นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหลืองอินเดียที่ PSU

Ico48

สวยครับ ที่วิทยาเขตปัตตานีก็ออกดอกในช่วงเดียวกัน เข้าใจว่าผู้บริหารตั้งใจปลูกไว้ทั้ง 2 วิทยาเขต เอ๊ะ หรือครบทั้ง 5 วิทยาเขตกันครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: เหลืองอินเดียที่ PSU