นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
06 Febuary 2015 08:02
#101785

โอกาสเป็นของทุก ๆ คน อยู่ที่่วาเราใช้โอกาส

นั่น ในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร และตัวเอง อย่างไร ครับ

เป็นกำลังใจ