นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิทยาศาสตร์ในห้องน้ำ

Ico48

ใช้น้ำแข็งที่เหลือให้เป็นประโยชน์...ใส่น้ำแข็งไว้ในโถ....เผื่อคุณผู้ชายไม่กดน้ำ ฮิ ๆๆๆ