นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จัดอบรมเครื่องมือ 2015 ฉบับใจสั่งมา (3) Online Application

Ico48

อีกมุมมองหนึ่ง การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบก็เป็นการชาร์ทพลังเช่นกันครับ