นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แก้ไขอาการถ่านนาฬิกาหมด - คอมพิวเตอร์เครื่อง AAS

Ico48

เคยเจอสักครั้งก็จะแก้ได้ง่ายในครั้งต่อไปนะคะ