นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเดินทางสู่ "งานประจำ"

Ico48
  • ยินดีต้อนรับน้องใหญ่ สู่ share psu 
  •  ถึงแม้ว่า ยุ่ง ๆ ๆๆ อุตส่าห์แวะเวียนมาบันทึกให้ 
  • เปิดใจที่จะย่างก้าวเข้ามา  ซึ่งมิใช่เรื่องใหญ่ และเรื่องหนักสำหรับคนรุ่นใหม่เลย