นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สมาร์ทโฟนในห้องเรียน

Ico48
Monly (Recent Activities)
24 March 2015 11:19
#102436

มีบางโรงเรียนมีกฎระเบียบ โดยก่อนเข้าเรียน ให้ฝากโทรศัพท์ที่คุณครู และรับได้หลังเลิกเรียน ... หากใครฝ่าฝืน ก็จะยึดมือถือ โดยจ่ายคืนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา