นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

Ico48

รอให้อุณหภูมิปกติ คงไม่เกินชั่วโมง แต่ถ้ารอให้เย็น คงต้องหลัง 16.00 น.ไปแล้ว ใช่มั้ยครับ

 

อิอิ

 

"ใจสั่งมา"