นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิทยาศาสตร์ในห้องน้ำ

Ico48

พอจะมีเหลือใส่ในห้องน้ำหญิงได้ป่าว จะได้เย็นฉ่ำในช่วงหน้าร้อน คริ คริ