นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไอเดียใหม่ ทำสวนผักลอยน้ำจากผักตบชวา

Ico48
wannaporn [IP: 58.10.170.235]
05 พฤศจิกายน 2550 09:59
#1010

เป็นสาระความรู้ที่น่าสนใจมาก หากมีโอกาสอาจจะไปขอคำแนะนำ และข้อชี้แนะ เพื่อนำแนวทางนี้มาปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ที่อาจจะมีปัญหาที่คล้ายๆ กัน นะคะ