นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเดินทางสู่ "งานประจำ"

Ico48

ยินดีต้อนรับครับ และขอชื่นชม ว่าเขียนได้ดี เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ยกมาได้เหมาะสม เข้าใจ และชัดเจน ตรงใจจริงๆ ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"