นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปดูการกำจัดขยะสไตล์ญี่ปุ่น

Ico48

ผมว่าระบบกำจัดขยะทุกประเทศในโลกนี้ ไทยเรารู้หมดครับ เพราะไปดูงานกันมากมายหลายคณะมาก ประเด็นคือ เราไม่สามารถมีมาตรการที่เห็นผลได้ เพราะไม่มีคนบังคับใช้ครับ จิตสำนึกเรามีน้อย เรื่องวินัยจิตสาธารณะ ผมบีบแตรเตือนคนที่ขับพาหนะย้อนศร แต่พบเห็นความเฉยเมยเป็นส่วนใหญ่ บางคนเชิดหน้าใส่ด้วย