นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความยุติธรรม

Ico48

เพราะ "อคติ" จึง อยุติธรรม"

ชีวิตในบางครั้ง

ความอยุติธรรมก็คล้ายเป็นเรื่องถูกต้อง

ความเจ็บปวดก็คล้ายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

ความ "อยุติธรรม" ก็อาจถูกยัดเยียดให้

ความพ่ายแพ้ก็อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน

คนที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะสามารถทนรับเอาไว้ได้

เพื่อที่จะกอบกู้ทุกอย่างกลับคืนมา

ถ้าผู้นำพูดว่า "ความยุติธรรมไม่มีในโลก" ถามตัวเองได้เลยจะอยู่ หรือจะไป อยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ออก อย่าอยู่อย่างจนตรอก ข้างนอกมีหนทางอีกเยอะ

เนื้อหาเต็ม: ความยุติธรรม