Ico24 ทำงานกับพนักงานใหม่
Ico48
Ice111 [IP: 103.126.24.82]
18 ตุลาคม 2562 13:09
#110033

Thanks for your share. <a href="https://www.worldvaping.com/vape-shop-near-me/">worldvaping</a>

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
kateakjdalkjd [IP: 202.47.48.1]
18 ตุลาคม 2562 12:34
#110032



Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
ajshdkahdkajdk [IP: 202.47.48.1]
18 ตุลาคม 2562 12:12
#110031

We hear a lot about the edges of the US these days. Geographically, these places might be in the middle of the continent, but they are on the periphery of the country’s economic life, and often the social one too. The people who live there are desperate and pitiable, we are told, just as much as they are brutal and superstitious. Tara Westover’s memoir is about being from just such a place and people. She was born to Mormon fundamentalist parents in Idaho, the youngest of seven. Her father Gene was the prophet of their small family, convinced the world was going to end at the stroke of the millennium. (When it did not, the author observes, the “disappointment in his features was so childlike, for a moment I wondered how God could deny him this”.) He does not believe in sending his children to school, but does believe that dairy products are sinful, owing to a message from God. “Isaiah doesn’t say which is evil, butter or honey,” is how he delivers the good news. “But if you ask, the Lord will tell you!” Faye, Westover’s mother, largely defers to her husband, in spite of what evidently were some doubts about the divinity of his testimony. She finds some independence in her roles as a kind of faith healer and as an experienced but apparently unlicensed midwife. Eventually, she takes up essential oils, something called muscle testing, and “energy work”. That all these activities appear somewhat contrary to Mormon religious doctrine is something Westover never explicitly addresses. In the same manner that her child self once did, she seems to accept her mother’s explanations. Muscle testing, for example, is an “act of faith in which God spoke through her fingers”. A brother charges into her room while she’s sleeping and fastens his hands around her throat, calling her a whore In this account – Westover’s family dispute her version of events – life is grim in all the ways one might expect. Money is a constant struggle; Gene works largely in scrap metal but it isn’t enough. Cars driven by exhausted family members crash during long drives, but hospitals and western medicine are forbidden so injuries persist and fester. An amazing number of freak accidents befall the male Westovers: leg shreddings, burnings. The author herself is repeatedly beaten and abused by an elder brother who charges into her room while she’s sleeping and fastens his hands around her throat, calling her a whore because of her friendship with a local boy. And she gradually makes her way out of all of it. She has no formal education but manages to study her way to college. She struggles initially but gets good enough marks to do a PhD at Cambridge. And in the course of all that, Westover writes, she found herself – through what some might call a “transformation” and others a “betrayal”. As she puts it in the last line of the book: “I call it an education.” If this were the 1990s, a snarky columnist might have already slapped a genre label on this book from the summary alone, deriding it as an example of “misery lit”. These chronicles of tough beginnings were enormously popular; Frank McCourt’s Angela’s Ashes and Augusten Burroughs’s Running With Scissors topped bestseller charts. Critics are apt to castigate the sentimentalism that often thuds through these books – people in them are villains and heroes, the messiness of real life condensed into easier answers about who was right or wrong. And when James Frey’s A Million Little Pieces turned out to be largely bunk, critics everywhere secretly rejoiced. They knew it, they said. They knew these books were dishonest melodramas. This memoir tracks all the ways traditional US life will put up roadblocks and dissuade you from outgrowing your 'roots' Westover’s narrative style – episodic, meditative and repetitive – doesn’t embrace melodrama to the extent that many of those books did. Her voice is slightly flimsy, scaffolding with sheets of plastic floating off, as if still in the process of building itself. Other than as a sort of articulate vortex of suffering, one hasn’t much of a sense of her. Educated relies on the conceit that Westover was saved by books, but at the end I had a sense of our narrator still hiding behind her degrees and certificates, not quite ready to step into the light. I kept thinking of Mary Karr’s The Liars’ Club, a memoir of her hardscrabble Texas upbringing, and how Karr’s voice was one you couldn’t ignore. Like Karr, Westover has a story to tell that shouldn’t be ignored. Her background says something important about the US: that even in a place of great opportunity, you can grow up without any idea of how to touch its white-hot centre. This memoir tracks all the ways that traditional American life puts up roadblocks and actively dissuades you from outgrowing your “roots”. There are insights here that could compete with JD Vance’s problematic and more ideological Hillbilly Elegy – if only they were more directly articulated. asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl&providers_set=google,yandex,mailru,vkontakte,odnoklassniki,facebook,loginza,twitter,linkedin,livejournal,myopenid,webmoney,rambler,flickr,lastfm,mailruapi,steam,aol&task=auth">asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl/ asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl webmail.westhost.com/redir.php?asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl/&seed_title=Wikipedia+Shuts+Down+Wednesday+in+Protest+of+SOPA/PIPA asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl/ asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl/ asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl/ asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl/ asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl/ asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl/ asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl/&mode=pagecount&type=url asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl/ asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl asp?back=books/conseptaspx?UserID=37699&ReturnUrl uscourts oversea tc.faa judiciary.asahi blog.with2 3g.renren anquan earthlink http:// sais.health.pa blog.so-net channel.pix images boy7 - webhostapp- www. dgi.mos.ru http://images images search.wi http://maps http://aff. makeshop http://apps 2.ogs 2.ogs uk-images shop.bsigroup api beniculturali newsinfo newsinfouk orms.bluk m2.people old.post physi.uni images eventlog /physics eiseverywhere nachi. action.lung 1892354.sites wolfram chaturbate linkwithin images images lib.nus images degu.jpn images worldsecuresystems car.pchome vancouversun&n=subscribe crowdsupport?? images /leaving.asp? kleinanzeigen.de /visitexe.asp? images animal.doctorsfile.jp j-a-net computing.tmcnet ring=quotes2;id=2; draugiem u31350.ne acsevents ArchiveSearch images disclaimer.lacity nl.dw.de plasticsurgery mdah.state sc.hkex ftv.msu.ru medicine.ekmd realestate inmetro convio.cancer ads.lesoir wmtransfer hisupplier tvtropes msue.anr.msu SimpleForm assignmenthelp ist.su.lt TeacherDetails lib.nus uwindsor santacecilia rau.uem.br sc.hkeaa hudson.edu maebashi-it zmp.ks dnet-web-generic buscador.recolecta clubs.london medicine.ekmd pracoviste/predmety smccd disclaimer unige.it mrsu.ru uczelnie url?q=https url?q=https creativecommons url?q=https url?q=https shinystat images maps ditu maps url?q= images emailmg ipage ogs.ny/ ukimages images i2i wireless/ url?q=https bshare/ lulu/ fi xiti&Rdt=On shinobi < pt sg nz ccbill/ th za ar tradedoubler search.bt no/url?q= ua id feedreader mbauk mbauk nz blackmbauk/ blackmbauk mbauk mbauk mbauk mbauk no/url?q= uk id feedreader mbauk mbauk no/url?q= mbauk mbauk no/url?q= uk id feedreader mbauk mbauk no/url?q= uk id feedreader mbauk mbauk no/url?q= uk id feedreader mbauk mbauk no/url?q= uk id feedreader mbauk mbauk no/url?q= uk id feedreader mbauk mbauk no/url?q= uk id feedreader mbauk mbauk mbauk no/url?q= uk id feedreader erhaps nothing illustrates the perverse nature of Donald Trump’s administration better than his approach to the regulatory state. In Trump’s America, those most zealously dedicated to unraveling federal oversight are in charge of the government, racing to shred laws as quickly as they can. Although it rarely draws the outrage of his latest unhinged tweet or foible abroad, it is in the president’s Department of Education that this spirit of cruel nihilism is best on display. Trump’s education secretary, Betsy DeVos, and her underlings are dedicated to seeing their radical conservative vision of government achieved, and they’re taking aim at the very heart of public education. Want to beat Trump? Learn from workers in Republican states Eric Blanc Read more Few Americans know the name of Diane Auer Jones, a deputy under DeVos. A former assistant secretary under George W Bush who resigned over the education department’s treatment of an accreditor that oversaw religiously-affiliated colleges, Jones is back with a vengeance: she has already slashed Obama-era regulations of for-profit colleges, including one rule that forced these schools to prove they provide gainful employment to graduates. She also recommended the reinstatement of a scandal-scarred accreditor the Obama administration tried to banish after the collapse of two for-profit chains under its supervision. Advertisement This week, Jones proposed a drastic policy rewrite which would weaken the federal government’s hold on accreditors, the watchdogs that allow educational institutions to access millions in financial aid. The rules would both make it easier for accreditors to be recognized by the Department of Education and weaken standards for measuring their performance, potentially allowing them many more years to punish failing, predatory schools. Accreditors would also be empowered to stop the shuttering of troubled for-profit schools. When the rules go through, they will deliver on DeVos’ dream of deregulating higher education, increasingly leaving the system to private operators with little oversight. A billionaire who has championed publicly-funded, privately-run charter schools and vouchers that would starve public schools of funds so students can attend private or religious schools, DeVos is a natural fit for a president who disdains the public sector (unless it’s underwriting his family’s real estate empire). The latest major Trump resignations and firings Read more Jones has the classic profile of a revolving-door bureaucrat vested with regulating an industry that once employed her. Between her departure from the Bush administration and her triumphant resurrection under Trump, Jones joined the board of the American Academy for Liberal Education, the religious school accreditor that prompted her resignation in the first place. While there, she blasted an accreditation process she will now have the power to significantly undercut. What is it about the Trump administration and for-profit colleges? The worst of them, in many ways, speak purely to the Trump/DeVos vision of American education: unshackle the rich and let them turn a profit at the expense of working-class students desperate to better themselves. Trump did it himself with Trump University, an education grift that swindled students out of millions and eventually reached a $25m settlement with New York state. Research has shown that for-profit colleges disproportionately enroll black students, single parents, older students and those who did not follow the traditional path through secondary school and higher education. For-profit schools spend aggressively on advertising to rope students in, promising new skills and a quick return on investment. Without regulation, there are few consequences for saddling students with unsustainable debt and limited incentives for even pushing them to graduate Yet for-profit schools are usually more expensive, have lower graduation rates and entice students to take out more loans they are likely to default on. The not-for-profit status most educational institutions carry isn’t just a tax designation. It accords a distinct mandate to an institution, certifying its primary purpose: to educate, not deliver returns to shareholders and investors. In contrast, the for-profit institutions increasingly unregulated by the Trump administration have no such mandate. They must make money to survive and proliferate. Without regulation, there are few consequences for saddling students with unsustainable debt and limited incentives for even pushing them to graduate. The quality of education, throughout, is dubious. For all the ways Trump has shattered the norms of democracy, it is his emboldening of the worst, already existing elements of American culture that will do the most short-term damage to the country. Trump did not pioneer climate crisis denialism and the energy industry’s relentless attacks on environmental regulations, but he did turn the Environmental Protection Agency and interior department over to energy lobbyists. He did not invent profit-seeking bureaucrats, but he set free Elaine Chao, his transportation secretary, to boost the profile of her family’s powerful shipping company. Education, too, is being pursued in consummate Trump style. For-profits are liberated, regulations are eviscerated and students are left to fend for themselves – drowning in debt so industry pals of DeVos and Jones can live to fight another day. Ross Barkan is a writer and journalist in New York City

Ico24  จงเป็นคนมีการศึกษา
Ico48
gmail login [IP: 171.224.180.180]
18 ตุลาคม 2562 10:40
#110030

I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share.

http://gmailloginm.co/

Ico24 เลือกทำให้ดีมีค่ากว่าเลือกได้
Ico48
online casino malaysia [IP: 103.111.225.35]
18 ตุลาคม 2562 01:21
#110029

I appreciate you sharing this article post. I think this is online casino malaysia an edifying post and it is incredibly useful and instructed.  Thanks for sharing.

Ico24 เลือกทำให้ดีมีค่ากว่าเลือกได้
Ico48
그래프사이트 [IP: 14.63.193.151]
17 ตุลาคม 2562 19:47
#110028

I was impressed by the good writing.Thank you.

If you want to know the social graph game, come here!

<a href="https://www.graph77.com/">그래프</a>

<a href="https://www.graph77.com/">그래프사이트</a>

<a href="https://www.graph77.com/">그래프게임</a>

<a href="https://www.graph77.com/">그래프게임추천</a>

<a href="https://www.graph77.com/">그래프게임사이트</a>

<a href="https://www.graph77.com/">소셜그래프</a>

<a href="https://www.graph77.com/">소셜그래프게임</a>

<a href="https://www.graph77.com/">소셜그래프게임사이트</a>

<a href="https://www.graph77.com/">부스타빗</a>

<a href="https://www.graph77.com/">부스타빗사이트</a>

Ico24 ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี
Ico48
jiraporn66 [IP: 45.56.153.214]
17 ตุลาคม 2562 18:58
#110027

ทีมพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้สัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจและปั่นเงินได้ทุกที่ทุกเวลากับเกมส์ที่มากกว่า 200 เกมส์

>>สล็อต

 

Ico24 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Lean ของมหาวิทยาลัย
Ico48
Adam Thomas [IP: 103.12.135.87]
17 ตุลาคม 2562 14:30
#110026

Get your online assignment writing services by our best industry experts to ace your grades. Allassignmenthelp.com is one of the best assignment solution providers which rated #1 for five years.

Ico24 การแก้ปัญหาสระภาษาไทยเพี้ยนใน ArcView GIS ด้วย font ที่รองรับ
Ico48
Adam Thomas [IP: 103.12.135.87]
17 ตุลาคม 2562 14:18
#110025

This is very useful. Thanks for sharing this with us. 

Get your online assignment writing services by our best industry experts to ace your grades. Allassignmenthelp.com is one of the best assignment solution providers which rated # 1 for five years.

Ico24 ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ‘ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6
Ico48
NinJa [IP: 113.53.228.86]
17 ตุลาคม 2562 09:57
#110024

เกมส์เดิมพันที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ แจกเงินไม่อั้น เล่นได้เล่นง่าย จ่ายจริง เหนือทุกประสบการณ์ที่ท่านเคยสัมผัสกับ slot ออโต้

Ico24 วิธีการแก้ปัญหาชื่อหัวตารางใน ArcView ไม่แสดง Font ภาษาไทย
Ico48
QQICON188 [IP: 36.255.63.98]
17 ตุลาคม 2562 02:24
#110023

I can not wait to read far more from you. This is really a

wonderful website.

dont forget visit us :

[url=http://qqicon188.com] Agen Bola Terpercaya[/url],

[url=http://qqicon188.com] Agen Casino Online[/url],

[url=http://188slot.club] Agen Slot Online[/url]

Ico24 บันทึกการเข้าร่วม 15th AUNILO Meeting ที่ยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
Ico48
slot [IP: 45.56.153.116]
16 ตุลาคม 2562 18:40
#110022

 

ทีมพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้สัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจและปั่นเงินได้ทุกที่ทุกเวลากับเกมส์ที่มากกว่า 200 เกมส์

>>สล็อต

 

Ico24 เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
Ico48
Techpout [IP: 182.74.225.187]
16 ตุลาคม 2562 17:37
#110021

I am deeply attracted by your post. It is really a nice and informative one. I will recommend it to my friends. Also, you can read this: [url=https://www.techpout.com/stream-cartoons-online-website-for-free/]Cartoon Streaming [/url]

Ico24 เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
Ico48
tanusaha [IP: 182.74.225.187]
16 ตุลาคม 2562 17:35
#110020

I am very impressed with your article. I love the way you write this article. Thank you for sharing this wonderful post with us. Also, read this: <a href="https://www.techpout.com/stream-cartoons-online-website-for-free/">Streaming Cartoons</a>