นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิทยาศาสตร์ในห้องน้ำ

Ico48

ตรงประเด็นง่าย

เหมือนท่านอาจารย์ Smarn ว่า มุมตกกระทบของเหลวสะท้อนไปรอบตัว กระเด็นโดนขากางเกงคนปล่อย

เลยใส่น้ำแข้งไว้ป้องกันช่วงที่มีแขกเยอะ ๆ ตกกระทบหลาย ๆ คนเข้ากลิ่นมันสวยแน่ ๆ ฮา

ส่วนพวกที่ทำภารกิจแล้วเสร็จไม่ยอมกดก็มีมากมาย เลยต้องใช้น้ำแข็งเหลือจากโต๊ะแขกมาช่วยอีกแรงหนึ่ง ฮิ