นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying

Ico48

เป็นความรู้ใหม่ เป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้รับบริการจริงๆ สุดยอดครับ

 

"ใจสั่งมา"