นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Ico48

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่ใช้หลัก Productivity ได้สำเร็จมหาวิทยาลัยหนึ่งครับ

 

หน่วยงานของ ม.อ. เราก็มีหลายแห่งพัฒนาและประสบความสำเร็จเรื่องนี้แล้วเช่นกัน หากที่เห็นได้ชัด ก็มีคณะแพทย์ฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

การทำให้หลักการ Productivity สำเร็จได้ คงต้องทำในระดับองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์ ให้ความสำคัญ และกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงครับ

 

แต่คนไทยเราไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปรงครับ ยาสีฟันก็เหมือนกัน ชอบใช้แต่ยี่ห้อเดิมๆ ครับ อิอิ

 

"ใจสั่งมา"