นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเดินทางสู่ "งานประจำ"

Ico48

ตัดขาดจากความเป็นมนุษย์ เงินเดือน

มองงานข้างหน้า อย่างมีเป้าหมาย

ความก้าวหน้าจะตามมา ในวันข้างหน้า ครับ