นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บ้านใหม่ในรั้วเดิม

Ico48
Baby (Recent Activities)
23 January 2015 09:59
#101495

ยินดีต้อนรับรุ่นน้อง รปศ. เหมือนพี่ (พี่รุ่น 13) ที่คณะทรัพยฯ มีบุคลากรจบรปศ. 8 คนค่ะ

เนื้อหาเต็ม: บ้านใหม่ในรั้วเดิม