นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้

Ico48
จุรีรัตน์ [IP: 49.230.210.42]
16 ธันวาคม 2557 22:35
#101038

อ่านแล้ว รู้สึกสุขที่พ่อให้จริงๆค่ะ น้องได้แบ่งปันสุข แล้วทำให้รู้สึกอยากแบ่งปันค่ะ